9.8.2022

Hae opiskelijaedustajaksi ja vaikuta opintoihisi!

UUTINEN

Haluatko vaikuttaa koulutusohjelmasi opetukseen? Vai onko sinulla ideoita kirjastojen kehittämiseksi? Tämä on tilaisuutesi vaikuttaa! Etsimme opiskelijaedustajia eri pituisille edustuskausille. Lue alta lisää!

KOULUTUSOHJELMIEN JOHTORYHMÄT

Jokaisella Helsingin yliopiston koulutusohjelmalla on johtoryhmä, joka toimii koulutusohjelman johtajan tukena ja käsittelee keskeiset koulutusohjelman toimintaa koskevat asiat. Jokaisessa johtoryhmässä opiskelijoita edustaa kaksi varsinaista ja kaksi varajäsentä.

Erityisen tärkeä vaikuttamisen paikka opiskelijoille on opetussuunnitelman valmistelu ja vuosittaisesta opetusohjelmasta päättäminen: johtoryhmissä määritellään puitteet sille, mitä kursseja ohjelmassa opetetaan, mitkä opinnot ovat kaikille pakollisia, kuinka paljon vapaavalintaisia opintoja tutkintoon mahtuu, millaista oppimateriaalia ja opetusmenetelmiä kursseilla käytetään ja millaisia suoritustapoja kullakin kurssilla on.

Johtoryhmän jäsenenä pääset vaikuttamaan koulutusohjelmassa tarjottavaan opetukseen, tuot opiskelijoiden näkökulman kuulluksi ja samalla luot hyödyllisiä verkostoja. Johtoryhmässä toimimisesta voi myös saada opintopisteitä. Etsimme opiskelijaedustajia kuluvalle kaudelle 1.1.2021-31.12.2022. Katso hakukuulutuksen lopusta avoimet johtoryhmäpaikat tiedekunnassasi.

YLIOPISTOKOLLEGIO

Yliopistokollegio on koko yliopistoyhteisöä edustava monijäseninen hallintoelin, jonka jäseninä on professoreita, yliopiston muuta henkilöstöä ja opiskelijoita kaikista yliopiston tiedekunnista. Yliopistokollegion tehtävänä on mm. valita yliopistoyhteisön ulkopuoliset jäsenet hallitukseen ja esimerkiksi tänä syksynä se tulee valitsemaan uuden kanslerin. Helsingin yliopiston hallintokieli on yliopistolain mukaan suomi, mistä johtuen yliopistokollegio työskentelee pääasiassa suomeksi. Kokouksissa on sopimuksen mukaan mahdollista käyttää myös muita kieliä. Kokouksiin osallistumisesta saa kokouspalkkioita!

Pääset vaikuttamaan koko yliopiston kehityssuuntaan ja luot hyödyllisiä verkostoja. Yliopistokollegiossa toimimisesta voi myös saada opintopisteitä, ja lisäksi kokouksista maksetaan kokouspalkkio. Tällä hetkellä kollegiossa on vapaana seuraavien tiedekuntien edustuspaikat:

  • Eläinlääketieteellinen: 1 varajäsen
  • Farmasia: 1 varajäsen
  • Lääketieteellinen: 1 varajäsen
  • Svenska social- och kommunalhögskolan: 1 varajäsen

TIEDEKUNTANEUVOSTO

Tiedekuntaneuvosto päättää koko tiedekunnan toiminnasta ja sen kehittämisestä. Pääset vaikuttamaan suuriin linjoihin kuten uusien opiskelijoiden aloituspaikkoihin, tutkimuksen ja opetuksen laadun seurantaan ja tiedekunnan budjetointiin. Myös tiedekuntaneuvostoista saat kokouspalkkion sekä mahdollisesti myös opintopisteitä! Seuraavien tiedekuntien tiedekuntaneuvostoissa on tyhjiä paikkoja:

  • Bio- ja ympäristötieteellinen: 1 varsinainen jäsen, 5 varajäsentä
  • Farmasia: 1 varsinainen jäsen, 3 varajäsentä
  • Humanistinen: 1 varajäsen
  • Maatalous-metsätieteellinen: 1 varajäsen
  • Teologinen: 1 varajäsen
  • Valtiotieteellinen: 1 varajäsen

UNA EUROPA’S STUDENT BOARD

UNA Europa on eurooppalaisen yliopistoallianssi, joka yhdistää kahdeksan eurooppalaista yliopistoa. Una Europan tehtävänä on luoda eurooppalainen yliopistojen välinen ympäristö, jossa laadukas tutkimus yhdistyy kansainväliseen oppimiseen ja innovatiiviseen, kriittiseen ajatteluun.

