9.2.2022

Haku HYYn ja Ylvan talouspaikoille on auki

UUTINEN

Ylioppilaskunnan hallitus hakee ylioppilaskunnan taloudesta kiinnostuneita ja siihen perehtyneitä aktiivisia opiskelijoita Ylvan sekä Ylioppilaslehden Kustannus Oy:n hallitukseen. Opiskelijat toimivat hallituksen tasavertaisina jäseninä, joiden velvollisuus on edistää yhtiön etua omistajaa kuunnellen.

Keskeisiä kriteereitä valinnoissa ovat

  • henkilön sitoutuminen tehtävään ja
  • kokemus sekä ymmärrys Ylvan tai Ylioppilaslehden toiminnasta.

Edellytämme valmiutta paneutua tehtävään ja rohkeutta toimia aktiivisesti hallituksessa. Hallintokielenä on suomi ja hakijoiden oletetaan pystyvän työskennellä suomeksi. Lopullisissa valinnoissa pyritään saamaan eri sukupuolille tasa-arvoinen edustus, ja jäseniä pyritään valitsemaan vähintään kolmesta edustajistoryhmästä.

Talouspaikoille valittaville järjestetään koulutuksena kaksiosainen Ylva Business School. Ensimmäinen osa pidetään alustavasti huhtikuun alussa ja jälkimmäinen myöhemmin keväällä. Valittavien toivotaan voivan osallistua koulutukseen. Hallitusten toimikausi on 1.4.2022–31.3.2023.

Haettavat tehtävät

Ylvan hallitus

Ylva on opiskelijoiden omistama vastuullinen ja vakavarainen monialakonserni, joka toimii kiinteistö-, ravintola-, asunto- ja sijoitusalalla. Tulevia vuosiamme määrittävät merkittävät rakennusprojektit Helsingin keskeisimmillä alueilla ja haluamme olla yritysvastuun ja eettisyyden edelläkävijöitä koko Suomessa.

Ylvan hallitus toimii Ylvan emoyhteisön eli HYYn kiinteistötalouden ja Ylva Palvelut Oy:n ja sen konsernin hallituksena. Hallitus muun muassa valmistelee ylioppilaskunnan omistamien kiinteistöjen tavoitebudjetit sekä edustajiston päätettävät tilinpäätökset ja kiinteistöasiat, valvoo kiinteistöjen talouden toimeenpanoa ja hyväksyy kiinteistöjä koskevat investoinnit toimivaltansa puitteissa. Ylvan hallitus myös ohjaa ja valvoo ylioppilaskunnan sijoitustoimintaa.

Vuonna 2019 Ylvan liikevaihto oli lähes 40 milj.€ ja henkilöstöä vuoden lopussa oli noin 170. Ylvan hallituksessa toimiminen ja omistajayhteistyö vaativat opiskelijajäseneltä suurta ajallista panostusta, ja siksi tehtävästä maksetaan kokouspalkkio. Ylvasta saa lisätietoa Ylvan verkkosivuilta.

Ylvan hallitukseen haetaan kolmea (3) opiskelijajäsentä.

Ennakkotehtävä Ylvan hallitushakuun

Ennakkotehtävän pituus voi olla yhteensä korkeintaan kolme (3) sivua.

  1. Tee PESTE-analyysi Ylvan kiinteistö-, sijoitus- ja ravintolaliiketoiminnasta. Pohdi, miten Ylvan hallituksen tulisi ottaa analyysisi johtopäätökset huomioon.
  2. Miten Ylvan tavoitteet kestävyydestä ja vastuullisuudesta vaikuttavat Ylvan toimintaan? Kerro halutessasi visiosi tavoitteiden saavuttamiselle.
  3. Tee SWOT-analyysi jäsenmaksuttomasta HYYsta Ylvan kannalta.
  4. Miten näet hallituksen roolin Ylvassa ja mikä on sinun roolisi hallituksessa?

Hakuohjeet Ylvan hallitukseen

Edustajistoryhmän puheenjohtaja lähettää kootusti edustajistoryhmien suosittelemien ehdokkaiden hakemukset liitteineen osoitteeseen hallinto@hyy.fi. Edustajistoryhmät voivat esittää useampaa kuin yhtä henkilöä tehtävään.

Muussa tapauksessa HYYn hallitukselle osoitetut ennakkotehtävät ja vapaamuotoiset hakemukset ansioluetteloineen tulee toimittaa sähköisesti osoitteeseen hallinto@hyy.fi. Liitä mukaan motivaatiosta ja osaamisestasi kertova hakemuskirje (korkeintaan 1000 merkkiä) ja ansioluettelo (korkeintaan 1 sivu) erillisinä dokumentteina.

Hakemusten tulee olla perillä viimeistään maanantaina 28.2. klo 23.59. Myöhässä tulleita hakemuksia ei oteta huomioon.

