21.9.2022

Hae HYYn hallitukseen vuodelle 2023

UUTINEN

HYYn hallitus vastaa ylioppilaskunnan johtamisesta toimikautensa aikana. Hallituksen toimikausi on yksi vuosi ja pian on taas aika valita ylioppilaskunnalle uusi hallitus. HYYn edustajisto valitsee hallituksenmuodostajan (=puheenjohtajan) sekä muun hallituksen kokouksessaan 1.12.2022.

HYYn hallitus on täysipäiväinen luottamustoimi, josta maksetaan kuukausittainen palkkio, jonka lisäksi hallituslaisilla on puolipäiväinen lounasetu. Hallituksen jäsenten työ koostuu hallituksen yhteisestä työstä sekä omalla sektorilla yhdessä ylioppilaskunnan henkilökunnan kanssa tehtävästä työstä. Käytännössä työajasta reilu puolet menee yhteiseen hallitustyöskentelyyn ja vajaa puolet sektoreilla tapahtuvaan työhön omien vastuualueitten mukaan.

Keskeisiä hallituksen tehtäviä on johtaa ylioppilaskuntaa ja toimeenpanna edustajiston päätökset sekä edustaa ylioppilaskuntaa yliopiston ja muiden sidosryhmien suuntaan. Hallitus päättää lisäksi ylioppilaskunnan rekrytoinneista ja valitsee opiskelijaedustajat yliopistohallintoon. HYYn hallitus toimii myös ylioppilaskunnan liiketoimintaa hallinnoivan Ylvan yhtiökokouksena.

Hallitus kokoontuu useamman kerran viikossa keskustelemaan ja päättämään ylioppilaskunnan linjoista ja suunnasta. Hallituksen jäsenien yhteystiedot löydät Yhteystiedot -sivuilta.

Hallitus vastaa kaikesta toiminnastaan edustajistolle. Hallituksen jäsenillä on kullakin yksi tai useampi sektori, jonka toiminnasta he vastaavat hallituksessa.

Hallitukseen hakemisesta kiinnostuneille järjestetään 11.10. infotilaisuus HYYn keskustoimistolla, missä hallituksessa toimimisesta kerrotaan enemmän. Tilaisuus on avoin kaikille hallituksen jäsenyydestä kiinnostuneille. Kun edustajisto on 1.12. valinnut hallituksen, alkaa uuden hallituksen perehdyttäminen tehtäväänsä. Perehdytystä on vajaan viikon verran joulukuussa. Kaikkiin perehdytyksiin pääseminen ei ole edellytys hallituksessa toimimiselle, mutta mahdollisimman monen toivotaan pääsevän paikalle kaikkiin perehdytyksiin. Hallituksen toiminta alkaa virallisesti tammikuussa 2023 järjestettävällä hallitusmökillä.

 

Keskeiset päivämäärät

11.10.2022 Infotilaisuus hallituslaisuudesta kiinnostuneille klo 18-20

Marraskuun loppu Hallitusneuvottelut

1.12.2022 Edustajiston kokous ja hallituksen valinta

7.12.2022 Uuden hallituksen perehdytys alkaa klo 10-16

8.12.2022 Uuden hallituksen perehdytystä

9.12.2022 Perehdytystä 13-15

14.12.2022 SYL:n glögit illalla

15.12.2022 Perehdytystä 13-15

9.1.2023 HYYn hallituksen vuosi alkaa hallituksen mökkireissulla.

 

 

Q&A HYYn hallitus

Voiko hallitusvuoden aikana edistää opintoja?

Hallitusvuoden aikana voi edistää maltillisesti opintoja hallitustöiden ohessa tai esimerkiksi kesällä. Opintoja suunnitellessa kannattaa varautua siihen, että hallituspesti vie aikaa täysipäiväisen työn verran. Hallituksella on lisäksi jonkin verran kiinteitä viikoittaisia menoja, kuten joka keskiviikkoinen aamukoulu ja viikkopalaverit omien asiantuntijaparien kanssa, joista ei voi olla pois. Osa työviikon aikatauluista on kuitenkin mahdollista järjestellä vuoden alussa eli aikataulun puolesta luentokurssille osallistuminen voi olla mahdollista. Vuotta suunnitellessaan kannattaa aina muistaa ottaa huomioon myös oma jaksaminen.

