22.11.2021

Katso avoimet opiskelijaedustajapaikat!

Kiinnostaako sinua, millaista opetusta koulutusohjelmassasi järjestetään? Entä miten jaetaan apurahoja yliopiston rahastoista? Taittuuko ruotsi ja haluaisit vaikuttaa ruotsinkielisiin toimintoihin yliopistolla? Tämä on tilaisuutesi vaikuttaa! Helsingin yliopiston ylioppilaskunta etsii opiskelijaedustajia vaihteleviin tehtäviin. Katso alta kaikki avoimena olevat paikat!

 

KOULUTUSOHJELMIEN JOHTORYHMÄT

Jokaisella Helsingin yliopiston koulutusohjelmalla on johtoryhmä, joka toimii koulutusohjelman johtajan tukena ja käsittelee keskeiset koulutusohjelman toimintaa koskevat asiat. Jokaisessa johtoryhmässä opiskelijoita edustaa kaksi varsinaista ja kaksi varajäsentä.

Erityisen tärkeä vaikuttamisen paikka opiskelijoille on opetussuunnitelman valmistelu ja vuosittaisesta opetusohjelmasta päättäminen: johtoryhmissä määritellään puitteet sille, mitä kursseja ohjelmassa opetetaan, mitkä opinnot ovat kaikille pakollisia, kuinka paljon vapaavalintaisia opintoja tutkintoon mahtuu, millaista oppimateriaalia ja opetusmenetelmiä kursseilla käytetään ja millaisia suoritustapoja kullakin kurssilla on. OPS-valmistelu aloitetaan tänä syksynä, eli pääset suoraan johtoryhmän mielenkiintoisimpiin tehtäviin mukaan!

Johtoryhmän jäsenenä pääset vaikuttamaan koulutusohjelmassa tarjottavaan opetukseen, tuot opiskelijoiden näkökulman kuulluksi ja samalla luot hyödyllisiä verkostoja. Johtoryhmässä toimimisesta voi myös saada opintopisteitä. Opiskelijaedustajia haetaan kuluvalle kaudelle 1.1.2021-31.12.2022. Katso hakukuulutuksen lopusta avoimet johtoryhmäpaikat tiedekunnassasi.

SAMARBETSGRUPPEN FÖR DEN TVÅSPRÅKIGA VERKSAMHETEN PÅ CENTRUMCAMPUS

Samarbetsgruppen för den tvåspråkiga verksamheten på cetnrumcampus eli keskustakampuksen kaksikielisten asioiden yhteistyöryhmässä kehitetään ja koordinoidaan kampuksen ruotsinkielistä ja kaksikielistä toimintaa ja opetusta. Ryhmä voi käsitellä esimerkiksi opiskelijoiden mahdollisuutta tehdä tenttejä kaksikielisesti tai saada poikkitieteellistä opetusta ruotsiksi.

Yhteistyöryhmä asetetaan neljäksi vuodeksi niin, että opiskelijajäsenten kausi on kaksi vuotta. Voit hakea toimielimeen, jos opiskelet humanistisessa, oikeustieteellisessä, kasvatustieteellisessä tai valtiotieteellisessä tiedekunnassa tai Svenska Social- och Kommunalhögskolanissa. Seuraava opiskelijaedustajien kausi on 1.1.2022-31.12.2023. Ryhmään haetaan yhtä varsinaista ja kahta varaopiskelijajäsentä.

SVENSKA VERKSAMHETSNÄMNDEN

Ruotsinkielisten asioiden lautakunta, Svenska verksamhetsnämnden, keskittyy yliopiston ruotsinkielisiin asioihin ja niiden edistämiseen. Se kehittää ja antaa lausuntoja yliopiston ruotsinkielisestä opetuksesta ja toiminnasta sekä osallistuu ruotsinkielisen korkeakoulutuksen yhteensovittamiseen kansallisesti. Lautakunta myös kehittää Helsingin yliopiston ja allianssikorkeakoulujen (Svenska handelshögskolan ja Arcada) välistä yhteistyötä Lautakunnan toiminnasta säädetään yliopistolaissa. Sen puheenjohtajana toimii ruotsinkielisten professuurien viranhaltijoiden joukosta valittu rehtori tai vararehtori.

Yliopiston hallitus nimittää lautakunnan jäsenet neljän vuoden kaudeksi, josta opiskelijaedustajien kausi on kaksi vuotta. Lautakunnassa on edustettuna kaikki yliopiston tiedekunnat, Svenska social- och kommunalhögskolan, yhteistyöyliopistot ja –instituutit sekä opiskelijat. Lautakuntaan haetaan kahta varaopiskelijajäsentä kaudelle 1.1.2022-31.12.2023. Lautakunnan työkieli on ruotsi.