Valintatyöryhmä käsittelee ja pisteyttää haun alkuvaiheessa ennakkotehtävien vastaukset anonyymisti, tämän jälkeen motivaatiokirje ja ansioluettelo käsitellään ei-anonyymisti. Valinta tehdään kokonaisharkintaan perustuen, ensisijaisesti ennakkotehtävien mukaisesti. Hakupaperit voivat sisältää visuaalisia elementtejä, kuten kuvaajia. Hakupaperit toimitetaan pdf-muodossa.

Valintatyöryhmä voi tarvittaessa kutsua hakijoita haastatteluun. Mahdolliset haastattelut järjestetään 7.3.-11.3. välisenä aikana.

Ylioppilaslehden Kustannus Oy:n hallitus ja hallituksen puheenjohtaja

Ylioppilaslehti on maailman vanhimpiin ja laajalevikkisimpiin lukeutuva opiskelijalehti. Ylioppilaslehti on suomalaisen mediakentän ainutlaatuinen instituutio, joka kertoo yhteiskunnan ja kulttuurin ilmiöistä ennen kuin muut ovat ehtineet niihin havahtua.

Ylioppilaslehden Kustannus Oy:n hallitus käsittelee Ylioppilaslehden kustantamiseen ja markkinointiin liittyvät talousasiat ja esittää ylioppilaskunnan hallituksen vahvistettavaksi vuotuisen tavoitebudjetin ja tilinpäätöksen. Hallintokielenä on suomi ja hakijoiden oletetaan pystyvän työskennellä suomeksi.

Ylioppilaslehden Kustannus Oy:n hallitukselle haetaan puheenjohtajaa ja kolmesta seitsemään (3-7) opiskelijajäsentä.

Ennakkotehtävä Ylioppilaslehden Kustannus Oy:n hallituksen puheenjohtajaksi

Ennakkotehtävän pituus voi olla yhteensä korkeintaan kolme (3) sivua.

  1. Millaisena näet Ylioppilaslehden Kustannus Oy:n hallituksen puheenjohtajan roolin suhteessa sekä hallitukseen, toimitukseen että omistajaan?
  2. Millaisena näet Ylioppilaslehden Kustannus Oy:n tulevaisuuden suurimmat haasteet ja mahdollisuudet? Miksi?
  3. Vertaa Ylioppilaslehteä muihin suomalaisiin aikakauslehtiin. Perustele vastauksesi.

Ennakkotehtävä Ylioppilaslehden Kustannus Oy:n hallituksen jäseneksi

Ennakkotehtävän pituus voi olla yhteensä korkeintaan yksi (1) sivu.

  1. Vertaa Ylioppilaslehteä muihin suomalaisiin aikakauslehtiin. Perustele vastauksesi.

Hakuohjeet Ylioppilaslehden Kustannus Oy:n hallituksen puheenjohtajaksi ja hallituksen jäseneksi

Edustajistoryhmän puheenjohtaja lähettää kootusti edustajistoryhmien suosittelemien ehdokkaiden hakemukset liitteineen osoitteeseen hallinto@hyy.fi. Edustajistoryhmät voivat esittää useampaa kuin yhtä henkilöä tehtävään.

Muussa tapauksessa HYYn hallitukselle osoitetut ennakkotehtävät ja vapaamuotoiset hakemukset tulee toimittaa sähköisesti osoitteeseen hallinto@hyy.fi. Liitä mukaan motivaatiosta ja osaamisestasi kertova hakemuskirje (korkeintaan 1000 merkkiä). Puheenjohtajahakijalta odotetaan tämän lisäksi max. 1 sivun mittaista erillistä ansioluetteloa.

Hakemusten tulee olla perillä viimeistään maanantaina 28.2. klo 23.59. Myöhässä tulleita hakemuksia ei oteta huomioon.

Valintatyöryhmä käsittelee ja pisteyttää haun alkuvaiheessa ennakkotehtävien vastaukset anonyymisti, tämän jälkeen motivaatiokirje ja cv käsitellään ei-anonyymisti. Valinta tehdään kokonaisharkintaan perustuen, ensisijaisesti ennakkotehtävien mukaisesti. Hakupaperit voivat sisältää visuaalisia elementtejä, kuten kuvaajia. Hakupaperit toimitetaan pdf-muodossa.

 

HYY korostaa toiminnassaan monimuotoisuutta ja yhdenvertaisuutta. Toivomme hakijoiksi mahdollisimman runsaslukuista joukkoa eritaustaisia ihmisiä. Ylvan hallintoneuvoston, ylioppilaskunnan hallituksen tai yliopiston hallituksen jäsen ei voi toimia samaan aikaan Ylvan hallituksen jäsenenä. Ylvan hallituksen opiskelijajäsenten on oltava Helsingin yliopiston opiskelijoita. Opiskelijajäsenten kausien enimmäismäärä on kaksi kautta (yhteensä neljä vuotta). Valituille henkilöille annetaan koulutusta toimikauden alussa.

Lisätietoja

Mikko Kanervo
Ylva-vastaava, HYYn hallituksen jäsen
mikko.kanervo@hyy.fi
046 921 7850