23.11.2019

Ehdokkaat HYYn hallitukseen vuodelle 2020

UUTINEN

HYYn edustajisto valitsee hallituksen vuodelle 2020 kokouksessaan 3.12.2019.

 

Edustajistoryhmät ovat asettaneet yhteensä 2 ehdokasta HYYn hallituksen puheenjohtajaksi ja 12 ehdokasta hallituksen jäseniksi. Hallitus valitaan edustajiston kokouksessa 3.12.2019. Tätä ennen ehdokkaisiin pääsee tutustumaan kaikille avoimessa tapahtumassa 27.11.2019 klo 18-20 Uuden ylioppilastalon Alina-salissa. Tapahtumassa järjestetään puheenjohtajien paneeli sekä hallitusehdokkaiden esittäytymiset.

 

Ehdokkaat hallituksen puheenjohtajaksi

 

Nimi: Claes Bergh

Ryhmä: SNÄf

Koulutusala: Yleisen valtio-opin ja hallinnon opiskelija (7. vuosi)

Haen Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan hallituksen puheenjohtajaksi vuodelle 2020. Kuluvana vuonna olen toiminut HYYn hallituksessa vastuualueinani Ylva (ylioppilaskunnan liiketoiminta), kaksikielisyys, sekä HYYn strategiauudistus. Olen uudistanut Ylvan omistajaohjausta määrätietoisesti ja kehittänyt projektinjohtamistaitojani strategiaprosessin aikana. Minulla on kokemusta niin aine- ja tiedekuntajärjestön hallituslaisena, opiskelijaedustajana kuin edustajistoryhmän puheenjohtajana toimimisesta. Olen helposti lähestyttävä ja vahvuuksiani puheenjohtajana ovat tunnollisuus ja empaattisuus. Haluan että hallitukseni edistää hyvinvointia ja yhdenvertaisuutta ylioppilaskunnassa kehittämällä vapaaehtosille ja muille toimijoille tarjoamaamme tukea ja koulutusta. Puheenjohtajana tärkein tehtäväni on tukea hallituksen jäseniä heidän työssään. Yhdessä toimintatapojamme kehittämällä varmistamme, että vuoden lopussa sekä hallitus että ylioppilaskunta ovat toimintakykyisiä ja valmiina uusiin haasteisiin.

 

Nimi: Samuli De Pascale

Ryhmä: HYAL

Koulutusala: Yleisen ja aikuiskasvatustieteen opiskelija (7. vuosi)

Olen kasvatustieteiden opiskelija, kokenut johtaja ja puoliksi italialainen intohimoinen ruokahifistelijä. Haen HYYn hallituksen puheenjohtajaksi, sillä haluan olla viemässä ylioppilaskuntaa määrätietoisesti uudelle vuosikymmenelle ja hyödyntää osaamistani muutosten johtamisessa. HYY on ollut koko opintojeni ajan minulle tärkeä yhteisö, jonka kehittäminen entistä vaikuttavammaksi ja osallistavammaksi motivoi minua suunnattomasti. Minulle olisi kunnia saada ensi vuonna johtaa tätä yhteistä liikettä, joka rohkeasti ajaa opiskelijoidemme etua ja oikeuksia niin yliopistolla kuin yhteiskunnassakin. Johtajana annan tilaa hallituslaisilleni, huolehdin jaksamisesta ja hyvinvoinnista, tuen omaehtoisessa priorisoinnissa ja osallistan koko tiimiä yhteiseen päätöksentekoon. Ylioppilaskunta saa minusta kokeneen, inhimillisen ja ratkaisukeskeisen johtajan, jolla on edellytykset tukea koko yhteisöä ensi vuoden projekteissa.

 

 

Ehdokkaat hallituksen jäseniksi

 

Nimi: Sami Hasunen

Ryhmä: Osakuntalainen edustajistoryhmä

Koulutusala: Oikeustieteen maisterin koulutusohjelma (5. vuosi)

Olen Sami Hasunen, oikeustieteen maisteriopiskelija ja haen ylioppilaskuntamme hallitukseen.

