18.10.2021

Pyydämme anteeksi, toimintamme ei ole riittävän antirasistista

UUTINEN

Meillä on töitä tehtävänä niin kauan kuin kaikilla yhteisömme jäsenillä ei ole yhtä turvallista olla, opiskella ja elää opiskelijaelämää.

Helsingin yliopiston maantieteen opiskelijoiden 19.9. järjestettyjen fuksiaisten teemana oli pelit, ja yhdelle fuksiryhmälle annettiin ohjeistukseksi pukeutua Afrikan tähti -lautapelin hengessä. Tapahtuma nousi julkiseen keskusteluun, kun vaihto-opiskelija julkaisi videon Instagram-tilillään tuoden esiin, miten Afrikan tähti toistaa rasistisia ja kolonialistisia stereotypioita Afrikan siirtomaa-ajalta. Kiitämme tärkeän keskustelun aloittamisesta.

Helsingin yliopiston ylioppilaskunta pyytää anteeksi. Toimintamme ei ole riittävän antirasistista. Opiskelijatapahtumien rasistiset ja haitallisia stereotypioita vahvistavat teemat ovat osa laajempaa rakenteellista rasismia yliopistossa ja ylioppilaskunnassa. Kyseessä ei ole pelkästään epähuomiossa tapahtunut virhe tai yksittäistapaus, joka voitaisiin vain lakaista maton alle. Kyse on laajemmasta kulttuurista, jossa emme osaa tunnistaa rasismia ja toimia antirasistisesti.

Meillä on töitä tehtävänä niin kauan kuin kaikilla yhteisömme jäsenillä ei ole turvallista olla, opiskella ja elää opiskelijaelämää riippumatta henkilön etnisestä tai kansallisesta alkuperästä, kansalaisuudesta, sukupuolesta, iästä, kielestä, uskonnosta, vakaumuksesta, mielipiteestä, vammasta, terveydentilasta, seksuaalisesta suuntautumisesta tai muuhun henkilöön liittyvästä syystä. Vastuu yhdenvertaisemmasta yhteiskunnasta on meillä kaikilla. Pelkkä rasismin passiivinen tuomitseminen ei riitä, vaan rasismia vastaan tulee toimia aktiivisilla teoilla.

HYYn antirasistiset toimenpiteet

  • Laadimme toimintaohjeet rasismitapauksia varten otettavaksi käyttöön opiskelijatapahtumiin.
  • Laadimme antirasistisen ohjelman yhteistyössä olennaisimpien sidosryhmien kanssa.
  • Järjestämme antirasistisia koulutuksia.
  • Tulevissa tuutorikoulutuksissa koulutetaan myös antirasismista.
  • Selvitämme mahdollisuutta painottaa entistä enemmän yhdenvertaisuuden toteutumista HYYn alaisille järjestöille jaettavissa toiminta-avustuksissa.
  • Toteutamme HYYn yhdenvertaisuussuunnitelmaa,  ja tuemme järjestöjä myös ottamaan käyttöön yhdenvertaisuussuunnitelman sekä HYYn yhdenvertaisuusohjeistuksen järjestöille.
  • Toteutamme HYYn turvallisemman tilan periaatteita, ja tuemme myös järjestöjä ottamaan turvallisemman tilan periaatteet käyttöön.
  • Kehitämme käytänteitämme selkeämmin ohjaamaan HYYn piirissä toimivia järjestöjä edistämään yhdenvertaisuutta toiminnassaan.

Olemme myös sopineet tapaamisen Maantieteen Opiskelijat ry:n (MaO) ja Helsingin yliopiston edustajien kanssa. HYYltä tapaamiseen osallistuu häirintäyhdyshenkilö ja hallituksen puheenjohtaja Jessika Isomeri. Järjestämme myös tapaamisen keskustelun aloittaneen opiskelijan kanssa, mikäli hän on halukas tapaamiseen.

Lisäksi lähetämme Maantieteen Opiskelijat ry:lle selvityspyynnön 19.9. järjestettyihin fuksiaisiin ja järjestön yhdenvertaisuuden tilaan liittyen.

Haluamme kiittää kaikkia keskusteluun aktiivisesti osallistuneita sosiaalisessa mediassa ja muilla alustoilla. Keskustelu rasismista on äärimmäisen tärkeää, jotta rakenteelliseen rasismiin pystytään puuttumaan ja toimintaa muuttamaan antirasistisemmaksi.

HYYn hallitus käsittelee mahdollisia muita toimenpiteitä kokouksessaan 21.10.2021.

Asiasta on uutisoinut Helsingin Sanomat ja Iltalehti.

 

Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan puolesta

Jessika Isomeri

Hallituksen puheenjohtaja

 

Mikko Kymäläinen

Pääsihteeri

 

 

Lisätietoja:

Jessika Isomeri

Hallituksen puheenjohtaja

jessika.isomeri@hyy.fi

045 675 0820