19.12.2023

HYY jakoi kolme palkintoa opettajille ja ohjaajille

UUTINEN

Jaamme vuosittain ansioituneille Helsingin yliopiston opettajille ja ohjaajille palkintoja: Magister Bonus-, Best International Teacher- ja Hyvä ohjaaja -palkinnot.

 

Keräämme vuosittain opiskelijoilta ja järjestöiltä ehdotuksia parhaista Helsingin yliopiston opettajista ja ohjaajista. Jaettavista palkinnoista Magister Bonus -palkinto jaetaan suomeksi tai ruotsiksi opettavalle, Best International Teacher -palkinto englanniksi opettavalle ja Hyvä ohjaaja -palkinto opiskelijoille ohjausta antavalle yliopiston henkilökunnan jäsenelle.

 

Magister Bonus -palkinto

Vuoden 2023 Magister Bonus -palkinto myönnettiin Miro Metsämuuroselle. Metsämuuronen opettaa ruotsin kieltä kielikeskuksella. Palkinnon myöntämiskriteereissä korostimme tänä vuonna erityisetsi opiskelijamyönteisyyttä, asiantuntevuutta, aktiivista asennetta kehittämiseen sekä rakentavan palautteen antamista ja vastaanottamista.

 

Best International Teacher -palkinto

Best International Teacher -palkinto myönnettiin Begoña Sanromán Vilasille. Vilas on humanistisen tiedekunnan vanhempi yliopistonlehtori. Palkinnon myöntämiskriteereissä oli tänä vuonna samat kriteerit kuin Magister Bonus -palkinnolle: opiskelijamyönteisyys, asiantuntevuus, aktiivinen asenne kehittämiseen sekä rakentavan palautteen antaminen ja vastaanottaminen.

 

Hyvä ohjaaja -palkinto

Hyvä ohjaaja -palkinto myönnettiin Alexandra Bergholmille. Bergholm on uskontotieteen yliopistonlehtori humanistisessa tiedekunnassa. Palkinnon myöntämiskriteereinä olivat sitoutuneisuus, opintojen suunnittelun tukeminen, opiskelijan kohtaaminen sekä opiskelijan auttaminen osaksi yliopisto- ja tiedeyhteisöä.

 

 

Kaikki palkinnot jaettiin HYYn vuosijuhlien cocktail-tilaisuudessa 29.11.2023.