Olen ollut aktiivinen yhdistys- ja järjestötoimija jo kahdeksan vuoden ajan ja kartuttanut kokemusta kymmenissä erilaisissa luottamustehtävissä sekä tutustunut vaikuttajiin ympäri Suomen. HYYssä olen toiminut esimerkiksi edustajistoryhmäni puheenjohtajistossa vuodesta 2018 lähtien sekä Ylvan hallintoneuvoston jäsenenä.

Järjestötoimijana minua on usein kuvailtu omistautuneeksi vastuunkantajaksi, jonka toiminnasta välittyy aito palo sekä rohkeus edistää asioita.

HYYn hallituksessa haluan antaa osaamiseni ja panokseni opiskelijoiden etujen ajamiseen. Vastuina minua kiinnostavat mm. Ylva, oikeusturva, toimeentulo ja kaupunkivaikuttaminen.

Ylioppilaskunta ja sen yhteisöt ovat minulle erittäin tärkeitä ja siksi toivon kunniaa työskennellä niiden eteen HYYn hallituksessa vuonna 2020.

 

Nimi: Taavi Heikkilä

Ryhmä: Sitoutumaton vasemmisto

Koulutusala: Teoreettinen fysiikka (5. vuosi)

Olen Taavi Heikkilä, 24-vuotias teoreettisen fysiikan kandiopiskelija, vasemmistotoimija, feministi, järjestöaktiivi sekä intomielinen hallinnon ja kaavadokumenttien harrastaja. Enemmän kuin mitään haluaisin käyttää kokonaisen vuoden keskittyen rakentamaan parempaa Ylioppilaskuntaa, yliopistoa, kaupunkia ja yhteiskuntaa. Minut valitsemalla HYY saa asiansa tuntevan, analyyttisen ja verkostoituneen toimijan. Aatteen paloa ja tekemisen intoa unohtamatta.

Hallituksessa vuonna 2020 haluaisin sukeltaa toimintatalouden saloihin Talousjohtokunnan puheenjohtajana. Minut valitsemalla HYY saisi ahkeran tekijän, joka rakentaa Talousjohtokunnasta, hallituksesta ja järjestösektorista upeaa tiimiä. Yhtä mahtavaa olisi toimia hallintoneuvoston puheenjohtajana valvomassa omistajastrategian hengen toteutumista ja valmistelemassa seuraavia vastuullisuusharppauksia. Talous- ja vastuullisuusasioiden ohella sydämeni sykkii koulutuspolitiikalle sekä kaupunkivaikuttamiselle. Olen myös käytettävissä hallituksen varapuheenjohtajaksi.

 

Nimi: Lovisa Hirvonen

Ryhmä: HYAL

Koulutusala: Yleisen ja aikuiskasvatustieteen opiskelija (4. vuosi)

Olen 24-vuotias savolaissyntyinen kasvatustieteen pääaineopiskelija. Sivuaineinani opiskelen sosiaalitiedettä ja viestintää. Olen toiminut aktiivisesti järjestöjen parissa vuodesta 2013 lähtien keräten kokemusta kooltaan sekä toimintakentältään ja -kulttuuriltaan hyvin erilaisista järjestöistä. Aktiivisen ja monipuolisen toiminnan myötä olen kasvanut itsevarmaksi, perehtyväksi ja empaattiseksi toimijaksi. Haluan rakentaa ja ylläpitää avointa keskustelukulttuuria, kannustavaa ilmapiiriä ja erilaiset toimijat huomioon ottavaa toimintakulttuuria. En pelkää tarttua haastaviinkaan tehtäviin ja pyrin aina osallistavasti kehittämään kaikkea toimintaa entistäkin paremmaksi.

Haluan ensi vuonna olla osana HYYn hallitusta rakentamassa ylioppilaskunnastamme aidosti jäsenilleen merkityksellistä yhteisöä, josta jokainen voi löytää oma paikkansa ja jokaista arvostetaan omana itsenään.

