12.3.2021

Hae projektitukea itsellesi, kaveriporukallesi tai järjestöllesi!

Projektituen hakuaika on 22.3.-25.4.

Onko sinulla, kavereillasi tai järjestölläsi kehitteillä jokin projekti, jonka toteutus kaipaisi hiukan taloudellista tukea? HYYn projektituki on tähän ratkaisu! Myönnämme projektitukea piirissämme toimiville järjestöille ja jäsenistämme koostuville ryhmille. Rahaa on jaettavana kaiken kaikkiaan 6 000 €. Tällä summalla voitte toteuttaa myös ne vähän kalliimmat villit ideat vähän suuremmin ja laadukkaammin!

Voit hakea projektitukea vapaamuotoisesti, enintään kahden (2) A4-sivun mittaisella hakemuksella. Tarkemmat ohjeet ja kriteerit tuen myöntämiselle löydät alta.

Kerrothan projektin jälkeen, miten hankkeenne sujui ja mihin rahat käytettiin! Projektituki tulee käyttää vain projektiin itseensä. Mikäli tätä ei pystytä jälkikäteen osoittamaan, joudumme valitettavasti perimään myönnetyn tuen pois. Jos rahaa jää yli, saatamme periä ylijääneen summan takaisin.

Voit hakea projektitukea alkaen 22.3. ja deadline hakemiselle on 25.4. klo 23.59. Lähetä hakemus liitteineen osoitteeseen jarjesto@hyy.fi.

Projektituen myöntämisen ja käytön ehdot (talousjohtokunta, 11.3.2021)

 

Hakemuksesta tulee ilmetä seuraavat asiat:

 • Projektin nimi
 • Järjestävä taho (järjestö/jonkin muu)
 • Vastuuhenkilön yhteystiedot: nimi, puhelinnumero, sähköposti
 • Järjestävän tahon tilinumero

Itse projektista on tuotava esille seuraavat asiat:

 • Projektin idea: mitä ollaan tekemässä
 • Tavoite: mitä projektilla pyritään saamaan aikaiseksi
 • Syy: miksi projekti halutaan toteuttaa
 • Ajankohta: milloin projekti aiotaan toteuttaa / kestääkö projekti päivän/viikon/muu
 • Vastuujako: kuka vastaa mistäkin osa-alueesta.
 • Kohde: kenelle projekti on suunnattu
 • Mahdollinen yhteistyö eli tehdäänkö projekti yhteistyössä jonkun tahon kanssa.

Hakemuksessa tulee esitellä myös projektin talousarvio, eli kuvaus menoista ja tuloista.

 

Projektituen yleiset rajoitukset ja kriteerit:

 • Tukea saavan projektin tulee tapahtua aikavälillä 1.3.2021 – 28.2.2022
 • Projektitukea ei myönnetä juhliin tai muihin projekteihin, joissa on vahvaa näyttöä siitä, että rahat käytetään alkoholiin
 • Projektitukea ei myöskään myönnetä jatkuvaan järjestötoimintaan, kuten esimerkiksi verkkosivujen uudistuksiin
 • Projektitukea ei saa käyttää palkkoihin tai palkkioihin
 • Opintomatkojen osalta tehdään kokonaisharkinta, jossa tärkeimpinä kriteereinä on tapahtuman tavoittavuus ja tuen tarkoituksenmukaisuus
 • Lentomatkoihin ei myönnetä tukea
 • Pääasiallisesti vuosittain toistuville tapahtumille ei myönnetä tukea, ellei tapahtuma jollain oleellisella tavalla muutu tai uudistu siten, että projektituen myöntäminen olisi perusteltua. Tämä kannattaa tuoda hakemuksessa esiin, ja tällaisissakin tapahtumissa suoritetaan kokonaisharkinta

 

Hakemus liitteineen toimitetaan osoitteeseen jarjesto@hyy.fi 25.4 klo 23.59 mennessä. Myöhästyneitä hakemuksia ei oteta huomioon. Tuen myöntämisestä ilmoitetaan kaikille hakijoille toukokuun aikana.

Jokaisen projektitukea saavan tahon tulee kolme (3) kuukautta projektinsa jälkeen, kuitenkin viimeistään 31.3.2022, raportoida tapahtumasta HYYn järjestöasiantuntijalle. Raportissa tulee ilmetä tapahtuman kulku, arvio sen onnistumisesta erityisesti verrattuna hakemukseen, ja toteutunut budjetti.

 

Lisätietoja:

Miran Hamidulla
asiantuntija (järjestöt)
miran.hamidulla@hyy.fi
050 537 3798