15.11.2019

Haemme puheenjohtajaa Ylvan hallitukselle

Ylva on opiskelijoiden omistama vastuullinen ja vakavarainen monialakonserni, jonka päätoimialat ovat kiinteistö- ja finanssisijoitukset sekä majoitus- ja ravintolatoiminta. Tulevia vuosiamme määrittävät merkittävät rakennusprojektit Helsingin keskeisimmillä sijainneilla ja haluamme olla yritysvastuun ja eettisyyden edelläkävijöitä koko Suomessa. Vuonna 2018 Ylvan liikevaihto oli 33,5 milj.€ ja henkilöstöä vuoden lopussa oli 159.

Helsingin yliopiston ylioppilaskunta (HYY) hakee puheenjohtajaa Ylvan hallitukselle. Ylvan hallituksen puheenjohtajaksi hakevalla tulee olla liiketoimintaosaamista ja näkemystä liiketoiminnan kehittämisestä. Hakijalta odotetaan monipuolista kokemusta hallitustyöskentelystä. Tehtävän menestyksekäs hoitaminen vaatii kykyä rakentavaan haastamiseen, vuorovaikutteiseen johtajuuteen ja eteenpäin vievään dialogiin operatiivisen johdon kanssa. Ylvan tavoitteiden saavuttamiseksi hakijalla on oltava näkemystä yritysvastuusta ja Ylvan roolista kaupungissa. Ylvan omistajana toimivat opiskelijat ja siksi hallituksen puheenjohtajalta vaaditaan kykyä yhteistyöhön omistajan kanssa ja ymmärrystä ylioppilaskunnan toiminnasta. Lisätietoa Ylvasta löydät täältä.

Työskentely on osin hyvin itsenäistä ja vaatii kohtuullista ajallista panostusta. Tehtävästä maksetaan palkkio. Hallituksen johtamisen lisäksi puheenjohtajan tehtäviin kuuluu mm. hallituksen valiokuntien puheenjohtaminen ja käsiteltävien asioiden esittely HYYn hallitukselle, joka toimii yhtiökokouksena.

Ylvan hallitus toimii ylioppilaskunnan kiinteistötalouden hallituksena sekä Ylva Palvelut Oy:n hallituksena. Hallitus valmistelee ylioppilaskunnan omistamien kiinteistöjen tavoitebudjetit sekä HYYn edustajiston päätettävät tilinpäätökset ja kiinteistöasiat, valvoo kiinteistöjen talouden toimeenpanoa ja hyväksyy kiinteistöjä koskevat investoinnit toimivaltansa puitteissa. Ylvan hallitus myös ohjaa ja valvoo ylioppilaskunnan sijoitustoimintaa. Ylvan hallintokielenä on suomi ja hakijoiden oletetaan pystyvän työskentelemään suomeksi.

Toimikausi Ylvan hallituksen puheenjohtajan tehtävissä on 4/2020 – 3/2021. Ylioppilaskunnan hallitus valitsee Ylvan hallituksen puheenjohtajan, jonka tulee olla nykyinen tai entinen ylioppilaskunnan jäsen. HYYn hallitukselle osoitetut vapaamuotoiset hakemukset (max kaksi sivua), sekä ansioluettelo tulee toimittaa osoitteeseen Helsingin yliopiston ylioppilaskunta, Mannerheimintie 5 A, 2. kerros, 00100 Helsinki tai sähköisesti osoitteeseen hallinto@hyy.fi. Hakemusten tulee olla perillä viimeistään torstaina 28.11. klo 23:59. Osa hakijoista kutsutaan haastatteluihin, jotka pidetään maanantaina 9.12.2019 ylioppilaskunnan tiloissa (Mannerheimintie 5 A, 2. kerros). Haastatteluun kutsuttaville ilmoitetaan asiasta torstaina 5.12.2019.

 

Lisätietoja:
Claes Bergh
HYYn hallituksen Ylva-vastaava
claes.bergh@hyy.fi
050 595 0327