 

Nimi: Jessika Isomeri

Ryhmä: HYAL

Koulutusala: Maantieteen ja biologian aineenopettajaopiskelija (4. vuosi)

Olen Jessika Isomeri, 24-vuotias maantieteen ja biologian aineenopettajaopiskelija. Tavoitteenani on luoda ylioppilaskunnasta yhdenvertainen ja kaikille saavutettavissa oleva yhteisö. Olen kokenut järjestöaktiivi ja HYYn toiminta on minulle tuttua myös edustajiston jäsenen, valiokunnan varapuheenjohtajan ja opiskelijaedustajapestien näkökulmasta. Olen ollut vastuuhenkilönä monissa tehtävissä ja tottunut priorisoimaan ja viemään asiat kunnialla loppuun. Samalla paineensietokykyni on kasvanut ja olen oppinut tunnistamaan omia rajojani, sekä huolehtimaan omasta ja muiden jaksamisesta. HYY saisi minusta luontaisen yhteishengen rakentajan, jolta löytyy vahvaa näkemystä ja motivaatiota. Olen kiitollinen kaikesta mitä olen saanut kokea ja nyt on minun vuoroni antaa takaisin. Siksi haen HYYn hallitukseen erityisinä kiinnostuksen kohteinani vapaaehtoiset, yhdenvertaisuus ja järjestöt.

 

Nimi: Timo Kalliokoski

Ryhmä: HYAL

Koulutusala: Englanti

Olen Timo Kalliokoski, 26-vuotias seitsemännen vuoden englanninopiskelija. Sivuaineenani opiskelen semiotiikkaa ja muuten vapaa-aikani kuluu järjestötehtävissä ja opiskelijoita yliopistohallinnossa edustaessa.

Opiskelijajärjestöissä toimin nyt viidettä vuotta. Aloitin 2015 ainejärjestöni SUB ry:n opintovastaavana, ja siitä lähtien koulutuspolitiikka ja opiskelijoiden edunvalvonta ovat olleet tiiviisti osana elämääni. Lisäksi olen toiminut esimerkiksi Humanisticumin puheenjohtajana, Hoasin valtuuskunnassa, Ylvan hallintoneuvostossa, ja monissa muissa luottamustehtävissä HYYn piirissä. Monipuolisen kokemukseni perusteella olen saanut hyvän kokonaiskuvan ylioppilaskunnan edunvalvonnasta ja strategisen kehittämisen paikoista.

Haen HYYn hallitukseen vuodelle 2020, sillä uskon hyvän valmistelun, tarkoituksenmukaisten prosessien ja avoimen päätöksenteon palvelevan ylioppilaskuntaa ja sen vaikuttavuutta parhaiten jatkossakin.

 

Nimi: Okko Karvonen

Ryhmä: HYYn Vihreät

Koulutusala: Sosiaalityö (4. vuosi)

Hei! Olen Okko Karvonen, 22-vuotias kolmannen vuoden sosiaalityön ja sosiaalitieteiden opiskelija Valtiotieteellisestä tiedekunnasta. Haen HYYn hallitukseen, jossa minua kiinnostaa erityisesti sosiaalipolitiikkaan liittyvät vastuualueet ja edunvalvonta. Olen toiminut kuluneen vuoden HYYn Vihreiden edustajistoryhmän puheenjohtajana ja Ylvan hallintoneuvostossa sekä aiemmin lisäksi talousjohtokunnan jäsenenä. Minulla on paljon asiantuntemusta sosiaalipoliittisista kysymyksistä opintojeni, harrastuneisuuden ja aiemman vaikuttamiskokemukseni johdosta. Olen yleisesti todella kiinnostunut vaikuttamisesta ja tärkeiden ja mielenkiintoisten tavoitteiden edistämisestä ja ylioppilaskunnan kehittämisestä. Olen hyvä viestimään erilaisten ihmisten kanssa sekä paneutumaan tärkeisiin asiakysymyksiin ja projekteihin. Vapaa-ajallani harrastan vaikuttamistoiminnan lisäksi myös kuntoliikuntaa ja lukemista. Olisi hienoa päästä työskentelemään opiskelijoiden tärkeiden tavoitteiden eteen HYYn hallituksessa!

