12.5.2021

HYY hakee talous- ja palvelupäällikköä

UUTINEN

Helsingin yliopiston ylioppilaskunta (HYY) on 27 000 yliopisto-opiskelijan julkisoikeudellinen yhteisö, joka toimii jäsenistönsä ja piirissään toimivien järjestöjen edunvalvonta- ja palveluorganisaationa.

 

Etsimme talous- ja palvelupäälikköä toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen 1.9.2021 alkaen.

 

Haluatko olla keskeisessä roolissa rakentamassa oikeudenmukaisempaa ja kestävämpää ylioppilasliikettä ja yhteiskuntaa? Vetoavatko arvomme sivistys, yhdenvertaisuus, rohkeus, kestävyys ja avoimuus sinuun? Haluatko olla keskeisessä roolissa johtamassa ja kehittämässä HYYn jäsenkokemusta, saavutettavia järjestöpalveluita, kestävää taloudenpitoa ja jatkuvasti parempaa työyhteisöä?

HYYn talous- ja palvelupäällikkö johtaa ylioppilaskunnan palveluorganisaatiota, vastaa talouden suunnittelusta ja seurannasta, toimii asiantuntijana henkilöstöhallinnon kysymyksissä ja osallistuu ylioppilaskunnan johtamiseen.

HYY on nuori työyhteisö, jonka elämä kulkee tiheissä sykleissä luottamushenkilöiden säännöllisestä vaihtuvuudesta johtuen. Etsimämme talous- ja palvelupäällikkö kokee jokaisen päättäjäsukupolven taloudellis-hallinnollisen perehdyttämisen ja opastamisen kunnia-asianaan.

Toivomme hakijalta kokemusta asiakokonaisuuksien johtamisesta ja halua olla hyvä ihmisten johtaja, operatiivisen laskentatoiminnan prosessien hallintaa, näkemystä palvelutoiminnan kehittämisestä sekä työlainsäädännön ja muiden henkilöstöhallinnon osa-alueiden tuntemusta. Etsimämme henkilö on suorittanut korkeakouluopintoja ja mahdollisesti jopa koko tutkinnon.

Eduksi laskemme palvelumuotoiluosaamisen ja hallinnollisen osaamisen. Erityistä hyötyä tehtävässä on opiskelijaliikkeen tai nuorisojärjestötoiminnan tuntemuksesta sekä näkemyksestä jäsen- ja muun palvelutoiminnan roolista niiden kentällä.

Talous- ja palvelupäälliköllä tulee lisäksi olla erinomainen suomen sekä hyvä ruotsin ja englannin kielen taito.

HYYn hallitukselle osoitetut hakemukset palkkatoiveineen ja ansioluetteloineen tulee toimittaa osoitteeseen hallinto@hyy.fi viimeistään perjantaina 28.5.2021 klo 15.00. Hakemukset anonymisoidaan henkilötietojen osalta haun ensimmäisessä vaiheessa.

PÄIVITYS 31.5.2021: hakuaikaa jatkettu keskiviikkoon 2.6.2021 klo 16.00 asti.

Ylioppilaskunnan hallitus toimii rekrytointityöryhmänä, joka päättää haastatteluun kutsuttavista kokouksessaan 3.6. Haastattelut järjestetään lähtökohtaisesti 7.6., jonka jälkeen kärkihakijat kutsutaan soveltuvuusarviointiin 11.6. Talous- ja palvelupäällikön valitsee ylioppilaskunnan hallitus 17.6.2021. Vakituinen työsuhde alkaa 1.9.2021 tai sopimuksen mukaan.

HYYn toimintaan voit tutustua tarkemmin osoitteessa www.hyy.fi. Sieltä löytyvät myös ylioppilaskunnan ohjaavat dokumentit kuten säännöt ja strategia.

HYY korostaa toiminnassaan monimuotoisuutta ja yhdenvertaisuutta. Toivomme hakijoiksi mahdollisimman runsaslukuista joukkoa eritaustaisia ihmisiä.

Lisätietoja:

Pääsihteeri Mikko Kymäläinen
paasihteeri@hyy.fi
0400 816 426