Studiebevakarnas KICKSTART 2020

Vill du försvara studenternas intressen vid universitetet? Upplever du att studenterna körs över i reformerna och påverkansmöjligheterna tryter när saker och ting plötsligt redan slagits fast? Undrar du vilka förändringar det kommande året för med sig och hur studenterna bäst kan påverka universitetets agerande?

Studiebevakarnas KICKSTART 2020

Alla studieansvariga, studentrepresentanter, studieutskottsmedlemmar och fria agenter inom studieärenden är välkomna till studiebevakarnas gemensamma kickstart vid Helsingfors universitet!

Kvällens viktigaste teman är nätverkande, framförhållning, planering av påverkansprojekt och konkreta påverkansmetoder.

Evenemanget är till största delen på finska, men du kan delta i diskussionen på finska, svenska och engelska! Evenemanget ordnas 5.2 kl. 18–20 i Minerva-torget (K226), på adressen Brobergsterrassen 5 A.

Anmälning

Anmäl dig senast 3.2! Vi bjuder på snacks och ber dig därför uppge specialkost på anmälningsformuläret.

Anmäl dig!