2.11.2021

Linjaus koronapassin käytöstä HYYn piirissä toimivien järjestöjen tapahtumissa

Koronapassi on todistus siitä, että henkilö on joko saanut tuoreesta koronatestistä negatiivisen tuloksen, sairastanut koronan tai saanut täyden koronarokotesarjan. Suomessa koronapassina toimii EU:n koronatodistus, joka voi ladata Omakannasta tai hankkia paperisena terveydenhuollosta. Koronapassista luetaan erillisellä sovelluksella tai lukijalaitteella QR-koodi, joka ilmoittaa onko passi hyväksytty. Järjestö voi siten asettaa tapahtumiinsa osallistumisen edellytykseksi sen, että osallistujan tulee esittää hyväksytty koronapassi tapahtumaan saapuessaan.

HYYn piirissä toimivat järjestöt ovat yksityisiä toimijoita, jotka voivat itse päättää, ketkä tapahtumiin saavat osallistua ja ketkä eivät. Ylioppilaskunta ei voi määrätä koronapassin käytöstä, mutta suosittelemme järjestöjä ottamaan koronapassin käyttöön yleisen terveysturvallisuuden vuoksi.

Koronapassi toimii Suomessa vaihtoehtona koronarajoituksille. Rajoitusten kohteina olevat toimijat, kuten

  • ravintolat,
  • sisäliikuntatilat,
  • näyttelytilat ja muut vastaavat,

voivat halutessaan ottaa koronapassin käyttöön ja sillä välttää koronan johdosta asetetut rajoitukset

  • tilan käyttöön,
  • anniskeluaikoihin
  • tai ihmismääriin.

Koronapassi on käytettävissä vain silloin, kun alueella on voimassa olevia koronarajoituksia. Koronapassia ei voi käyttää myöskään silloin, kun tila on vakavan koronatilanteen vuoksi suljettu kokonaan.

Tällä hetkellä Suomessa ei ole voimassa yleisötilaisuuksien kokoontumisrajoituksia tai aluehallintoviraston asettamia tilojen käyttöä koskevia rajoituksia. Nämä olisivat rajoituksia, joita koronapassia osallistujilta edellyttämällä olisi mahdollista välttää. Myöskään Helsingin yliopiston ylioppilaskunnalla ei ole voimassa rajoituksia koskien ylioppilaskunnan tarjoamia järjestötiloja.

Tiedostamme, että koronapassin käyttöön liittyy ongelmia. Teknisesti koronapassin voi tarkastaa tavallisella älypuhelimella, mutta se vaatii passin tarkistamisen jokaiselta osallistujalta. Tämä edellyttää mahdollisesti lisäresursseja kulunvalvontaan ja vaatii kulunvalvontaa suorittavilta henkilöiltä toimivat älypuhelimet ja internet-yhteyden. Yleisesti ottaen koronapassin vaatimisen voi nähdä yhdenvertaisuuden kannalta vähintäänkin laillisena, sillä koronapassin käyttö on Suomessa valtiollisesti hyväksytty. Tiettyjä yhdenvertaisuuden kannalta ongelmallisia kysymyksiä on silti edelleen olemassa, jotka on hyvä ottaa huomioon, mikäli järjestössä otetaan käyttöön koronapassi. Yhdenvertaisuusnäkökulmasta pohdittavana ovat ainakin seuraavat

  • Mitä jos henkilö ei kykene terveydellisistä syistä ottamaan kahta rokotetta?
  • Mitä jos henkilöllä ei ole Euroopan Unionin jäsenvaltion kansalaisuutta, eikä hän voi saada EU:n koronatodistusta?
  • Mitä jos koronapassin-sovelluksen käytössä, tai koronapassin lataamisessa Omakannasta on ongelmia?

Edellä esitettyjä asioita voi käyttää apuna koronapassin käyttöönottoa pohdittaessa. Korostamme kuitenkin sitä, että HYY suosittelee koronapassin käyttöä, mutta ei mitenkään edellytä sitä.

Lisätietoja koronapassista: https://stm.fi/koronapassi

Lisätietoja koronapassin lukijasovelluksesta: https://thl.fi/fi/-/koronapassin-lukijasovellus-nyt-saatavissa-sovelluskaupoista-toiminnanharjoittajien-ja-tapahtumien-jarjestajien-kayttoon

Lisätietoa aluehallintoviraston rajoituksista: https://avi.fi/usein-kysyttya-koronaviruksesta

 

Lisätietoja

Janne Salokoski

Hallituksen jäsen (järjestöt, yhdenvertaisyys (järjestöt), uudet opiskelijat)

janne.salokoski@hyy.fi

050 543 9610

 

Jaakko Kalske

Järjestöasiantuntija

jaakko.kalske@hyy.fi

050 537 3798