1.9.2022

Opiskelijat kaipaavat tasa-arvoista tukipolitiikkaa ylimääräisten kannustimien sijaan

BLOGI

Budjettiriihessä hallitus panosti ateriatukeen, TKI-toimintaan sekä opiskelijaterveyteen. Opiskelijoiden ahdinkoon toimet jäivät kuitenkin laihaksi lohduksi.

 

Suomen hallitus antoi tänään talousarvioesityksen vuodelle 2023 eduskuntavaalikauden viimeisestä budjettiriihestä. Kiitämme hallituskauden aikana tehdyistä panostuksista koulutukseen ja opiskelijoihin. Niin yliopistoindeksi kuin opintorahan sitominen indeksiin osoittavat arvonsa nykyisessä taloustilanteessa. Myös riihessä vahvistetut tutkimus- kehitys ja innovaatioinvestoinnit ovat toivottu lisäys.

Olemme pettyneitä riittämättömään 25 sentin ateriatuen korotukseen, joka tarkoittaa opiskelijalounaan hinnannousua. Inflaation aikana kaikkia opiskelijoita olisi voinut tulla paremmin vastaan korottamalla opiskelijalounaan enimmäishintaa ja ateriatukea yhdellä eurolla. Tämän lisäksi tuki ja enimmäishinta tulisi sitoa kustannusten kehitystä seuraavaan indeksiin.

Budjettiriihessä päätettiin sijoittaa kuusi miljoonaa euroa alueellisen opintolainahyvityskokeiluun. Kokeilussa valmistunut opiskelija saa osan lainastaan vuosittain anteeksi, asuessaan harvaan asutulla alueella. Alueellinen opintolainahyvityskokeilu ei vastaa opiskelijoiden toimeentulovaikeuksiin, eikä opiskelijan heikon ja lainapainotteisen sosiaaliturvan tulisi olla aluepolitiikan työkalu. Kokeiluun varattu kuusi miljoonaa euroa olisi voitu sijoittaa opiskelijoiden akuutteihin haasteisiin, kuten ateriatuen tason nostoon.

Osana Itä-Suomeen kohdistettavaa tukipakettia korkeakoulujen aloituspaikkoihin ja tutkimustoimintaan osoitetaan 10 miljoonaa euroa. Tarvetta aloituspaikoille ja niiden rahoitukselle olisi kuitenkin erityisesti Uudellamaalla, jossa aloituspaikkojen määrä ei vastaa hakijapaineeseen.

Hallituksen päätös satsata YTHS:n mielenterveyspalveluihin tulee erittäin tarpeeseen. Viimeisimmässä korkeakouluopiskelijoiden terveys- ja hyvinvointitutkimuksessa (2021) havaittiin, että psyykkinen oireilu on paljon yleisempää opiskelijoilla muuhun väestöön verrattuna. YTHS:n tilanne on huolestuttanut pitkään, sillä olemassa olevilla resursseilla ei ole pystytty vastaamaan kasvaneeseen mielenterveyden palveluiden kysyntään. Meillä on käynnissä opiskelijoiden mielenterveyskriisi, joten YTHS:n mielenterveyspalveluihin panostaminen on erittäin tärkeä satsaus.

Hallitus helpotti opiskelija-asuntojen rakentamista. Korottamalla investointiavustusta, mahdollistetaan yhä useammalle opiskelijalle edullinen opiskelija-asunto tulevaisuudessa.

Budjettiriihen ympärillä keskusteltiin paljon Suomen kokonaisturvallisuudesta ja sen takaamisesta. Kriisistä kriisiin liikkuvassa yhteiskunnassa turvallisuutta vahvistetaan rakentamalla kestävää hyvinvointivaltiota, jossa kansalaisilla on taitoja ja tukea kohdata epävarmoja olosuhteita. Tätä ei voida onnistuneesti tehdä ilman riittäviä panostuksia opiskelijoihin, koulutukseen ja tutkimukseen.

 

Aku Houttu

Koulutuspolitiikasta vastaava hallituksen jäsen

 

Jenny Kasongo

Sosiaalipolitiikasta vastaava hallituksen jäsen

 

Sonja Naalisvaara

Sosiaalipolitiikasta vastaava hallituksen jäsen