10.10.2019

Yliopistoyhteisössä on keskityttävä opiskelijoiden mielenterveys- ja ergonomiaongelmiin

Kysyimme keväällä jäsenistöltämme, kuinka hyvin he voivat. HYYn hyvinvointikysely keräsi lähes 1800 vastausta, jotka antavat hyvän kuvan Helsingin yliopiston opiskelijoiden hyvinvoinnin haasteista. Vastaukset kertovat meille edunvalvontamme nykytilasta ja siitä, mihin tulevaisuudessa tulisi keskittyä. Ne nostavat esiin valitettavan tuttuja teemoja: mielenterveysongelmat ovat yleisiä opiskelijoiden joukossa ja huono ergonomia heikentää opiskelijoiden hyvinvointia.

Kyselyyn vastanneista 31 % oli käyttänyt mielenterveyden palveluita edellisen kahdentoista kuukauden aikana. Luku on korkea, mutta linjassa esimerkiksi YTHS:n Korkeakouluopiskelijoiden terveystutkimuksen (2016) kanssa. Lähes kaksi kolmasosaa mielenterveyden palveluita käyttäneistä opiskelijoista oli saanut apua YTHS:ltä. Kyselyn pohjalta ei pysty kuitenkaan arvioimaan, onko palveluita saatu tarpeeksi paljon tai tarpeeksi nopeasti. Korkeakouluopiskelijoiden mielenterveystyöhön osoitetut resurssit ovat tiukoilla, mutta on erityisen tärkeää, että palvelut ovat opiskelijan lähellä ja nopeasti saatavissa. Yli 50 000 allekirjoitusta kerännyt kansalaisaloite terapiatakuusta on askel oikeaan suuntaan vaatiessaan että julkisessa perusterveydenhuollossa hoito on järjestettävä neljässä viikossa.

Mielenterveysongelmien hoitamisen lisäksi olisi tärkeää lisätä resursseja ennaltaehkäiseviin palveluihin. Esimerkiksi opiskelijan tukipalvelut opinto-ohjauksesta opintopsykologeihin ovat tärkeitä alkuvaiheen palveluita, joista on Helsingin yliopistossa jouduttu karsimaan säästöpaineiden takia. Lisäksi stigman purkaminen mielenterveysongelmien ympäriltä helpottaa avun piiriin hakeutumista.

Mielenterveysongelmien lisäksi opiskelijat kohtaavat opinnoissaan kuormittavia ja rasittavia työtapoja. Vastaajista 70 % kertoi hartia- ja niskanseudun kivuista ja lähes puolet myös selkäkivuista. On tiedossa, että jatkuva istuminen aiheuttaa tuki- ja liikuntaelimistön ongelmia. Haitat korostuvat opetustiloissa, joiden ergonomiasuunnittelu on viime vuosituhannelta. Uusia tilaratkaisuja tehtäessä ergonominen opiskelu on nostettava tärkeimmäksi kriteeriksi.

Vain 10 % vastanneista koki, että luennoilla ja niiden tauoilla kannustetaan usein jaloitteluun ja muuhun taukoliikuntaan. Ensiarvoisen tärkeää olisi keskittyä henkilökunnan kouluttamiseen. Luennoilla on oltava tarpeeksi taukoja. Lisäksi on tarjottava enemmän mahdollisuuksia nousta seisomaan, liikkua ja työskennellä seisten. Jatkuvan istumisen haittojen torjumisen on oltava myös opetushenkilökunnan huolena. Kuormittavat työtavat esimerkiksi eläinlääkäreiksi ja käsityöopettajiksi opiskelevilla korostuivat kyselyn avovastauksissa. Tässä myös tiedekuntien on kannettava vastuunsa.

HYYn hyvinvointikysely nosti esiin samoja huolenaiheita kuin aikaisemmatkin kyselyt. On tärkeää seurata säännöllisesti, kuinka opiskelijoidemme hyvinvointi kehittyy. Samalla kyselyn tulokset antavat edunvalvonnallemme selkänojaa, jonka pohjalta ajamme HYYn jäsenille tärkeitä asioita. Kiitos siis kaikille kyselyyn vastanneille! Ylioppilaskunnassa jatkamme aktiivista työtä paremmin voivan opiskelijayhteisön puolesta.

Riikka Hakala
HYYn hallituksen jäsen