Opiskelijajäsenet osallistuvat Una Europan työryhmiin, järjestävät Una Europan opiskelijoiden kongressin sekä viestivät oman yliopistonsa opiskelijoille Una Europan toiminnasta ja tarjoamista mahdollisuuksista.  Työskentelykielenä on englanti, eli sujuva englanninkieli on välttämätön toimiakseen UNA Europa’s Student Boardissa. Kirjoita siis hakemuksesi englanniksi. Haemme yhtä varajäsentä kaudelle 1.8.2021-31.7.2023.


UNA EUROPAN YHTEISKANDIOHJELMIEN VALMISTELURYHMÄ

Helsingin yliopisto on mukana luomassa kahta uutta UNA Europa -allianssin yhteistä kandiohjelmaa: toinen kandiohjelmista sijoittuu Euroopan tutkimuksen ja toinen kestävyystieteiden alalle. Valmisteluryhmä suunnittelee kandiohjelmien sisällöt ja rakenteet muiden yhteistyöyliopistojen kanssa. Pääset siis tutustumaan uuden koulutusohjelman luomiseen ainutlaatuisessa koulutusyhteistyössä! Haemme yhtä varajäsentä 31.12.2023 päättyvälle kaudelle.

SAMARBETSGRUPPEN FÖR DEN TVÅSPRÅKIGA VERKSAMHETEN PÅ CENTRUMCAMPUS

Samarbetsgruppen för den tvåspråkiga verksamheten på cetnrumcampus eli keskustakampuksen kaksikielisten asioiden yhteistyöryhmässä kehitetään ja koordinoidaan kampuksen ruotsinkielistä ja kaksikielistä toimintaa ja opetusta. Ryhmä voi käsitellä esimerkiksi opiskelijoiden mahdollisuutta tehdä tenttejä kaksikielisesti tai saada poikkitieteellistä opetusta ruotsiksi.

Voit hakea toimielimeen, jos opiskelet humanistisessa, oikeustieteellisessä, kasvatustieteellisessä tai valtiotieteellisessä tiedekunnassa tai Svenska Social- och Kommunalhögskolanissa. Haemme yhtä varajäsentä kuluvalle kaudelle, joka päättyy 31.12.2023.

TVEX-SAMARBETSGRUPPEN, KAKSIKIELISTEN TUTKINTOJEN YHTEISTYÖRYHMÄ

Tvex-opinnoilla tarkoitetaan kaksikielisiä opintoja, joihin kuuluu sekä suomen- että ruotsinkielisiä opintojaksoja. Helsingin yliopistossa tvex-opintoja voi opiskella Kumpulassa, Viikissä ja keskustakampuksella. Verkostomainen yhteistyöryhmän tehtävänä on tukea kaksikielisiin tutkintoihin liittyvää yhteistyötä yli tiedekuntarajojen sekä jakaa hyviä käytänteitä. Haemme yhteistyöryhmään Kumpulan kampuksen edustajaa. Voit opiskella tai olla opiskellut tvex-kanditutkintoa kemiasta tai fysikaalisista tieteistä. Opiskelijaedustajien kuluva kausi päättyy 31.12.2024.

MEILAHDEN KAMPUKSEN TIETEENALARAHASTON HOITOKUNTA

Hoitokuntien tehtävänä on julistaa haettavaksi rahastoihin lahjoitetuista varoista jaettavat apurahat, palkinnot, stipendit ja muut mahdolliset hakuun avattavat tuet sekä tehdä päätökset näiden myöntämisestä. Hoitokunnat on asetettu kampuskohtaisesti, eli kunkin kampuksen tieteenalarahastoa hallinnoi oma hoitokuntansa.

Pääset siis tutustumaan rahastojen hallintaan, hakemuskäsittelyyn ja päätöksentekoon. Hoitokunnan kokouskieli on suomi. Haemme yhtä opiskelijaedustajaa Meilahden kampukselta Meilahden kampuksen tieteenalarahaston hoitokuntaan kuluvalle kaudelle 1.1.2022-31.12.2023. Toivomme sinulta kiinnostusta oppia rahastoista, aikaisempi kokemus ei ole välttämätöntä!

