Opas

Edustajistotoimijalle

Mikä ihmeen edustajisto? Ylioppilaskunnan tarkoituksena toimia jäsentensä yhdyssiteenä ja edistää opiskelijoiden pyrkimyksiä ja asemaa yhteiskunnassa. Ylintä päätösvaltaa käyttääkin opiskelijoista koostuva ja opiskelijoiden valitsema edustajisto.

Edustajisto vastaa ylioppilaskuntamme päätöksenteosta. Se koostuu 60 opiskelijasta, jotka valitaan vaaleilla joka toinen vuosi. Kaikilla jäsenillämme on oikeus äänestää ja asettua ehdolle vaaleissa. Edustajisto päättää esimerkiksi HYYn säännöistä ja talousarviosta sekä valitsee hallituksen. Edustajisto kokoustaa lukukausien aikana noin kerran kuussa. Voit seurata kokouksia suorana lähetyksenä myös omalta kotisohvaltasi!

Tästä oppaasta löydät niin edustajiston tehtäväkuvaukset, nykyisen kokoonpanon kuin vinkkejä sujuvaan edaattorin toimintaan.

Edustajiston tehtävät

Edustajisto on ylioppilaskunnan ylin päättäjä

Edustajisto käyttää päätöksentekovaltaa ylioppilaskunnassa ja nimensä mukaisesti edustaa jäseniään.

Edustajiston tehtäviin kuuluvat useat päätös- ja valintatehtävät. Edustajisto valitsee esimerkiksi ylioppilaskunnan puheenjohtajiston, pääsihteerin, hallituksen ja Ylioppilaslehden päätoimittajan. Tehtäviin kuuluu myös ylioppilaskunnan toiminta- ja kiinteistötalouden ja toiminnan seuraaminen sekä käsittely. Edustajisto päättää myös edunvalvonnan painopisteistä sekä toimintaa ohjaavista säännöistä.

Kaikki edustajiston tehtävät on listattu HYYn säännöissä.

HYYn säännöt

Edustajisto määrittää ylioppilaskunnan arvot ja siten myös tämän toiminnan painopisteet.

-Aleksi Tujunen, edustajiston jäsen-

Tukea vaikuttamistyöhön

Edustajistovaalit

Vaikuta edustajistovaaleissa!

Edustajistovaaleissa kaikki HYYn jäsenet saavat äänestää sekä asettua itse ehdolle. Edustajistovaalit pidetään joka toinen vuosi.

Asetu ehdolle edustajistovaaleissa! Ehdokasasettelu on auki 15.8.–28.9.2022. Vaalit järjestetään 26.10.–28.10. ja 31.10.–2.11.2022.

Edustajistovaalit 2022
 • Kaikki Helsingin yliopistolle läsnäolevaksi ilmoittautuneet opiskelijat voivat asettua ehdolle edustajistovaaleissa. Lisätietoa ehdokkaaksi asettumisesta julkaistaan vaalien alla vaalikuulutuksen yhteydessä.

  Edustajistovaaleissa ehdokkaat voivat muodostaa vaaliliittoja muiden ehdokkaiden kanssa. Liitot puolestaan voivat muodostaa vaalirenkaita muiden vaaliliittojen kanssa. Voit olla suoraan yhteydessä siihen edustajistoryhmään, jonka vaalilistalle haluat mukaan.

 • Äänestämällä voit vaikuttaa ylioppilaskuntasi toimintaan. HYY tekee opiskelijoiden arjen kannalta merkityksellisiä päätöksiä esimerkiksi yhteisten varojen, Ylvan liiketoiminnnan ja edunvalvonnan osalta.

  Edustajistovaaleissa pääset äänestämään sähköisesti, jos olet läsnäoleva perustutkinto-opiskelija tai HYYn jäseneksi liittynyt jatko- tai vaihto-opiskelija. Äänestäminen on helppoa ja nopeaa! Tunnistautumiseen tarvitset vain yliopiston käyttäjätunnuksesi. Tarkka äänestysaika julkaistaan vaalikuulutuksen yhteydessä vaalien alla.

  Vaalit järjestetään 26.10.–28.10. ja 31.10.–2.11.2022.

Kokouksesta kaikki irti!

Vaikuttaa voi myös kokousten ulkopuolella

Edustajisto kokoustaa vuosittain noin kahdeksan kertaa. Jokaisen kokouksen esityslista julkaistaan viimeistään viikkoa ennen kokousta HYYn ilmoitustaululla. Voit seurata kokouksia joko paikan päällä tai livestreamin kautta kotisohvalta. Kaikilla jäsenillämme on läsnäolo-oikeus edustajiston kokouksissa.

Kokouksissa edustajiston jäsenet keskustelevat päätettävistä asioista ja äänestävät niistä. Jotta vaikuttaminen on mahdollisimman tehokasta ja mahdollistaa avoimen keskustelun, kannattaa se aloittaa jo hyvissä ajoin ennen kokousta!