 

Nimi: Riku-Petteri Kyllönen

Ryhmä: Sitoutumaton vasemmisto

Koulutusala: Matematiikka (4. vuosi)

Hei! Olen Riku-Petteri Kyllönen ja haen HYYn hallitukseen vuodelle 2020. Olen fuksivuodestani asti ollut intohimoisesti mukana edunvalvontatoiminnassa. Aloitin järjestöurani ainejärjestö Matrix ry:ssä ja HYYn edustajistossa. Matkani varrella olen toiminut muun muassa opintovastaavana, HYYn opintovaliokunnan puheenjohtajana ja Sitoutumattoman Vasemmiston edustajistoryhmän puheenjohtajana.

Suurin paloni edunvalvojana minulta löytyy koulutuspolitiikasta ja sosiaalipolitiikassa.  Jälkimmäisessä olen erityisesti kiinnostunut opiskelukyky- ja toimeentulo edunvalvonnasta. Koen, että edellä mainitulla toimintasektoreilla minulla olisi paljon annettavaa opiskelijayhteisölle. Edunvalvojana olen rohkea, intohimoinen ja vastuuntuntoinen.

Mikäli minut valitaan HYYn hallitukseen, en malta odottaa, että pääsen näyttämään kynteni äänekkäänä ja periksiantamattomana edunvalvojana. Unelmieni HYY on rohkea vaikuttaja ja lupaan tehdä kaikkeni tämän eteen.

 

Nimi: Ira Niemistö

Ryhmä: SNÄf

Koulutusala: Sosiaalityö ja sosiaalipolitiikka (4. vuosi)

Olen Ira Niemistö, opiskelen sosiaalityötä ja sosiaalipolitiikkaa Svenska social- och kommunalhögskolan, Soc&kom:ssa sekä sivuaineena sukupuolentutkimusta sitten vuoden 2017. Opiskeluaikanani olen toiminut eri vastuutehtävissä eri järjestön hallituksessa sekä ollut opiskelija edustajana. Haluan jatkossakin aktiivisesti vaikuttaa ylioppilasliikkeessä ja haen sen takia HYYn hallitukseen 2020.

HYYn hallituksessa haluaisin erityisesti jatkaa työtä opiskelijoiden jaksamisen ja hyvinvoinnin saralla, sekä kehittää yliopiston sisäistä liikkuvuutta. Uskon yliopiston päätöksentekoprosesseissa tasakolmikantaperiaateeseen ja haluan työskennellä yliopistodemokratian säilyttämiseksi, kehittämiseksi ja ylläpitämiseksi. Hyvä esimerkki opiskelijoiden osallistamiselle on esimerkiksi strategiaehdotuksen valmisteluvaiheen kommentointimahdollisuus kaikille ylioppilaskunnan opiskelijoille. Tämäntyyppisiä osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia tarvitaan lisää.

 

Nimi: Sammy Nurminen

Ryhmä: HELP

Koulutusala: Oikeustiede (3. vuosi)

Olen 32-vuotias kolmannen vuoden oikeustieteen opiskelija Helsingistä, Suomenlinnasta. Erilaisten ryhmien etujen valvominen ja asioiden ajaminen on kuulunut elämääni jo yläasteikäisestä saakka. Koulutus ja sen laadukkuus ovat aina olleet itselle erityisen tärkeitä asioita – niiden ylläpitäminen ja kehittäminen elämään luonnollisesti integroituvaksi osaksi ovat jatkuva työkenttä.

Olen ollut HYY:n toiminnassa vahvasti mukana kalenterivuonna 2019 toimien edustajiston jäsenenä, edustajistoryhmän (HELP) ryhmäpuheenjohtajana, valmisteluvaliokunnan puheenjohtajana, säännöstötoimikunnan jäsenenä sekä merkkitoimikunnan jäsenenä. Tulen hyvin toimeen kaikkien kanssa, uskon yhteistyöhön ja keskustelun kautta hyviin lopputuloksiin pääsemiseen. Sanon mielipiteeni ääneen hyvässä hengessä ja kannustan ja toivon muilta samaa. Omalla ajallani harrastan mm. tennistä, kodinhoitoa, puutarhanhoitoa ja ruoanlaittoa.