KIELIKESKUKSEN OPETUKSENKEHITTÄMISTYÖRYHMÄ

Opetuksenkehittämisryhmä edistää ja tukee Kielikeskuksen opetuksen suunnittelua, toteutusta ja arviointia. Se suunnittelee ja järjestää Kielikeskuksen pedagogisia koulutustilaisuuksia ja seminaareja. Opetuksenkehittämisryhmän työkieli on suomi. Haemme Kielikeskuksen opetuksenkehittämistyöryhmään yhtä varajäsentä kuluvalle kaudelle 1.1.2022-31.12.2023.

HELSINGIN YLIOPISTON KIRJASTON JOHTOKUNTA

Helsingin yliopiston kirjasto hallinnoi ja koordinoi yliopiston kirjastopalveluita neljällä kampuksella. Sen tehtävänä on tuottaa korkeatasoisia tietopalveluita tutkimuksen, opetuksen ja oppimisen tarpeisiin. Kirjaston johtokunta johtaa ja kehittää kirjastotoimintaa kokonaisuutena strategisesti ja taloudellisesti. Haemme johtokuntaan yhtä varajäsentä kuluvalle kaudelle 1.4.2022-31.3.2024.

MEILAHDEN KAMPUKSKIRJASTON NEUVOTTELUKUNTA

Hae kampuksesi kirjastoneuvottelukuntaan ja voit vaikuttaa juuri sinun kirjastosi palveluihin! Yliopiston kaikilla neljällä kampuskirjastolla on oma neuvottelukunta, jonka tehtävänä on toimia kirjaston käyttäjien yhteistyöfoorumina ja osallistua muun muassa kirjastopalveluiden strategiseen kehittämiseen ja kokoelmahankintojen suunnitteluun. Etsimme kolmea varsinaista jäsentä Meilahden kampuskirjaston neuvottelukuntaan kaudelle 1.4.2022-31.3.2024.

KIELIKSEKUKSEN JOHTOKUNTA

Täällä pääset vaikuttamaan valtaosaa Helsingin yliopiston opiskelijoita koskettaviin asioihin, eli kieliopintoihin! Johtokunnan tehtäviin kuuluu Kielikeskuksen toiminnan ohjaaminen ja kehittäminen. Ajankohtaisina aiheina on varmasti esimerkiksi korona-ajan jälkeinen kieliopetus, joten tämä johtokunta on erittäin tärkeä vaikuttamisen paikka opiskelijoille! Haemme yhtä varajäsentä kuluvalle kaudelle 1.4.2022-31.3.2024.

MITÄ OPISKELIJAEDUSTAJALTA ODOTETAAN?

Sinun tulee olla läsnä oleva opiskelija Helsingin yliopistossa. Erityistä osaamista ei edellytetä, vaan tärkeintä on halu oppia ja motivaatio toimia opiskelijaedustajana. Kun lukee kokousmateriaalit hyvin ennen kokousta, kysyy tilanteesta riippuen opiskelutovereiden tai ainejärjestön näkemyksiä kokouksen aiheisiin ja käyttää puheenvuoroja itse kokouksessa, selviytyy tehtävästä jo oikein hyvin. Voit aina kääntyä ylioppilaskunnan puoleen saadaksesi tukea ja asiantuntemusta yliopiston hallinnossa työskentelyyn!

Joissakin edellä mainituissa opiskelijaedustajapaikoissa on joitakin erityiskriteerejä tai eduksi katsottavia asioita. Näet tarkat tiedot kustakin hakukohteesta Halloped-sivustolta.

MITEN OPISKELIJAEDUSTAJAKSI HAETAAN?

Hakemukset tulee tehdä osoitteessa beta.halloped.fi 4.9.2022 klo 23.59.

Hakemuksen ei tarvitse olla pitkä. Ilmoita hakemuksessasi ja nykyinen pääaine tai koulutusohjelma ja opintosuunta sekä opiskelijanumerosi (Opiskelijanumeroa käytetään vain läsnäolon tarkistamiseen. Tieto hävitetään tarkistamisen jälkeen). Ilmoita lisäksi vähintään motivaatiosi ja valmiutesi sitoutua tehtävään, mahdollinen aiempi kokemus opiskelijaedunvalvonnasta sekä yhteydet muihin opiskelijoihin. Lue Halloped-sivusolta tarkemmin, mitä kriteerejä tietyissä hakukohteissa on ja kirjoita hakemuksesi sen perusteella.

Ylioppilaskunta toivoo hakijoiksi eri sukupuolten edustajia ja eri opintojen vaiheissa olevia hakijoita monipuolisista taustoista. Oletamme, että olet käytettävissä sekä varsinaisen että varajäsenen tehtävään. Ylioppilaskunta pyrkii huomioimaan eri oppialojen edustavuuden valintoja tehdessään.

