14.2.2023

Haku HYYn ja Ylvan talouspaikoille on auki!

UUTINEN

Ylioppilaskunnan hallitus hakee ylioppilaskunnan taloudesta kiinnostuneita ja siihen perehtyneitä aktiivisia opiskelijoita Ylvan sekä Ylioppilaslehden Kustannus Oy:n hallitukseen. Opiskelijat toimivat hallituksen tasavertaisina jäseninä, joiden velvollisuus on edistää yhtiön etua omistajaa kuunnellen.

Keskeisiä kriteereitä valinnoissa ovat

 • henkilön sitoutuminen tehtävään
 • ja kokemus sekä ymmärrys Ylvan tai Ylioppilaslehden toiminnasta.

Edellytämme

 • valmiutta paneutua tehtävään
 • ja rohkeutta toimia aktiivisesti hallituksessa.

Hallintokielenä on suomi ja hakijoiden oletetaan pystyvän työskennellä suomeksi. Lopullisissa valinnoissa pyritään saamaan eri sukupuolille tasa-arvoinen edustus, ja jäseniä pyritään valitsemaan vähintään kolmesta edustajistoryhmästä.

Talouspaikoille valittaville järjestetään koulutuksena Ylva Business School huhtikuun alkupuolella. Valittavien toivotaan voivan osallistua koulutukseen. Hallitusten toimikausi on 1.4.2023–31.3.2024.

Haettavat tehtävät

Ylvan hallitus

Ylva on opiskelijoiden omistama vastuullinen ja vakavarainen monialakonserni, joka toimii kiinteistö-, ravintola-, asunto- ja sijoitusalalla. Tulevia vuosiamme määrittävät merkittävät, piakkoin valmistuvat rakennusprojektit Helsingin keskeisimmillä alueilla ja haluamme olla yritysvastuun ja eettisyyden edelläkävijöitä koko Suomessa.

Ylvan hallitus toimii Ylvan emoyhteisön eli HYYn kiinteistötalouden ja Ylva Palvelut Oy:n ja sen konsernin hallituksena. Hallitus muun muassa valmistelee ylioppilaskunnan omistamien kiinteistöjen tavoitebudjetit sekä edustajiston päätettävät tilinpäätökset ja kiinteistöasiat, valvoo kiinteistöjen talouden toimeenpanoa ja hyväksyy kiinteistöjä koskevat investoinnit toimivaltansa puitteissa. Ylvan hallitus myös ohjaa ja valvoo ylioppilaskunnan sijoitustoimintaa.

Ylvan hallituksessa toimiminen ja omistajayhteistyö vaativat opiskelijajäseneltä suurta ajallista panostusta, ja siksi tehtävästä maksetaan kokouspalkkio. Ylvasta saa lisätietoa osoitteesta ylva.fi.

Ylvan hallitukseen haetaan kahta (2) opiskelijajäsentä.

Ennakkotehtävä Ylvan hallitushakuun

 1. Tee PESTE-analyysi Ylvan kiinteistö-, sijoitus ja ravintolaliiketoiminnasta. Pohdi, miten Ylvan hallituksen tulisi ottaa analyysisi johtopäätökset huomioon.
 2. Minkälaisena näet Ylvan roolin kestävyyden ja vastuullisuuden edistämisessä? Kerro, miten visiosi saavutetaan.
 3. Millä aikataululla Ylva voi mielestäsi toteuttaa HYY:n jäsenmaksuttomuustavoitteen? Perustele.
 4. Miten näet hallituksen roolin Ylvassa ja mikä on sinun roolisi hallituksessa?

Vastauksen pituus saa olla yhteensä korkeintaan 3 sivua, fontin tulee olla Times New Roman, fonttikoon vähintään 12, rivivälin vähintään 1,15. Muiden parametrien osalta tulee käyttää Wordin vakioasetuksia tai niitä vähemmän sisältöä sallivia asetuksia. Hakupaperit voivat sisältää visuaalisia elementtejä, kuten kuvaajia. Hakupaperit toimitetaan pdf-muodossa.

Hakuohjeet Ylvan hallitukseen

Edustajistoryhmien suosittelemien ehdokkaiden hakemukset liitteineen lähettää kootusti edustajistoryhmän puheenjohtajan toimesta osoitteeseen hallinto@hyy.fi otsikolla ”Talouspaikkahakemukset, Ylvan hallitus ([edustajistoryhmän nimi])”. Edustajistoryhmät voivat esittää useampaa kuin yhtä henkilöä tehtävään.

Muussa tapauksessa hakemukset tulee toimittaa sähköisesti osoitteeseen hallinto@hyy.fi otsikolla ”Talouspaikkahakemus, Ylvan hallitus”. Liitä mukaan motivaatiosta ja osaamisestasi kertova hakemuskirje (korkeintaan 1 000 merkkiä) ja ansioluettelo (korkeintaan yksi (1) sivu) erillisinä dokumentteina.

Hakemusten tulee olla perillä viimeistään tiistaina 28.2. klo 23.59. Myöhässä tulleita hakemuksia ei oteta huomioon.

