12.10.2021

Hae ruotsinkielisten asioiden lautakuntaan tai keskustakampuksen kaksikielisten asioiden kampustyöryhmään opiskelijaedustajaksi!

UUTINEN

Helsingin yliopistossa toimii lakisääteinen ruotsikielisten asioiden lautakunta, Svenska verskamhetsnämnden sekä kaksikielisiä asioita ajava kampusyhteistyöryhmä Samarbetsgruppen för den tvåspråkiga verksamheten på centrumcampus, joihin haetaan uusia opiskelijaedustajia kaudelle 1.1.2022-31.12.2023. Lue lisää ja hae!

MIKÄ ON SVENSKA VERKSAMHETSNÄMNDEN?

Ruotsinkielisten asioiden lautakunta, Svenska verksamhetsnämnden, keskittyy yliopiston ruotsinkielisiin asioihin ja niiden edistämiseen. Se kehittää ja antaa lausuntoja yliopiston ruotsinkielisestä opetuksesta ja toiminnasta sekä osallistuu ruotsinkielisen korkeakoulutuksen yhteensovittamiseen kansallisesti. Lautakunta myös kehittää Helsingin yliopiston ja allianssikorkeakoulujen (Svenska handelshögskolan ja Arcada) välistä yhteistyötä Lautakunnan toiminnasta säädetään yliopistolaissa. Sen puheenjohtajana toimii ruotsinkielisten professuurien viranhaltijoiden joukosta valittu rehtori tai vararehtori.

Yliopiston hallitus nimittää lautakunnan jäsenet neljän vuoden kaudeksi, josta opiskelijaedustajien kausi on kaksi vuotta. Lautakunnassa on edustettuna kaikki yliopiston tiedekunnat, Svenska social- och kommunalhögskolan, yhteistyöyliopistot ja –instituutit sekä opiskelijat. Lautakuntaan haetaan kahta varsinaista ja kahta varaopiskelijajäsentä. Lautakunta on pyytänyt ylioppilaskuntaa täydentämään opiskelijajäsenten paikat kaudelle 1.1.2022-31.12.2023. Lautakunnan työkieli on ruotsi.

 

MIKÄ ON SAMARBETSGRUPPEN FÖR DEN TVÅSPRÅKIGA VERKSAMHETEN PÅ CENTRUMCAMPUS?

Samarbetsgruppen för den tvåspråkiga verksamheten på cetnrumcampus eli keskustakampuksen kaksikielisten asioiden yhteistyöryhmässä kehitetään ja koordinoidaan kampuksen ruotsinkielistä ja kaksikielistä toimintaa ja opetusta. Ryhmä voi käsitellä esimerkiksi opiskelijoiden mahdollisuuttta tehdä tenttejä kaksikielisesti tai saada poikkitieteellistä opetusta ruotsiksi.

Yhteistyöryhmä asetetaan neljäksi vuodeksi niin, että opiskelijajäsenten kausi on kaksi vuotta. Voit hakea toimielimeen, jos opiskelet humanistisessa, oikeustieteellisessä, kasvatustieteellisessä tai valtiotieteellisessä tiedekunnassa tai Svenska Social- och Kommunalhögskolanissa. Seuraava opiskelijaedustajien kausi on 1.1.2022-31.12.2023. Ryhmään haetaan kahta varsinaista ja kahta varaopiskelijajäsentä.

MITÄ SINULTA ODOTETAAN?

Sinun tulee olla länsäoleva opiskelija Helsingin yliopistossa. Opiskelijajäseniltä toivotaan yhteyttä opiskelijayhteisöön sekä rohkeutta ja aloitteellisuutta. Aiempaa kokemusta opiskelijaedunvalvonnasta ei edellytetä, mutta se katsotaan eduksi.

Opiskelijaedustajat tuovat esille opiskelijoiden näkökulmaa ruotsinkielisissä toiminnoissa ja pääsevät näin vaikuttamaan niiden kehittämiseen. Työskentelykieli on ruotsi. Lautakunta kokoontuu vähintään kaksi kertaa lukuvuodessa. Lisäksi aikaa saattaa mennä kokoukseen valmistautumiseen riippuen ennakkomateeriaalin määrästä. Voit aina myös kysyä mielipiteitä ja ajatuksia esimerkiksi opiskelijajärjestöiltä sekä ylioppilaskunnalta.

MITEN OPISKELIJAEDUSTAJAKSI HAETAAN?

Hakemukset tulee tehdä osoitteessa https://beta.halloped.fi/ viimeistään 24.10.2021 klo 23:59 mennessä. Haussa on kaksi varsinaista opiskelijajäsentä ja kaksi varaopiskelijajäsentä sekä lautakuntaan että ryhmään. Oletamme, että olet käytettävissä sekä varsinaisen että varajäsenen tehtävään.

Hakemuksesta tulee ilmetä selkeästi nykyinen pääaine tai koulutusohjelma ja opintosuunta sekä opiskelijanumero (Opiskelijanumeroa käytetään vain tiedekunnan ja läsnäolon tarkistamiseen. Tieto hävitetään tarkistuksen jälkeen). Ylioppilaskunta katsoo hakijan eduksi seuraavat asiat, joita toivotaan kuvattavan myös hakemuksessa:

1) motivaatio tehtävään,

2) näkemykset erityisesti ruotsinkielisiin toimintoihin liittyvistä ajankohtaisista asioista,

3) yhteydet opiskelijajärjestöihin, sekä

4) aiemman kokemuksen hallinnon opiskelijaedustajana, opintovastaavana tai muussa opiskelijoiden edunvalvontaan liittyvässä tehtävässä.

Ylioppilaskunta toivoo hakijoiksi eri sukupuolten edustajia ja eri opintojen vaiheissa olevia hakijoita monipuolisista taustoista. Ylioppilaskunta pyrkii huomioimaan eri oppialojen edustavuuden valintoja tehdessään.

Lisätietoja tehtävästä ja hakuprosessista antaa koulutuspoliittinen asiantuntija Marianna Suokas, 0503255202, marianna.suokas@hyy.fi.