29.4.2021

HYY hakee paikalliskoordinaattoria SYL:n kestävyys-hankkeeseen

SYL:n ja ylioppilaskuntien Kestävyys kannattaa, kannata kestävyyttä! -hankkeelle haetaan HYY:lle paikalliskoordinaattoria syksyn tapahtumien järjestämiseen.

 

Kyse on SYL:n ja kahdeksan ylioppilaskunnan (HYY, ISYY, JYY, LYY, LTKY, TaiYO, TYY & ÅAS) yhteisestä hankkeesta. Sen avulla opiskelijoita herätellään ajattelemaan heidän kulutustottumustensa globaaleja vaikutuksia. Hanke tekee tutuksi Agenda 2030 -tavoitetta 12 (vastuullinen kuluttaminen) ja lisää opiskelijoiden tietoa globaalikysymyksistä viestinnällä sekä kahdeksassa ylioppilaskunnassa toteutettavien, kiertävien tapahtumakonseptien avulla. Ylioppilaskunnista kolmessa (HYY, TYY, JYY) järjestetään lisäksi yhteistä ohjelmaa täydentäviä tapahtumia. Hanke on saanut Ulkoministeriöltä tukea.

 

Vuonna 2021 viidessä ylioppilaskunnassa (ISYY, LYY, LTKY, TaiYO, ÅAS) on tarkoitus järjestää syys-marraskuussa kaksi tapahtumaa: Eettisen kaupan puolesta ry:n organisoima elokuvanäytös ja sitä käsittelevä keskustelutilaisuus sekä vestonomi Pipsa Niemen vaateteollisuutta käsittelevä työpaja. Kolmessa ylioppilaskunnassa (JYY, HYY, TYY) on tarkoitus järjestää näiden mainittujen yhteisten tapahtumien lisäksi ensi syksynä syys-marraskuussa muita kestävää kulutusta koskevia tapahtumia, jotka nivotaan kestävän kehityksen viikoiksi. Näihin ylioppilaskuntiin valitaan myös erillinen paikalliskoordinaattori, jolle on hankkeen budjetissa varattu palkkio.

 

Toivomme hakijoilta kiinnostusta kestävyyden teemoihin, projektinhallintataitoja, viestintäosaamista ja valmiutta toteuttaa tapahtumia yhteistyössä muiden järjestäjätahojen kanssa. Koordinaattoriksi valittu sitoutuu työskentelemään hankkeen loppuun saakka ja osallistumaan yhteisiin tapaamisiin.

 

Vapaamuotoiset hakemukset ja ansioluettelot pyydetään toimittamaan sähköpostitse 7.5.2021 mennessä osoitteeseen hallinto@hyy.fi. Siitä eteenpäin hakemukset käsitellään anonyymeina. HYY:n paikalliskoordinaattorille maksetaan 976 euron suuruinen palkkio. Ensimmäinen perehdytys tehtävään pidetään 11.5 ja tiedotamme valinnasta hyvissä ajoin.

 

Korostamme moniarvoisuutta ja ihmisten tasavertaisia mahdollisuuksia. Toivomme tehtävään eritaustaisia ja -sukupuolisia hakijoita.

 

Lisätiedot:

Marianna Heinonen

Kehitysyhteistyöstä vastaava hallituksen jäsen

marianna.heinonen@hyy.fi

+358 50 543 9615

Kehitysyhteistyö