Lisätietoja koulutusohjelman johtoryhmässä toimimisesta ja hausta antaa

Marianna Suokas
koulutuspoliittinen asiantuntija
0503255202
marianna.suokas(at)hyy.fi

 

KOULUTUSOHJELMAT, JOIDEN JOHTORYHMISSÄ ON AVOIMIA PAIKKOJA:

BIO- JA YMPÄRISTÖTIETEELLINEN TIEDEKUNTA

Biologian kandiohjelma: 2 varajäsentä

Ekologian ja evoluutiobiologian maisteriohjelma (Ecology and Evolutionary Biology) : 1 varajäsen

Genetiikan ja molekulaaristen biotieteiden maisteriohjelma (Genetics and Molecular Bioscience): 1 varajäsen

Molekyylibiotieteiden kandiohjelma: 1 varajäsen

Neurotieteen maisteriohjelma (Neuroscience): 1 varsinainen jäsen, 2 varajäsentä

Ympäristömuutoksen ja globaalin kestävyyden maisteriohjelma (Environmental Change and Global Sustainability): 1 varajäsen

Ympäristötieteiden kandiohjelma: 2 varajäsentä

 

ELÄINLÄÄKETIETEELLINEN TIEDEKUNTA

Eläinlääketieteen kandiohjelma: 1 varajäsen

 

FARMASIAN TIEDEKUNTA

Lääketutkimuksen, farmaseuttisen tuotekehityksen ja lääkitysturvallisuuden maisteriohjelma: 2 varajäsentä

 

HUMANISTINEN TIEDEKUNTA

Alue- ja kulttuurintutkimuksen maisteriohjelma: 1 varsinainen jäsen, 1 varajäsen

Englannin kielen ja kirjallisuuden maisteriohjelma (English Studies): 1 varajäsen

Historian kandiohjelma: 1 varajäsen

Kielellisen diversiteetin ja digitaalisen humanismin maisteriohjelma (Linguistic Diversity and Digital Humanities): 2 varajäsentä

Kielten maisteriohjelma: 2 varajäsentä

Kirjallisuudentutkimuksen maisteriohjelma: 1 varajäsen

Kulttuurien tutkimuksen kandiohjelma: 1 varajäsen

Kulttuurienvälisen vuorovaikutuksen maisteriohjelma (Intercultural Encounters): 1 varajäsentä

Kulttuuriperinnön maisteriohjelma: 2 varajäsentä

Kääntämisen ja tulkkauksen maisteriohjelma: 2 varajäsentä

Pohjoismaisten kielten ja kirjallisuuksien maisteriohjelma: 2 varsinaista jäsentä, 2 varajäsentä

Sukupuolentutkimuksen maisteriohjelma: 1 varajäsen

Suomen kielen ja suomalais-ugrilaisten kielten ja kulttuurien maisteriohjelma: 2 varajäsentä

Taiteiden tutkimuksen kandiohjelma: 1 varsinainen jäsen, 1 varajäsen

Taiteiden tutkimuksen maisteriohjelma: 1 varsinainen jäsen, 1 varajäsen

Venäjän tutkimuksen maisteriohjelma (Russian Studies): 2 varajäsentä

 

KASVATUSTIETEELLINEN TIEDEKUNTA

Kasvatustieteiden kandiohjelma: 1 varsinainen jäsen, 1 varajäsen

Kasvatustieteiden maisteriohjelma: 1 varajäsen

Muuttuvan kasvatuksen ja koulutuksen maisteriohjelma (Changing Education): 1 varsinainen jäsen, 1 varajäsen

 

LÄÄKETIETEELLINEN TIEDEKUNTA

Logopedian kandi- ja maisteriohjelma: 1 varsinainen jäsen, 2 varajäsentä

Translationaalisen lääketieteen maisteriohjelma (Translational Medicine): 1 varsinainen jäsen, 1 varajäsen

 

MAATALOUS- JA METSÄTIETEELLINEN TIEDEKUNTA

Elintarviketalouden ja kulutuksen maisteriohjelma: 1 varsinainen jäsen, 2 varajäsentä

Elintarviketieteiden maisteriohjelma (Food Science): 2 varajäsentä

Ihmisen ravitsemuksen ja ruokakäyttäytymisen maisteriohjelma (Human Nutrition and Food Behaviour): 1 varsinainen jäsen, 2 varajäsentä

