10.3.2022

Hakua Ylioppilaslehden Kustannus Oy:n hallitukseen on jatkettu

UUTINEN

Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan (HYY) hallitus on päättänyt jatkaa Ylioppilaslehden Kustannus Oy:n hallituksen jäsenten hakuaikaa.

HYYn hallitus hakee ylioppilaskunnan taloudesta kiinnostuneita ja siihen perehtyneitä aktiivisia opiskelijoita Ylioppilaslehden Kustannus Oy:n hallitukseen. Opiskelijat toimivat hallituksen tasavertaisina jäseninä, joiden velvollisuus on edistää yhtiön etua omistajaa kuunnellen.

Keskeisiä kriteereitä valinnoissa ovat

  • henkilön sitoutuminen tehtävään ja
  • kokemus sekä ymmärrys Ylvan tai Ylioppilaslehden toiminnasta.

Edellytämme valmiutta paneutua tehtävään ja rohkeutta toimia aktiivisesti hallituksessa. Hallintokielenä on suomi ja hakijoiden oletetaan pystyvän työskennellä suomeksi. Lopullisissa valinnoissa pyritään saamaan eri sukupuolille tasa-arvoinen edustus, ja jäseniä pyritään valitsemaan vähintään kolmesta edustajistoryhmästä.

Talouspaikoille valittaville järjestetään koulutuksena kaksiosainen Ylva Business School. Ensimmäinen osa pidetään alustavasti huhtikuun alussa ja jälkimmäinen myöhemmin keväällä. Valittavien toivotaan voivan osallistua koulutukseen. Hallituksen toimikausi on 1.4.2022–31.3.2023.

Ylioppilaslehden Kustannus Oy

Ylioppilaslehti on maailman vanhimpiin ja laajalevikkisimpiin lukeutuva opiskelijalehti. Ylioppilaslehti on suomalaisen mediakentän ainutlaatuinen instituutio, joka kertoo yhteiskunnan ja kulttuurin ilmiöistä ennen kuin muut ovat ehtineet niihin havahtua.

Ylioppilaslehden Kustannus Oy:n hallitus käsittelee Ylioppilaslehden kustantamiseen ja markkinointiin liittyvät talousasiat ja esittää ylioppilaskunnan hallituksen vahvistettavaksi vuotuisen tavoitebudjetin ja tilinpäätöksen.

Hakuohjeet

Edustajistoryhmän puheenjohtaja lähettää kootusti edustajistoryhmien suosittelemien ehdokkaiden hakemukset liitteineen osoitteeseen hallinto@hyy.fi. Edustajistoryhmät voivat esittää useampaa kuin yhtä henkilöä tehtävään.

Muussa tapauksessa HYYn hallitukselle osoitetut ennakkotehtävät ja vapaamuotoiset hakemukset tulee toimittaa sähköisesti osoitteeseen hallinto@hyy.fi. Liitä mukaan motivaatiosta ja osaamisestasi kertova hakemuskirje (korkeintaan 1000 merkkiä).

Liitä hakemukseen ennakkotehtävän vastaus sekä motivaatiokirje (korkeintaan 1000 merkkiä). Hakemusten tulee olla perillä viimeistään maanantaina 14.3. klo 12.00. Myöhässä tulleita hakemuksia ei oteta huomioon.

Valintatyöryhmä käsittelee ja pisteyttää haun alkuvaiheessa ennakkotehtävien vastaukset anonyymisti, tämän jälkeen motivaatiokirje käsitellään ei anonyymisti. Valinta tehdään kokonaisharkintaan perustuen, ensisijaisesti ennakkotehtävien mukaisesti. Hakupaperit voivat sisältää visuaalisia elementtejä, kuten kuvaajia. Hakupaperit toimitetaan pdf-muodossa.

Ennakkotehtävä

Vertaa Ylioppilaslehteä muihin suomalaisiin aikakauslehtiin. Perustele vastauksesi.

Ennakkotehtävän pituus voi olla yhteensä korkeintaan yksi (1) sivu.

 

HYY korostaa toiminnassaan monimuotoisuutta ja yhdenvertaisuutta. Toivomme hakijoiksi mahdollisimman runsaslukuista joukkoa eritaustaisia ihmisiä. Valituille henkilöille annetaan koulutusta toimikauden alussa.

Lisätietoja

Mikko Kanervo
Ylva-vastaava, HYYn hallituksen jäsen
mikko.kanervo@hyy.fi