MEILAHDEN KAMPUKSEN TIETEENALARAHASTON HOITOKUNTA

Hoitokuntien tehtävänä on julistaa haettavaksi rahastoihin lahjoitetuista varoista jaettavat apurahat, palkinnot, stipendit ja muut mahdolliset hakuun avattavat tuet sekä tehdä päätökset näiden myöntämisestä. Hoitokunnat on asetettu kampuskohtaisesti, eli kunkin kampuksen tieteenalarahastoa hallinnoi oma hoitokuntansa.

Pääset siis tutustumaan rahastojen hallintaan, hakemuskäsittelyyn ja päätöksentekoon. Saat kokemusta neuvotteluista, kokouskäytänteistä sekä hallinnosta. Voit hakea HYYltä todistusta tehtävän hoitamisesta! Hoitokuntien kokouskieli on suomi.

Haemme yhtä opiskelijaedustajaa Meilahden kampuksen tieteenalarahaston hoitokuntaan seuraavalle kaudelle 1.1.2022-31.12.2023. Toivomme sinulta kiinnostusta oppia rahastoista, aikaisempi kokemus ei ole välttämätöntä!

MITÄ SINULTA ODOTETAAN?

Sinun tulee olla läsnä oleva opiskelija Helsingin yliopistossa. Erityistä osaamista ei edellytetä, vaan tärkeintä on halu oppia ja motivaatio toimia opiskelijaedustajana. Kun lukee kokousmateriaalit hyvin ennen kokousta, kysyy tilanteesta riippuen opiskelutovereiden tai ainejärjestön näkemyksiä kokouksen aiheisiin ja käyttää puheenvuoroja itse kokouksessa, selviytyy tehtävästä jo oikein hyvin. Ylioppilaskunta myös kouluttaa valittuja hallinnon opiskelijaedustajia ja tarjoaa tukea ja asiantuntemusta yliopiston hallinnossa työskentelyyn.

Ohessa on eritelty avoimien opiskelijaedustajapaikkojen erityiskriteerit, tai eduksi katsottavat asiat:

  • Koulutusohjelmien johtoryhmät: sinulla on oltava perusteltu yhteys koulutusohjelmaan (esimerkiksi opinto-oikeus tai suunnitelma suorittaa opintoja kyseisessä ohjelmassa)
  • Samarbetsgruppen för den tvåspråkiga verksamheten på centrumcampus: sinun on oltava läsnä oleva opiskelija humanistisessa, oikeustieteellisessä, kasvatustieteellisessä tai valtiotieteellisessä tiedekunnassa tai Soc&Komissa. Pystyt työskentelemään ruotsiksi.
  • Svenska verksamhetsnämnden: pystyt työskentelemään ruotsiksi
  • Meilahden tieteenalarahaston hoitokunta: opiskelet lääketieteellisessä tiedekunnassa.

MITEN OPISKELIJAEDUSTAJAKSI HAETAAN?

Hakemukset tulee tehdä osoitteessa beta.halloped.fi 5.12.2021 klo 23.59.

Hakemuksen ei tarvitse olla pitkä. Ilmoita hakemuksessasi ja nykyinen pääaine tai koulutusohjelma ja opintosuunta sekä opiskelijanumerosi (Opiskelijanumeroa käytetään vain läsnäolon tarkistamiseen. Tieto hävitetään tarkistamisen jälkeen). Katso vielä ylempää, oliko hakukohteellasi jotain erityisiä kriteerejä tai eduksi katsottavia asioita, jotka kannattaa ilmoittaa hakemuksessa. Ylioppilaskunta katsoo hakijan eduksi:

  • motivaation ja sitoutumisen tehtävän hoitamiseen,
  • aiemman kokemuksen hallinnon opiskelijaedustajana, opintovastaavana tai muussa opiskelijoiden edunvalvontaan liittyvässä tehtävässä, sekä
  • yhteydet opiskelijajärjestöihin ja muihin opiskelijoihin

Ylioppilaskunta toivoo hakijoiksi eri sukupuolten edustajia ja eri opintojen vaiheissa olevia hakijoita monipuolisista taustoista. Oletamme, että olet käytettävissä sekä varsinaisen että varajäsenen tehtävään. Ylioppilaskunta pyrkii huomioimaan eri oppialojen edustavuuden valintoja tehdessään.

Lisätietoja koulutusohjelman johtoryhmässä toimimisesta ja hausta antaa

Marianna Suokas
koulutuspoliittinen asiantuntija
0503255202
marianna.suokas(at)hyy.fi

 

 

KOULUTUSOHJELMAT, JOIDEN JOHTORYHMISSÄ ON AVOIMIA PAIKKOJA:

BIO- JA YMPÄRISTÖTIETEELLINEN TIEDEKUTNA

Biologian kandiohjelma: 2 varajäsentä

Ekologian ja evoluutiobiologian maisteriohjelma (Ecology and Evolutionary Biology) : 2 varajäsentä

Genetiikan ja molekulaaristen biotieteiden maisteriohjelma (Genetics and Molecular Bioscience): 1 varajäsen

Neurotieteen maisteriohjelma (Neuroscience): 2 varajäsentä

 