Maatalous-, ympäristö- ja luonnonvaraekonomian maisteriohjelma (Agricultural, Environmental and Resource Economics): 1 varsinainen jäsen, 1 varajäsen

Metsätieteiden kandiohjelma: 1 varsinainen jäsen, 1 varajäsen

Metsätieteiden maisteriohjelma: 1 varsinainen jäsen, 2 varajäsentä

Mikrobiologian ja mikrobibiotekniikan maisteriohjelma: 1 varsinainen jäsen, 2 varajäsentä

 

MATEMAATTIS-LUONNONTIETEIDEN TIEDEKUNTA

Datatieteen maisteriohjelma (Data Science): 2 varajäsentä

Geologian ja geofysiikan maisteriohjelma (Geology and Geophysics): 2 varajäsentä

Kaupunkitutkimuksen ja suunnittelun maisteriohjelma (Urban Studies and Planning): 2 varajäsentä

Kemian ja molekyylitieteiden maisteriohjelma (Chemistry and Molecular Sciences): 1 varsinainen jäsen ja 2 varajäsentä

Kemian kandiohjelma: 1 varajäsen

Life Science Informatics -maisteriohjelma: 1 varajäsen

Maantieteen kandiohjelma: 1 varajäsen

Maantieteen maisteriohjelma (Geography): 2 varajäsentä

Matemaattisten tieteiden kandiohjelma: 1 varajäsen

Matematiikan ja tilastotieteen maisteriohjelma (Mathematics and Statistics): 1 varsinainen jäsen, 2 varajäsentä

Matematiikan, fysiikan ja kemian opettajan maisteriohjelma: 2 varajäsentä

Materiaalitutkimuksen maisteriohjelma (Materials Research): 1 varsinainen jäsen, 2 varajäsentä

Teoreettisten ja laskennallisten menetelmien maisteriohjelma (Theoretical and Calculational Methods): 1 varajäsen

Tietojenkäsittelytieteen maisteriohjelma (Computer Science): 1 varajäsen

 

OIKEUSTIETEELLINEN TIEDEKUNTA

Globaalia hallintoa koskevan oikeuden maisteriohjelma (Global Governance Law): 1 varajäsen

Kansainvälisen liikejuridiikan maisteriohjelma (International Business Law): 2 varajäsentä

 

TEOLOGINEN TIEDEKUNTA

Teologian ja uskonnontutkimuksen maisteriohjelma: 1 varajäsen

 

VALTIOTIETEELLINEN TIEDEKUNTA

Globaalin politiikan ja viestinnän maisteriohjelma (Global Politics and Communication): 1 varsinainen jäsen ja 2 varajäsentä

Nyky-yhteiskunnan tutkimuksen maisteriohjelma (Contemporary Societies): 1 varajäsen

Politiikan ja viestinnän maisteriohjelma: 1 varajäsen

Sosiaali- ja terveystutkimuksen ja -johtamisen maisteriohjelma: 1 varajäsen

Sosiaalitieteiden maisteriohjelma: 1 varajäsen

Taloustieteen maisteriohjelma: 1 varajäsen

Yhteiskunnallisen muutoksen maisteriohjelma: 2 varajäsentä

 

TIEDEKUNTANEUVOSTOT

Bio- ja ympäristötieteellinen: 1 varsinainen jäsen, 5 varajäsentä

Eläinlääketieteellinen: 1 varajäsen

Farmasia: 1 varsinainen, 1 varajäsen

Humanistinen: 1 varajäsen

Maatalous-metsätieteellinen: 1 varajäsen

Teologinen: 1 varajäsen

Valtiotieteellinen: 1 varajäsen

 

KOLLEGIO

Eläinlääketieteellinen: 1 varajäsen

Farmasia: 1 varajäsen

Lääketieteellinen: 1 varajäsen

Svenska social- och kommunalhögskolan: 1 varajäsen

 

MUUT

UNA Europan yhteiskandien valmisteluryhmä: 1 varajäsen

UNA Europa’s Student Board: 1 varajäsen

Samarbetsgruppen för den tvåspråkiga verksamheten på centrumcampus: 1 varajäsen

Tvex-samarbetsgruppen: 1 Kumpulan kampuksen edustaja

Meilahden tieteenalarahaston hoitokunta: 1 varsinainen jäsen

Kielikeskuksen opetuksenkehittämistyöryhmä: 1 varajäsen

Helsingin yliopiston kirjaston johtokunta: 1 varajäsen

Meilahden kampuskirjaston neuvottelukunta: 3 varsinaista jäsentä

Kielikeskuksen johtokunta: 1 varajäsen