19.9.2022

Hae koulutusohjelmasi johtoryhmään!

Millaista opetusta koulutusohjelmassasi järjestetään? Järjestetäänkö kurssit johdonmukaisessa järjestyksessä ja onko niissä varmasti huomioitu erilaiset suoritustavat? Jos olet koskaan miettinyt näitä kysymyksiä, on mahdollisuutesi tullut! Hae koulutusohjelmasi johtoryhmään opiskelijaedustajaksi kaudelle 1.1.2023-31.12.2024 ja kehitä koulutusohjelmastasi vieläkin parempi!

MISTÄ ON KYSE?

Jokaisella Helsingin yliopiston koulutusohjelmalla on johtoryhmä, joka toimii koulutusohjelman johtajan tukena ja käsittelee keskeiset koulutusohjelman toimintaa koskevat asiat. Koulutusohjelman johtoryhmä valmistelee koulutusohjelman opetussuunnitelman. Opetussuunnitelma tehdään kolmeksi vuodeksi ja se määrittää,

• Mitä opintojaksoja tutkintoihin kuuluu?
• Millaisia suoritustapoja opintojaksoilla tarjotaan?
• Millainen läsnäolovelvoite kursseilla on?
• Millaiset osaamistavoitteet opintojaksoilla on?

Koulutusohjelman johtoryhmä päättää koulutusohjelman vuosittaisesti opetusohjelmasta. Opetusohjelma on ikään kuin opetussuunnitelman toteutussuunnitelma. Se määrittää esimerkiksi opintojaksojen

• toteutusajankohdat,
• lukujärjestykset ja
• opetuspaikat,

eli kaikki opintojakson opiskelijan kannalta äärimmäisen tärkeät yksityiskohdat koko vuoden ajalta. Koulutusohjelman johtoryhmässä pääset siis vaikuttamaan kaikkiin niihin asioihin, jotka toteutuvat käytännössä oman koulutusohjelmasi opetuksessa. Tämä jos jokin on käytännönläheinen vaikuttamisen paikka!

Kaikkien koulutusohjelmien johtoryhmissä on kaksi varsinaista ja kaksi varaopiskelijajäsentä. Lisäksi koulutusohjelmissa on enintään kuusi koulutusohjelman opettajaa, joilla ei ole varajäseniä. Johtoryhmää johtaa koulutusohjelman johtaja. Opiskelijaedustajia haetaan kaudelle 1.1.2023-31.12.2024. Koulutusohjelmien johtoryhmien työskentelykieli on koulutusohjelman kielestä riippuen suomi, englanti tai ruotsi, mutta kokouksissa käytettävästä kielestä on mahdollista sopia erikseen.

MITÄ SINULTA ODOTETAAN OPISKELIJAEDUSTAJANA?

Toimit opiskelijoiden yhteisen hyvän vuoksi, sillä toimit opiskelijoiden äänenä johtoryhmässä. Varsinaisia vaatimuksia on vain kaksi: sinun tulee olla läsnä oleva opiskelija Helsingin yliopistossa ja sinulla tulee olla perusteltu yhteys siihen koulutusohjelmaan, jonka johtoryhmään haet.
Erityistä osaamista ei vaadita; tärkeintä on kiinnostus ja motivaatio tutustua sekä sitoutua koulutusohjelman työskentelyyn. Kokouksia on kuukausittain virka-aikana ja ne kestävät noin 1-2 tuntia. Lisäksi ennakkomateriaaleihin tutustumiseen menee vaihteleva aika. Tehtävä on ennen kaikkea erinomainen oppimisen paikka!

Et myöskään jää missään vaiheessa yksin. Toimit johtoryhmässä yhteistyössä muiden opiskelijaedustajien kanssa, sillä teitä on johtoryhmässä neljä, kaksi varsinaista ja kaksi varajäsentä. Lisäksi HYY kouluttaa koulutusohjelmien johtoryhmien opiskelijaedustajat 8.12. ja meihin saa aina olla yhteydessä esimerkiksi opiskelijaedustajista vastaavan asiantuntijan kautta.

