5.11.2020

HYYn edustajistovaalien tulos selvillä: Maailmanpyörä säilyi edustajiston suurimpana

UUTINEN

Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan (HYY) edustajistovaalit ovat päättyneet ja tulos on selvillä. Vaalien äänestysprosentti oli 32,74 %. Edellisissä, vuonna 2018 äänestetyissä vaaleissa äänestysprosentti oli 33,26 %. Edustajistovaalit järjestettiin kokonaan sähköisesti 28.–30.10. ja 2.–4.11. 

Koronaviruksen takia vaalit olivat poikkeukselliset ja esimerkiksi kampuksilla tapahtunut vaalityö jäi vähäiseksi. Tilanteesta huolimatta äänestysaktiivisuus oli samalla tasolla kuin edellisinä vuosina. Myös ehdokkaiden määrässä nähtiin odotettua pienempi notkahdus.

 

Vaaleissa suurimmaksi ryhmäksi Maailmanpyörä, HELP kasvatti paikkamääräänsä eniten

 

Vaaleissa suurimmaksi renkaaksi nousi vuoden 2018 vaalien tapaan Maailmanpyörä, joka sai vaaleissa 20 paikkaa. Vaalirengas koostui HYYn Vihreistä, Sitoutumattomasta vasemmistosta ja Opiskelijoiden sosialidemokraattisesta yhdistyksestä (OSY). HYYn Vihreät sai edustajistosta kymmenen paikkaa ja Sitoutumaton vasemmisto yhdeksän. OSY nousi takaisin edustajistoon yhdellä paikalla.

Maailmanpyörän jälkeen toiseksi eniten paikkoja saivat HELP ja HYAL. Molemmat ainejärjestötaustaiset ryhmät saivat edustajistossa 12 paikkaa. Eläinlääketieteen, farmasian, hammaslääketieteen, lääketieteen ja oikeustieteen ainejärjestöjen muodostama HELP sai edustajistossa kolme paikkaa lisää. Monien tiedekuntien järjestöaktiiveista koostuva HYAL menetti neljä paikkaa.

Osakuntalaiset säilyttivät neljä paikkaansa edustajistossa. Tällä kertaa osakuntalaisten kanssa vaalirenkaan muodostanut Svenska Nationer och Ämnesföreningar (SNÄf) menetti yhden paikan ja sai viisi edustajaa.

Poliittisista ryhmistä paikkamääräänsä kasvatti Kokoomuksen opiskelijat, joka sai edustajistossa kuusi paikkaa eli kaksi enemmän kuin edellisissä vaaleissa. Keskeiset säilytti yhden paikkansa. Liberaalinen vaaliliitto ei saanut ehdokkaitaan läpi. Muilla poliittisilla ryhmittymillä ei ollut ehdokkaita vaaleissa.

 

Kolme eniten ääniä saanutta ehdokasta

 

Eniten ääniä edustajistovaaleissa sai HYALin Jessika Isomeri, joka keräsi 130 ääntä. Seuraavaksi eniten ääniä sai Sitoutumattoman Vasemmiston Jenny Kasongo, jonka äänimäärä oli 122. Joonas Tolonen HELPistä sai 97 äänellään kolmanneksi eniten kannatusta.

Jessika Isomeri nousi edustajistoon vuoden 2018 vaaleissa ja on toiminut HYYn hallituksessa kuluneena vuonna. Kasongo ja Tolonen valittiin edustajistoon uusina jäseninä.

 

Vaalien ehdokasmäärässä pieni pudotus

 

Vuoden 2020 edustajistovaaleissa oli 490 ehdokasta kuudessa vaalirenkaassa. Edustajistossa osa näistä renkaista toimii erillisinä ryhminä. HYYn vaaleihin osallistuvat ryhmät ovat taustoiltaan erilaisia: osa ryhmistä on sitoutumattomia ainejärjestöläisiä tai osakuntalaisia ryhmiä ja osa yleispoliittisia ryhmiä. Edellisissä edustajistovaaleissa vuonna 2018 ehdokkaita oli 591, joten ehdokasmäärän lasku oli selkeä, mutta odotettua pienempi.

Edustajistovaaleissa valitaan ylioppilaskunnan ylin päättävä elin, 60-henkinen edustajisto. Äänioikeutettuja ovat kaikki HYYn jäsenet eli noin 26 000 Helsingin yliopiston opiskelijaa. Edustajisto käyttää ylintä päätösvaltaa HYYssä, ja päättää muun muassa ylioppilaskunnan miljoonien eurojen talousarviosta, suurista linjoista liittyen ylioppilaskunnan piirissä oleviin järjestöihin, yliopistoon ja yhteiskuntaan, sekä ylioppilaskunnan omistaman yrityskonserni Ylvan liiketoimintojen suunnasta. Lisäksi edustajisto valitsee HYYn hallituksen, puheenjohtajiston sekä Helsingin yliopiston hallituksen opiskelijajäsenet. Vaalit järjestetään joka toinen vuosi.

Tarkempaa tarkastelua varten vaalitulos sekä aiempien vuosien tulokset löytyvät osoitteesta vaalitulos.hyy.fi.

 

HYYn edustajistovaalien tulos

 

Suluissa paikkamäärien muutokset verrattuna edellisiin vaaleihin.

 

HELP: 12 (+3)

Maailmanpyörä: 20 (±0)

– HYYn Vihreät – De Gröna vid HUS – Helsinki University Greens: 10 (-1)

– Sitoutumaton Vasemmisto – Obunden Vänster – Independent Left: 9 (±0)

– Opiskelijoiden sosialidemokraattinen yhdistys: 1 (+1)

HYAL: 12 (-4)

Osakunnat & Svenska Nationer och Ämnesföreningar: 9 (-1)

– Osakunnat 1 & 2: 4 (±0)

– Svenska Nationer och Ämnesföreningar: 5 (-1)

Edistykselliset: 7 (+2)

– Kokoomuksen opiskelijat: 6 (+2)

– Keskeiset: 1 (±0)

Liberaalinen Vaaliliitto: 0 (±0)

 

 

Lisätietoja

 

Teemu Palkki

Vaalikoordinaattori

050 449 7950

teemu.palkki@hyy.fi

 

Aaro Riitakorpi

Pääsihteeri

0400 816 426

aaro.riitakorpi@hyy.fi