10.11.2023

Onnistuuko pääkaupunkiseutu pitämään osaajia edes omiin tarpeisiinsa?

BLOGI

Opiskelijan kaupunki 2023 -tutkimus kertoo korkeakouluopiskelijoiden viihtyvän pääkaupunkiseudulla, mutta erityisesti toimeentulon ja hyvinvoinnin suhteen opiskelijat kohtaavat suuria haasteita myös tulevaisuudessa.

 

Keväällä 2023 toteutettu Opiskelijan kaupunki 2023 -tutkimus selvitti pääkaupunkiseudun korkeakouluopiskelijoiden opiskelijoiden näkemyksiä toimeentulosta, hyvinvoinnista, asumisesta, liikkumisesta sekä pääkaupunkiseudun kuntien pitovoimasta ja piirteistä. Tutkimuksen kysely toteutettiin 1.3-10.4.2023, ja siihen osallistui 680 opiskelijaa. Lisäksi tehtiin myös haastatteluita. Kyselyn aika osui ajankohtaan, jolloin käytiin eduskuntavaalien 2023 osalta keskeisintä kampanjointiaikaa, eikä nykyisen eduskunnan valtasuhteet tai hallitus ollut vielä tiedossa.

Vaikka ajatus pääkaupunkiseudulla asumisesta liikkumisen ja asumisen suhteen voi kuulostaa helpolta, tutkimus osoittaa pääkaupunkiseudulla olevan vielä paljon kehitettävää. Suurin osa pääkaupunkiseudun opiskelijoista asuu vuokralla, mutta opiskelija-asunnoissa asuu vain 45 % vastaajista. Opiskelioita pääkaupunkiseudulla on noin 100 000 ja opiskelija-asuntoja kaikkineen alle 15 000. Opiskelijoiden asumismenoissa on suurta vaihtelua. Vaikka keskiarvo kuukausittaisissa asumismenoissa on 612 euroa, 25 % maksaa asumisestaan alle 400 euroa, kun taas toinen 25 % vähintään 800 euroa kuukaudessa. Myöskin kokemukset oman asuinalueen vuokratason kohtuullisesta jakautuvat melkein puoliksi:  45 % kokee tason liian korkeaksi ja 40 % sopivaksi.

Opiskelijoiden suosituimmat liikkumistavat pääkaupunkiseudulla ovat julkinen liikenne ja kävely. Julkisen liikenteen suhteen opiskelijat toivovat kuitenkin halvempaa hintaa. Suosituimmat kehittämiskohteet ovat opiskelija-alennuksen nostaminen tai laajentaminen (64 % vastaajista) tai kokonaan maksuton joukkoliikenne (45 % vastaajista).

Osa opiskelijoista tuli toimeen taloudellisesti hyvin, kun taas osa opiskelijoista kamppailee suurten toimeentulohaasteiden kanssa. Keskiarvoiset nettotulot pääkaupunkiseudun opiskelijoilla oli 1259 euroa kuukaudessa. Yleisimmät tulonlähteet olivat opintoraha, yleinen asumistuki sekä opintolaina, jonka nostaminen oli yleistynyt 12 % aiemmasta vuonna 2019 tehdystä Opiskelijan kaupunki -tutkimuksesta. Suurta osaa opiskelijoista kuitenkin huolestutti tulevaisuus. 69 % vastaajista oli huolissaan toimeentulostaan elinkustannusten nousun vuoksi ja kahdella kolmannesta usko tulevaisuuteen heikentynyt. Epävakaa toimeentulo on lisännyt työntekoa sekä kokemuksia opintojen hidastumisesta.

Tulokset myös kertovat pääkaupunkiseudun olevan opiskelijoille houkutteleva opiskelu- ja työympäristö. 71 % vastaajista piti todennäköisenä, että he asuvat pääkaupunkiseudulla valmistuttuaan tai viiden vuoden kuluttua. Pääkaupunkiseutua pidettiin myös hyvin opiskelijaystävällisenä; asteikolla 0-10 arvosanojen keskiarvo oli 7,07.

Pääkaupunkiseudun opiskelijaystävällisyyttä uhkaa kuitenkin kasvavat asumiskulut sekä toimeentulohaasteet. Suomen hallituksen esittämät leikkaukset tulevat kohdistumaan erityisesti pääkaupunkiseudun opiskelijoihin. Pääkaupunkiseudun elinvoimaisuus on koko Suomen elinehto. Opiskelijat luovat eläväistä ja kestävää kaupunkikulttuuria ja usein jäävät myös opiskelupaikkakunnilleen töihin. Miten käy pääkaupunkiseudun tulevaisuudessa, jos opiskelijoilla ei ole edellytyksiä asua ja opiskella siellä?

 

Sosiaalipolitiikan asiantuntijat

Tiia Niemi ja Teemu Virtanen

 

Lue Opiskelijan kaupunki 2023 -tutkimuksen raportti kokonaisuudessaan tästä.