28.5.2024

Ylioppilaslehden päätoimittajaksi Roosa Welling

UUTINEN

Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan (HYY) edustajisto on kokouksessaan 28.5.2024 valinnut Ylioppilaslehden päätoimittajaksi Roosa Wellingin. Päätoimittajan kausi kestää kaksi vuotta.

Lähivuosina Ylioppilaslehden tavoitteena on laajentaa kohderyhmäänsä, vahvistaa digitaalisia kanaviaan, monipuolistaa tarjontaansa sekä kasvattaa tilaajakuntaansa. Welling itse haluaisi muun muassa laajentaa Ylioppilaslehden toimintaa TikTokiin ja tuoda tavallisia opiskelijoita koskevat ilmiöt lehden keskiöön.

Ylioppilaslehti on vuonna 1913 perustettu opiskelijalehti, joka käsittelee yhteiskunnan ja kulttuurin ilmiöitä ennen kuin muut ovat ehtineet niihin havahtua. Lehti toimitetaan kotiin muun muassa jokaiselle Helsingin yliopiston opiskelijalle, ja sen levikki on noin 35 000 kappaletta. Lehteä kustantaa Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan kokonaan omistama Ylioppilaslehden Kustannus Oy.