17.8.2022

Ateriatukeen esitetyt korotukset ovat oikeansuuntaisia, mutta riittämättömiä

KANNANOTTO

Helsingin yliopiston ylioppilaskunta (HYY) kiittää tiede- ja kulttuuriministeri Petri Honkosta opiskelija-aterioihin esitetyistä korotuksista. Opiskelija-ateriajärjestelmä vaatii kuitenkin lisätukea ja enimmäishinnan sekä ateriatuen määrän vuosittaista tarkastusta opiskelijaruokailun tulevaisuuden turvaamiseksi. 

 

Ministeri Honkonen on ehdottanut 50 sentin korotusta opiskelija-aterian enimmäishintaan sekä 25 sentin nostoa ateriatukeen. Opiskelija-ateriaa tarjoavien ravintoloiden tilanne on tukala kasvavan inflaation vuoksi, joten muutokset ovat oikeansuuntaisia.

“On hienoa, että ministeri Honkonen ajaa aterian enimmäishinnan ja ateriatuen korottamista. Honkosen esittämät korotukset jäävät kuitenkin auttamatta liian vähäisiksi. Korotuksien tulisi olla suuremmat, jotta ne kattaisivat nousseet kustannukset”, linjaa hallituksen jäsen Mikko Kanervo.

Opiskelija-aterian maksimihinnasta on säädetty valtioneuvoston asetuksella. Asetuksen mukaan ateria saa tällä hetkellä maksaa enimmillään viisi euroa. Opiskelijaravintoloiden mukaan aterian enimmäishintaan tarvitaan euron korotus, jotta ravintolat pystyvät jatkossakin tarjoamaan ravitsevia ja monipuolisia aterioita.

Myös opiskelijoiden nousevat kustannukset ovat aito huolenaihe. Kelan ateriatuki kattaa tällä hetkellä 2,30 euroa aterian hinnasta, jolloin opiskelijan maksettavaksi jää 2,70 euroa. Lokakuusta lähtien aterian hinta nousee 3,20 euroon. Jos opiskelija syö opiskelija-aterian viisi kertaa viikossa, opiskelija-aterian kustannukset kuukaudessa olisivat lähes neljäsosa opintorahasta. Erityisesti vähävaraisille opiskelijoille lounaan hinnan nousu osuu pahaan paikkaan.

“Ateriatuen ja enimmäishinnan samansuuruinen nosto on välttämätön erityisesti vähävaraisille opiskelijoille. Monet meistä joutuvat jo nyt karsimaan menoista, jotta ruoka- ja asumiskuluista selvitään”, korostaa hallituksen jäsen Jenny Kasongo.

Ateriatuen ja enimmäishinnan korjaukset on tehtävä budjettineuvotteluiden yhteydessä. Ensi vuoden alusta lähtien aterian enimmäishintaa on nostettava kuuteen euroon ja ateriatukea vastaamaan hintaan tehtyjä korotuksia. Opiskelija-aterian ja -ravintoloiden tulevaisuuden turvaamiseksi on kiinnitettävä huomiota myös jatkuvuuteen. Siksi aterian maksimihinta ja ateriatuen taso tulisi sitoa kustannusten kehitystä seuraavaan indeksiin.

 

 

Lisätietoja:

Jenny Kasongo

Hallituksen jäsen

Yhdenvertaisuus, toimeentulo, perheelliset

jenny.kasongo@hyy.fi

050 595 0327

 

Mikko Kanervo

Hallituksen jäsen

Ylva-vastaava, liikunta

mikko.kanervo@hyy.fi

046 921 7850