Valintatyöryhmä käsittelee ja pisteyttää haun alkuvaiheessa ennakkotehtävien vastaukset anonyymisti, tämän jälkeen motivaatiokirje ja ansioluettelo käsitellään ei-anonyymisti. Valinta tehdään kokonaisharkintaan perustuen, ensisijaisesti ennakkotehtävien mukaisesti.

Ylioppilaslehden Kustannus Oy:n hallitus ja hallituksen puheenjohtaja

Ylioppilaslehti on maailman vanhimpiin ja laajalevikkisimpiin lukeutuva opiskelijalehti. Ylioppilaslehti on suomalaisen mediakentän ainutlaatuinen instituutio, joka kertoo yhteiskunnan ja kulttuurin ilmiöistä ennen kuin muut ovat ehtineet niihin havahtua.

Ylioppilaslehden Kustannus Oy:n hallitus käsittelee Ylioppilaslehden kustantamiseen ja markkinointiin liittyvät talousasiat ja esittää ylioppilaskunnan hallituksen vahvistettavaksi vuotuisen tavoitebudjetin ja tilinpäätöksen. Hallintokielenä on suomi ja hakijoiden oletetaan pystyvän työskennellä suomeksi.

Ylioppilaslehden Kustannus Oy:n hallitukselle haetaan puheenjohtajaa ja kolmesta seitsemään (3-7) opiskelijajäsentä.

Ennakkotehtävä Ylioppilaslehden Kustannus Oy:n hallituksen puheenjohtajaksi

 1. Millaisena näet Ylioppilaslehden Kustannus Oy:n hallituksen puheenjohtajan roolin suhteessa sekä hallitukseen, toimitukseen että omistajaan?
 2. Millaisena näet Ylioppilaslehden Kustannus Oy:n tulevaisuuden suurimmat haasteet ja mahdollisuudet? Miksi?
 3. Vertaa Ylioppilaslehteä muihin suomalaisiin aikakauslehtiin. Perustele vastauksesi.

Ennakkotehtävä Ylioppilaslehden Kustannus Oy:n hallituksen jäseneksi

 1. Vertaa Ylioppilaslehteä muihin suomalaisiin aikakauslehtiin. Perustele vastauksesi.

Vastauksen pituus saa olla yhteensä korkeintaan 1 sivu (3 sivua puheenjohtajaksi hakevalle), fontin tulee olla Times New Roman, fonttikoon vähintään 12, rivivälin vähintään 1,15. Muilta osin tulee käyttää Wordin vakioasetuksia tai niitä vähemmän sisältöä sallivia asetuksia. Hakupaperit voivat sisältää visuaalisia elementtejä, kuten kuvaajia. Hakupaperit toimitetaan pdf-muodossa.

Hakuohjeet Ylioppilaslehden Kustannus Oy:n hallituksen puheenjohtajaksi ja hallituksen jäseneksi

Edustajistoryhmien suosittelemien ehdokkaiden hakemukset liitteineen lähettää kootusti edustajistoryhmän puheenjohtajan toimesta osoitteeseen hallinto@hyy.fi otsikolla ”Talouspaikkahakemukset, Ylioppilaslehden Kustannus Oy:n hallitus ([edustajistoryhmän nimi])”. Edustajistoryhmät voivat esittää useampaa kuin yhtä henkilöä tehtävään.

Muussa tapauksessa HYYn hallitukselle osoitetut ennakkotehtävät ja vapaamuotoiset hakemukset tulee toimittaa sähköisesti osoitteeseen hallinto@hyy.fi otsikolla ”Talouspaikkahakemus, Ylioppilaslehden Kustannus Oy:n hallitus”. Liitä mukaan motivaatiosta ja osaamisestasi kertova hakemuskirje (korkeintaan 1 000 merkkiä). Puheenjohtajahakijalta odotetaan tämän lisäksi max. yhden (1) sivun mittaista erillistä ansioluetteloa.

Hakemusten tulee olla perillä viimeistään tiistaina 28.2. klo 23.59. Myöhässä tulleita hakemuksia ei oteta huomioon.

Valintatyöryhmä käsittelee ja pisteyttää haun alkuvaiheessa ennakkotehtävien vastaukset
anonyymisti, tämän jälkeen motivaatiokirje ja cv käsitellään ei anonyymisti. Valinta tehdään kokonaisharkintaan perustuen, ensisijaisesti ennakkotehtävien mukaisesti.

 

HYY korostaa toiminnassaan monimuotoisuutta ja yhdenvertaisuutta. Toivomme hakijoiksi mahdollisimman runsaslukuista joukkoa eritaustaisia ihmisiä.

Ylvan hallintoneuvoston, ylioppilaskunnan hallituksen tai yliopiston hallituksen jäsen ei voi toimia samaan aikaan Ylvan hallituksen jäsenenä. Ylvan hallituksen opiskelijajäsenten on oltava Helsingin yliopiston opiskelijoita. Opiskelijajäsenten kausien enimmäismäärä on kaksi kautta (yhteensä neljä vuotta).

Valituille henkilöille annetaan koulutusta toimikauden alussa.

 

Lisätietoja

Christoffer Aminoff
Ylva-vastaava, HYYn hallituksen jäsen
christoffer.aminoff@hyy.fi
046 921 7850