1.2.2021

Järjestötiedote 2/2021

1 Hae HYYn toiminta-avustusta ja järjestölehtitukea
2 HYYn piiriin hakeutuminen vuonna 2021
3 Hae kalustetukea!
4 HYYn yhdenvertaisuussuunnitelma 2021-2023
5 Taloudenhoitajakoulutus 16.2!
6 Ajankohtaiskatsaus koronasta

 

 

1 Hae HYYn toiminta-avustusta ja järjestölehtitukea

HYY myöntää vuosittain järjestöilleen toiminta-avustusta. Avustus on tarkoitettu HYYn piirissä toimivien järjestöjen toiminnan tukemiseen. Toiminta-avustusta haetaan sähköisellä hakulomakkeella osoitteessa tahlo.hyy.fi. Hakemuksen viimeinen jättöpäivä on 1.3. klo 16.00.

HYY tukee järjestöjensä julkaisutoimintaa myöntämällä lehtitukea. Lehtitukea myönnetään sähköisille ja painetuille julkaisuille. Myös lehtitukea haetaan sähköisessä hakulomakepalvelussa osoitteessa tahlo.hyy.fi. Lehtitukea tulee hakea 1.3. klo 16.00 mennessä.

Lisäohjeita hakemisesta ja kriteereistä: https://hyy.fi/fi/oppaat/jarjestotuet

 

=============================================

2 HYYn piiriin hakeutuminen vuonna 2021

Talousjohtokunnan tekemän päätöksen mukaisesti järjestöjä hyväksytään HYYn piiriin kahdesti vuodessa, kerran keväällä ja kerran syksyllä.

Uusiksi HYYn piirissä toimiviksi järjestöiksi pyrkivien on täytettävä sähköinen hakulomake TAHLO-järjestelmässä (tahlo.hyy.fi) ja palautettava tarvittavat liitteet joko TAHLOn kautta tai paperisina HYYn palvelutoimistoon.

Kevään haun deadline on maanantaina 1.3. klo 16, syksyn osalta deadline on maanantaina 27.9. klo 16.

Huomioitavaa on myös, että HYYn piiriin hakevien järjestöjen tulee ilmoittaa haustaan HYYn järjestöistä vastaavalle asiantuntijalle hakuajan puitteissa.

Hyväksyntään tarvittavat liitteet ovat seuraavat:
– Talousarvio 2021
– Toimintasuunnitelma 2021
– Järjestön säännöt
– Järjestön perustamiskokouksen pöytäkirjanote tai perustamiskirja
– Jäsenluettelo. HYYn jäsenten osalta listaukseen on merkittävä Helsingin yliopiston opiskelijanumero

Lue täältä (linkki) talousjohtokunnan päätös hakuajoista ja vaadittavista liitteistä.
Tutustu myös Sääntöihin HYYn piirissä toimivaksi järjestöksi (linkki).

Lisätietoja:
Asiantuntija (järjestöt) Miran Hamidulla, miran.hamidulla@hyy.fi, 050 537 3798

 

=============================================

 

3 Hae kalustetukea!

HYY tukee järjestötilojen sisustamiseksi tehtäviä kalustehankintoja. Tuki on tarkoitettu pääsääntöisesti HYYn tiloissa toimivien järjestöjen kalustehankintoihin ja määräraha kohdistetaan lähinnä pöytien, tuolien, lukollisten kaappien ja muiden sisustustarvikkeiden hankintaan. Toiveena on, että kalusteet lisäisivät järjestötilojen viihtyisyyttä ja järjestöjen halua pitää tiloistaan entistäkin parempaa huolta.

Kalustetukea jaettaessa kiinnitetään huomiota mm. seuraaviin seikkoihin: hankinnan ekologisuus, kestävyys ja tarpeellisuus. Kalustetuen ei ole tarkoitus kattaa koko hankinnan hintaa, vaan tukea hakevan järjestön odotetaan myös osallistuvan hankinnan rahoittamiseen.

Tukea voi hakea ympäri vuoden. Sitä haetaan vapaamuotoisella hakemuksella, josta tulee käydä ilmi seuraavat seikat:
-hakeva järjestö/järjestöt
-hankittava kaluste
-budjetti
-perustelut hankinnalle

Hakemukset voi lähettää sähköpostitse osoitteella jarjesto(at)hyy.fi tai postitse osoitteeseen Helsingin yliopiston ylioppilaskunta, PL 1099, 00101 HELSINKI. Tukea saaneiden järjestöjen tulee toimittaa hankinnan kuittikopiot samaan osoitteeseen viimeistään neljän kuukauden kuluttua tuen myöntämisestä.

Lisätietoja:

Asiantuntija (järjestöt) Miran Hamidulla
050 537 3798
miran.hamidulla@hyy.fi

 

=============================================

 

4 HYYn yhdenvertaisuussuunnitelma 2021-2023

HYYn piirissä toimivien järjestöjen tarkoitus ja toimintatavat eivät saa olla ristiriidassa HYYn tavoitteiden ja yhdenvertaisuussuunnitelman kanssa. HYYn yhdenvertaisuussuunnitelman 2021-2023 löydät täältä:
https://hyy.fi/app/uploads/2020/10/yhdenvertaisuussuunnitelma-2021-2023.pdf

Yhdenvertaisuuden edistämisestä kiinnostuneille toimijoille on myös oma Facebook-ryhmä: HYY Yhdenvertaisuus – Jämställdhet – Equality.

 

=============================================

 

5 Taloudenhoitajakoulutus 16.2!

Taloudenhoitajien koulutuksessa tutustutaan taloudenpidon perusteisiin ja taloudenhoitajan vastuisiiin sekä opitaan käyttämään Tilitin-kirjanpito-ohjelmaa. Koulutus järjestetään tiistaina 16.2 klo 10-14 Zoomissa. (Koulutus on osa Virityspäivä-koulutustapahtumaa.)

Ilmoittautuminen on auki 14.2. klo 23.59 asti: https://www.lyyti.in/Virityspaiva_2021_6207/fi

 

=============================================

 

6 Ajankohtaiskatsaus koronasta

Järjestösektori tarkastelee koronatilannetta kahden viikon välein ja ilmoittaa järjestötiedotteessa rajoitusten tilanteesta sekä mahdollisista muista olennaisista korontatilanteeseen liittyvistä asioista.

Koronatilanne ei ole oleellisesti helpottunut, joten aiemmin ilmoitetut rajoitukset ovat edelleen voimassa, voit tarkastella niitä täältä: www.hyy.fi/koronaohjeet

Mikäli sinulla tai järjestölläsi on jotain kysyttävää, ota rohkeasti yhteys järjestösektoriin! Yhteystiedot löytyvät HYYn verkkosivuilta sekä koronaohjeiden sivuilta, että yhteystiedot-sivulta.