ELÄINLÄÄKETIETEELLINEN TIEDEKUNTA

Eläinlääketieteen kandiohjelma: 1 varajäsen

 

FARMASIAN TIEDEKUNTA

Lääketutkimuksen, farmaseuttisen tuotekehityksen ja lääkitysturvallisuuden maisteriohjelma: 1 varajäsen

 

HUMANISTINEN TIEDEKUNTA

Alue- ja kulttuurintutkimuksen maisteriohjelma: 1 varajäsen

Englannin kielen ja kirjallisuuden maisteriohjelma (English Studies): 1 varajäsen

Historian kandiohjelma: 1 varajäsen

Kirjallisuudentutkimuksen maisteriohjelma: 2 varajäsentä

Kulttuurienvälisen vuorovaikutuksen maisteriohjelma (Intercultural Encounters): 1 varajäsentä

Kulttuuriperinnön maisteriohjelma: 2 varajäsentä

Kääntämisen ja tulkkauksen maisteriohjelma:  2 varajäsentä

Pohjoismaisten kielten ja kirjallisuuksien maisteriohjelma:  2 varajäsentä

Sukupuolentutkimuksen maisteriohjelma: 1 varajäsen

Taiteiden tutkimuksen kandiohjelma: 1 varajäsen

Taiteiden tutkimuksen maisteriohjelma: 1 varajäsen

Venäjän tutkimuksen maisteriohjelma (Russian Studies): 1 varsinainen jäsen, 2 varajäsentä

 

LÄÄKETIETEELLINEN TIEDEKUNTA

Logopedian kandiohjelma: 1 varsinainen jäsen ja 1 varajäsen

Translationaalisen lääketieteen maisteriohjelma (Translational Medicine): 1 varajäsen

 

MAATALOUS- JA METSÄTIETEELLINEN TIEDEKUNTA

Elintarviketalouden ja kulutuksen maisteriohjelma:  1 varajäsen

Elintarviketieteiden maisteriohjelma (Food Science): 2 varajäsentä

Ihmisen ravitsemuksen ja ruokakäyttäytymisen maisteriohjelma (Human Nutrition and Food Behaviour): 2 varajäsentä

Maataloustieteiden maisteriohjelma (Agricultural Science): 1 varajäsen

Metsätieteiden kandiohjelma: 2 varajäsen

Metsätieteiden maisteriohjelma: 1 varsinainen jäsen, 2 varajäsentä

MATEMAATTIS-LUONNONTIETEIDEN TIEDEKUNTA

Datatieteen maisteriohjelma (Data Science): 1 varajäsen
Geologian ja geofysiikan maisteriohjelma (Geology and Geophysics): 1 varajäsen

Kaupunkitutkimuksen ja suunnittelun maisteriohjelma (Urban Studies and Planning): 2 varajäsentä

Kemian ja molekyylitieteiden maisteriohjelma (Chemistry and Molecular Sciences): 1 varsinainen jäsen ja 2 varajäsentä

Kemian kandiohjelma: 2 varajäsentä

Maantieteen maisteriohjelma (Geography): 1 varsinainen jäsen, 2 varajäsentä

Matematiikan ja tilastotieteen maisteriohjelma (Mathematics and Statistics): 2 varajäsentä

Matematiikan, fysiikan ja kemian opettajan maisteriohjelma: 1 varajäsen

Materiaalitutkimuksen maisteriohjelma (Materials Research): 1 varajäsen

Teoreettisten ja laskennallisten menetelmien maisteriohjelma (Theoretical and Calculational Methods): 1 varajäsen

Tietojenkäsittelytieteen kandiohjelma: 1 varajäsen
Tietojenkäsittelytieteen maisteriohjelma (Computer Science): 
1 varajäsen

 

TEOLOGINEN TIEDEKUNTA

Teologian ja uskonnontutkimuksen maisteriohjelma: 1 varajäsen

 

VALTIOTIETEELLINEN TIEDEKUNTA

Globaalin politikan ja viestinnän matierohjelma (Global Politics and Communication): 1 varajäsen

Nyky-yhteiskunnan tutkimuksen maisteriohjelma (Contemporary Societies): 1 varajäsen

Sosiaali- ja terveystutkimuksen ja -johtamisen maisteriohjelma: 1 varsinainen jäsen, 2 varajäsentä

Yhteiskunnallisen muutoksen maisteriohjelma: 2 varajäsentä

Yhteiskuntatieteiden ruotsinkielisen maisteriohjelma (samhällsvetenskaper): 1 varajäsen

 

SAMARBETSGRUPPEN FÖR DEN TVÅSPRÅKIGA VERKSAMHETEN PÅ CENTRUMCAMPUS

1 varsinainen ja 2 varajäsentä  kaudelle 2022-2023

SVENSKA VERKSAMHETSNÄMNDEN

2 varajäsentä kaudelle 2022-2023.

MEILAHDEN KAMPUKSEN TIETEENALARAHASTON HOITOKUNTA

1 varsinainen jäsen kaudelle 2022-2023.