Ylioppilaskunta

Organisaatio

Hallitus

Ylioppilaskunnan edustajisto valitsee hallituksen vuosittain. Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi

Hallitus käyttää ylioppilaskunnan hallinto- ja toimeenpanovaltaa sekä päätösvaltaa niissä asioissa, joissa sitä ei ole määrätty ylioppilaskunnan edustajistolle. 

Jokaisella hallituksen jäsenellä on omat vastuualueensa ja –projektinsa, joiden edistymisestä hän huolehtii.

Hallituksen yhteystiedot

Hallituksen päätösluettelot

Hallituksen työskentely

HYYn hallitus työskentelee käytännössä päivittäin HYYn keskustoimistolla. Hallituksen arkista työtä on muun muassa järjestää tapahtumia, tavata yliopiston edustajia, valvoa HYYn etua esimerkiksi YTHS:n ja HOAS:n toimielimissä, viestiä HYYn toiminnasta ja tehdä erilaisia kampanjoita . Hallituksen jäsenet tekevät läheistä yhteistyötä HYYn asiantuntijoiden kanssa. Valmistelevina eliminä hallitukselle toimivat HYYn valiokunnat sekä talousjohtokunta.

Kokoukset

Hallitus kokoontuu lukukausien aikana noin kerran viikossa. Kokouksissa käsitellään muun muassa edunvalvontatyöhön liittyviä kannanottoja ja valiokuntien ehdotuksia projektivarojen käytöstä. Hallitus myös valmistelee edustajistolle päätösasiakirjoja, kuten talousarvion.

HYY Yhtiöiden johdossa

Hallitus toimii ylioppilaskunnan oman yrityksen, Oy HYY-Yhtiöt Ab:n, yhtiökokouksena ja nimittää tehtäväänsä HYY Yhtymän hallintoneuvoston sekä HYY Yhtymän hallituksen. Ylioppilaskunnan hallitus hyväksyy edustajistolle esitettävät esitykset, jotka koskevat HYY Yhtymän omistajastrategia-asiakirjaa, emoyhteisön vuotuisia sijoitus- ja riskipuitteita sekä kiinteistötalouden tavoitebudjettia.