MITEN OPISKELIJAEDUSTAJAKSI HAETAAN?

Hakemukset jätetään Halloped-hakujärjestelmään (beta.halloped.fi) 16.10.2022 mennessä. Ilmoita hakemuksessasi nykyinen koulutusohjelmasi ja opintosuunta sekä opiskelijanumerosi (opiskelijanumeroa käytetään vain läsnäolon tarkistamiseen. Tieto hävitetään tarkistamisen jälkeen). Sinun pitää myös ilmoittaa perusteltu yhteys koulutusohjelmaan etenkin, jos et hakuhetkellä opiskele hakukohteena olevan johtoryhmän koulutusohjelmassa.
Lisäksi hakemukseen kannattaa kirjata seuraavia asioita, joita ylioppilaskunta katsoo eduksesi:

• Motivaatio ja valmiutesi sitoutua tehtävään
• Ymmärrys koulutusohjelman ajankohtaisista aiheista ja haasteista sekä ideat koulutusohjelman kehittämisestä
• Yhteys kyseisen koulutusohjelman opiskelijoihin ja valmius viestiä heille johtoryhmän työskentelystä
• Aiempi kokemus hallinnon opiskelijaedustajana, opintovastaavana tai muussa opiskelijaedunvalvontaan liittyvässä tehtävässä

Tiedekunnan opiskelijoista koostuvat valintatoimikunnat valmistelevat valintaesitykset koulutusohjelmien johtoryhmien opiskelijaedustajista. HYYn hallitus vahvistaa näiden pohjalta valintaesitykset, joiden pohjalta kunkin tiedekunnan dekaani tekee virallisen nimityspäätöksen opiskelijaedustajista.

Valintatoimikunnat siis käsittelevät hakemukset ja voivat halutessaan järjestää haastatteluja tai pyytää jonkinlaisia lisätietoja hakijoilta. Mahdolliset lisätietopyynnöt tai haastattelukutsut saapuvat alla olevan aikataulun mukaisesti ja valintatoimikunnille on ajoitettu myös haastatteluajat siltä varalta, että nämä päättävät pitää haastattelut. Älä kuitenkaan huolestu, sillä voit hakea tehtävään siitäkin huolimatta, että mahdollinen haastatteluaika ei välttämättä sovi sinulle!

Ylioppilaskunta toivoo hakijoiksi eri sukupuolten edustajia ja eri opintojen vaiheissa olevia hakijoita monipuolisista taustoista. Oletamme, että olet käytettävissä sekä varsinaisen että varajäsenen tehtävään. Ylioppilaskunta pyrkii huomioimaan eri oppialojen edustavuuden valintoja tehdessään.

Lisätietoja koulutusohjelman johtoryhmässä toimimisesta ja hausta antavat:

Valintakoordinaattori
Timo Kalliokoski
timo.kalliokoski@hyy.fi
050 4775561

Koulutuspoliittinen asiantuntija
Marianna Suokas
marianna.suokas@hyy.fi
050 3255202

HAASTATTELUAIKATAULUT

Jos haastattelut päädytään järjestämään, ne järjestetään ilmoitettuna päivänä klo 17 eteenpäin. Suluissa oleva päivämäärä merkkaa sitä ajankohtaa, jolloin haastatteluiden toteutumisesta viimeistään ilmoitetaan.

Bio- ja ympäristötieteellinen tiedekunta: 7.11. (1.11.)

Eläinlääketieteellinen tiedekunta: 22.11. (16.11.)

Farmasian tiedekunta: 22.11. (16.11.)

Humanistinen tiedekunta: 21.11. (15.11.)

Kasvatustieteellinen tiedekunta: 8.11. (2.11.)

Lääketieteellinen tiedekunta: 8.11. (2.11.)

Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta: 10.11. (4.11.)

Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta: 21.11. (15.11.)

Oikeustieteellinen tiedekunta: 7.11. (1.11.)

Teologinen tiedekunta: 23.11. (18.11.)

Valtiotieteellinen tiedekunta: 10.11. (4.11.)