 

Voiko hallitusvuoden aikana tehdä muita töitä?

Hallitusvuoteen kannattaa suhtautua täysipäiväisenä työnä. Hallituksella on myös jonkin verran erinäisiä lisämenoja, joihin osallistuminen on joko välttämätöntä tai vähintään toivottavaa. Hallitusvuoden aikana on kuitenkin mahdollista tehdä esimerkiksi kesätöitä, jos haluaa. HYYn hallitukselle maksetaan kuitenkin palkkiota koko vuodelta, myös kesäloman ajalta. Mahdollisia töitä harkittaessa kannattaa ottaa huomioon oma jaksaminen.

 

Haittaako, jos ei ole valmiiksi jonkin alan asiantuntija?

HYYn hallituksen jäsenet ovat opiskelijoita ja opiskelijoina heillä on asiantuntijuutta opiskelijuudesta, mikä on tärkeintä. Hallitusvuoden aikana oppii valtavasti oman sektorinsa substanssisisällöistä sekä muiden sektorien asioista. Kannattaa muistaa, että HYYn toimintakenttä on valtavan laaja ja kukaan ei hallitse sitä kokonaan. Vuoden aikana hallituslaisten asiantuntemus kasvaa kohisten ja hallitusvuoden aikana hankittu osaaminen on arvokasta myös HYY-vuoden jälkeen.

 

Minkälaista osaamista hallituksessa toimiminen vaatii?

Hallituksessa on hyödyksi kokemus laajojen tietomäärien käsittelystä, sillä hallitus saattaa saman viikon aikana käsitellä lukuisia eri asiakokonaisuuksia ylioppilaskunnan toiminnasta. Hallituksen jäsenten monipuolisista työpöydistä johtuen tarpeellisia osaamista on myös tehtävien priorisointi ja oman työn johtaminen. Näissä asioissa myös kehittyy hallituksen jäsenenä varmasti!  Hallitustyöskentelyn edellytyksiä ovat ryhmätyötaidot, toisten kunnioittaminen ja yhteistyöhalukkuus. Hallitus koostuu eri ryhmistä ja taustoista tulevista jäsenistä ja päätösten tekemiseksi on kyettävä yhteistyöhön ja kompromisseihin.

 

Kuinka paljon töitä on viikossa?

Töitä on viikosta riippuen keskimäärin 37,5 tuntia viikossa. Osa viikoista saattaa myös olla selvästi pidempiä ja osa selvästi kevyempiä. HYYn hallitus työskentelee maanantaista perjantaihin. Hallituksen paikoitellen pitkiä viikkoja paikkaa osaltaan myös pitkä kesäloma.

 

Onko hallitusvuoden aikana mahdollista käydä vaihdossa? Entä jos valmistun hallitusvuoden aikana?

Ei ole. Hallituksen jäsenten on myös oltava Helsingin yliopiston läsnäolevia opiskelijoita, minkä takia hallitusvuoden aikana valmistuminen johtaa automaattisesti eroamiseen hallituksesta. On syytä myös muistaa, että hallitustyö on täysipäiväistä ja vaatii pääkaupunkiseudulla asumista.

 

Haittaako, jos ei ole super ekstrovertti ja synnynnäinen minglaaja?

Ei haittaa. Hallituksen työhön kuuluu jonkin verran edustamista, mutta siihenkin saa koulutusta ja tukea. Hallituksella on jonkin verran yhteisiä edustustilaisuuksia ja lisäksi yksittäisillä hallituksen jäsenillä on sektorista riippuen omia edustustilaisuuksia ja tapahtumia. Kannattaa jutella omista toiveista ja peloista hallituksen puheenjohtajan kanssa heti vuoden alussa, jotta hän myös tietää, minkälaiset asiat sinua kiinnostavat.

 

Lisätietoja

Mikko Kymäläinen

mikko.kymalainen@hyy.fi

040 081 6426