 

 

 • Päätösasia tulee edustajiston käsittelyyn, se etenee yleensä seuraavasti:

  • HYYn hallitus valmistelee päätettävää asiaa. Edustajistoryhmät voivat kysyä valmisteltavasta asiasta hallituksen jäseniltä.
  • Asia esitellään edustajistoryhmien puheenjohtajille, jotka esittelevät asian omalle ryhmälleen.
  • Edustajistoryhmät käyvät asian läpi kokouksissaan ja muodostavat mielipiteensä asiasta. Ryhmät voivat keskustella asiasta myös toisten ryhmien kanssa.

  Jotkut hallituksen valmistelemat asiat, kuten päivitettävät asiakirjat, käyvät kommenttikierroksella edustajistoryhmillä. Hallitus tekee lopullisen esityksensä edustajistolle ryhmien kommenttien pohjalta.

  • Asia käsitellään valmisteluvaliokunnan kokouksessa. Valmisteluvaliokunta voi tehdä muutoksia edustajiston kokouksen pohjaesityksiin.
  • Edustajistoryhmät tapaavat keskenään vielä ennen edustajiston kokousta ja sopivat työnjaosta kokouksessa.
  • Asia käsitellään edustajiston kokouksessa.

  Jokaisessa käsittelyvaiheessa kannattaa osallistua aktiivisesti oman ryhmän keskusteluun, jotta saat oman äänesi kuuluviin. Myös yhteistyö muiden ryhmien kanssa on usein tehokasta ja parantaa mahdollisuuksia saada omat asiat läpi edustajiston kokouksessa!

  Edustajiston kokouksien esityslistat julkaistaan HYYn ilmoitustaululla vähintään viikkoa ennen kokouksia.

 • Edustajiston kokoukset ovat toisinaan pitkiä. Kokoukseen kannattaa siis ottaa tietokoneen ja laturin lisäksi myös pientä evästä. Edustajistoryhmät istuvat usein lähekkäin oman ryhmänsä kanssa ja viestivät keskenään kokouksen asioista.

  Edustajiston kokouksissa on tarvittaessa tulkit ruotsin- tai englanninkielisille edustajille. Tulkkaus tarjotaan aina, kun edustajistoryhmät viestivät sen olevan tarpeellista. Tulkkaus voidaan tarjota myös kokousta äänivallattomina seuraaville edustajiston varajäsenille. Jos ryhmässänne on tarve tulkille edustajiston kokouksissa, ilmoittakaa tarpeesta viimeistään vuorokausi ennen kokousta. Tulkkaus voidaan taata, jos tarve ilmoitetaan yhdeksän (9) vuorokautta ennen kokousta.

  Kokouksessa asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä. Puheenjohtaja antaa ohjeet kokouksen käytännön asioihin, kuten puheenvuorojen pyytämiseen ja enimmäispituuteen. Kuka tahansa edustajiston jäsen voi pyytää puheenvuoron kokouksessa.

  Huom! Koronaviruspandemiasta johtuen kokouksia voidaan järjestää etäyhteyksin Zoomissa. Kaikille edaattoreille ja valmistelijoille lähetetään henkilökohtainen kutsu ja linkki kokoukseen. Ylioppilaskunnan jäsenillä on normaaliin tapaan läsnäolo-oikeus myös etäkokouksissa. Linkit julkaistaan Facebook-tapahtumassa.

Vuosikello

  • Edustajiston kokoukset
   • 1/2022 24.2.
   • 2/2022 24.3.
   • 3/2022 19.5.
   • 4/2022 14.6.
  • Edustajiston koulutukset
  • Edustajiston kiitosilta
  • Edustajiston kokoukset
   • 5/2022 22.9.
   • 6/2022 13.10.
   • 7/2022 1.12.
   • 8/2022 13.12.
  • Edustajiston koulutukset
  • Edustajiston kiitosilta

Osaamismerkit

Tuo esiin osaamisesi!

Opiskelija-aktiivina oppii paljon hyödyllisiä käytännön taitoja, joista on hyötyä myös myöhemmin. Usein näistä ei vain ole mitään konkreettista merkintää eikä aina omaa osaamistaan tule mietittyäkään. Osaamismerkit ovat yksi tapa tuoda taitojasi esiin vaikka työnhaussa!

Osaamismerkkien hyödyntäminen on helppoa, sillä ne voi liittää osaksi CV:tä tai jakaa LinkedInissä, Twitterissä ja Facebookissa. Merkkejä voi hakea täyttämällä sähköisen lomakkeen. Tarkemmat ohjeet sen täyttämiseen löytyvät hakemuksen sivuilta.

Osaamismerkit ovat pian pilotointivaiheessa, ja ohjeet merkkien hakemiseen julkaistaan pian!

Anna palautetta