 

Nimi: Joonas Pulliainen

Ryhmä: Edistykselliset

Koulutusala: Valtio-oppi

Olen Joonas Pulliainen, 23-vuotias valtio-opin opiskelija Helsingistä.

Kuluneen syksyn ajan olen toiminut ylioppilaskunnan hallituksessa, jonka aikana minulle on muodostunut kokonaisvaltainen kuva ylioppilaskunnan toiminnasta sekä hallitustyöskentelyn vaatimuksista.

Olen kiinnostunut työskentelemään ensi vuoden ylioppilaskunnan talouden parisssa. Kokemukseni hallituksessa, edustajistossa sekä talousjohtokunnassa on antanut minulle syvällisen käsityksen niin liiketoimintamme kuin toimintalouden vaatimuksista. Haluan, että ylioppilaskunnan talous on mahdollisimman vakaalla pohjalla, jotta voimme jatkaa arvokasta työtämme opiskelijoiden eteen.

Hyyn liiketoiminnan tulee olla edelläkävijä vastuullisen yritystoiminnan kentälle, ja näyttää esimerkkiä siitä miten vakaa tuloksen teko ja ekologinen sekä sosiaalinen kestävyys voidaan yhdistää. Olisi innostavaa työskennellä Ylvan omistajaohjauksesta vastaavana hallituslaisena ensi vuoden.

 

Nimi: Akseli Rouvari

Ryhmä: HYYn Vihreät

Koulutusala: Politiikka ja viestintä

Moikka! Olen Akseli, 23-vuotias politiikan ja viestinnän opiskelija ja opiskelija-aktiivi valtsikasta. Mulle lähellä sydäntä on ylioppilaskunta, joka toimii aktiivisen tinkimättömästi opiskelijoita koskevien yhteiskunnallisten epäkohtien kitkemiseksi, ja tarjoaa niin jäsenilleen kuin järjestöilleen turvallisen sekä kotoisan alustan toteuttaa itseään. Tämän vuoden olen toiminut edarihommien lisäksi eniten koulutuspolitiikan saralla: Kannunvalajien opintosihteerinä, sekä opiskelijaedustajana useissa tiedekuntamme elimissä. Etenkin koulutuspolitiikkaan, opiskelijoiden jaksamiseen, sekä ympäristökriisin torjumiseen liittyvät teemat ovat lähellä sydäntä. Vapaa-ajalla harrastan laajalti musiikkia, kirjoittamista, näyttelemistä, urheilua, sekä muun muassa meemien tekemistä. Oon ihmisrakas ja elämäniloinen optimisti, ja fiilaan ehkä tällä hetkellä elämänfilosofianani eniten sanontaa ”hauskaa ystävien kanssa”. Törmäillään!

 

Nimi: Sakari Saari

Ryhmä: HELP

Koulutusala: Oikeustiede

Olen 23-vuotias kolmannen vuoden oikeustieteen opiskelija Helsingistä. Inspiroidun kehittämisestä, ongelmakohtiin puuttumisesta ja yleisestä yhteiskunnallisesta vaikuttamisesta. Minua kuvaillaa periksiantamattomaksi ja pidän yhtenä parhaimmista ominaisuuksistani kykyä siirtyä sanoista tekoihin. Tästä hyvänä viimeaikaisen esimerkkinä Oikeusguru-kilpailu, jonka ideoinnin jälkeen sain mukaan mm. kaksi alan liittoa. Koen olevani luonteeltani aktiivinen uudistaja enkä pelkää kyseenalaistaa vanhentuneita käsityksiä tai toimintatapoja.

Uskon vahvasti yhteistyön voimaan niin hallitustoiminnassa kuin edunvalvontatyössä. Itselleni erittäin palkitsevaa on juuri uusien ja erilaisten ihmisten kanssa toimiminen, minkä takia olenkin ollut niin aktiivinen järjestötoiminnassa. Omalla ajallani tykkään rauhoittua valokuvaukseen ja ruoanlaiton parissa.