7.11.2022

Haemme tasa-arvo ja yhdenvertaisuustoimikuntaan opiskelijaedustajia!

UUTINEN

Miten Helsingin yliopisto kehittää tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusasioitaan? Minkälaisia hankkeita on nyt meneillään? Hae tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustoimikuntaan ja pääset itse mukaan teemojen pariin!

TOIMIELIN

Helsingin yliopiston tasa-arvo ja yhdenvertaisuustoimikunta edistää ja kehittää tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutumista Helsingin yliopistossa. Toimikunnan tehtävänä on:

  • edistää tasa-arvolain ja yhdenvertaisuuslain tavoitteiden toteutumista yliopistossa sekä seurata tasa-arvon kehittymistä yliopistossa ja raportoida siitä;
  • vaikuttaa yliopistoyhteisöön siten, että tasa-arvolle ja yhdenvertaisuudelle myönteiset asenteet ja mielipiteet sekä rakenteet vahvistuvat yliopiston strategialinjauksien mukaisesti
  • valmistella tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuslakien mukainen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma.

Helsingin yliopistolla on vuosittain myös tasa-arvoon ja yhdenvertaisuuteen liittyviä teemavuosia. Toimikunta työstää teemavuoden mukaisesti asioita ja tapahtumia. Esimerkiksi tänä vuonna 2022 teemana on ollut vammaisinkluusio ja toimikunta on järjestänyt tähän liittyen tapahtumia. Toimikunta myöntää vuosittain myös Maikki Friberg-tasa-arvopalkinnon. Pääset siis tutustumaan ja myös käytännössä työstämään tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusteemaa Helsingin yliopiston sisällä!

Toimikunnan puheenjohtajana toimii yhdenvertaisuudesta vastaava vararehtori Tom Böhling ja sihteerinä toimii tasa-arvovastaava Timo Valtonen. Jäsenet edustavat monipuolisesti yliopistoyhteisöä. Jäseniä nimetään tiedekunnista, henkilöstöstä ja opiskelijoista. Toimikunnan kuluva toimikausi on 2021-2024. Opiskelijaedustajat toimivat toimikunnassa kaksi vuotta kerrallaan ja nyt haemme opiskelijaedustajia kaksivuotiskaudelle 1.1.2023-31.12.2024. Toimikunta käyttää työkielenään pääasiassa suomea.

Opiskelijoiden edustajilla on kaksi varsinaisen ja kaksi varajäsenen paikkaa. Toisella varsinaisen jäsenen paikalla tulee toimimaan HYYn asiantuntija Tiia Niemi ja varajäsenenä HYYn hallituksen jäsen. Haemmekin nyt toimikuntaan yhtä varsinaista jäsentä ja yhtä varajäsentä. Kaikki opiskelijaedustajat, myös varajäsenet, saavat kuitenkin osallistua kokouksiin, joten varajäsenet pääsevät myös osallistumaan toimintaan yhtä aktiivisesti kuin varsinaisetkin jäsenet. HYYn asiantuntija on opiskelijaedustajien tukena kokouksissa, joten tehtävässä ei tarvitse jäädä yksin!

Helsingin yliopiston johtosääntöjen ja HYYn opiskelijaedustajavalintoja ohjaavan ohjesäännön mukaan opiskelijaedustajat Helsingin yliopiston toimielimiin nimeää HYYn hallitus.

MITÄ SINULTA ODOTETAAN?

Sinun tulee olla läsnä oleva opiskelija Helsingin yliopistossa. Erityistä osaamista ei edellytetä, vaan tärkeintä on kiinnostus, motivaatio ja valmius sitoutua tehtävään. Kokouksia saattaa olla harvemmin kuin kerran kuussa ja kokousten lisäksi aikaa menee lähinnä valmistautumiseen materiaalien määrän mukaan. Toimikunta keskustelee paljon ja yksi tärkeä tehtävä on valmistella tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmaa, joten pääset osaksi koko yliopiston kannalta tärkeää tehtävää!

MITEN OPISKELIJAEDUSTAJAKSI HAETAAN?

Hakemukset tulee tehdä osoitteessa beta.halloped.fi 20.11.2022 klo 23.59.

Hakemuksen ei tarvitse olla pitkä. Ilmoita hakemuksessasi nykyinen pääaine tai koulutusohjelma ja opintosuunta sekä opiskelijanumerosi (Opiskelijanumeroa käytetään vain läsnäolon tarkistamiseen. Tieto hävitetään tarkistamisen jälkeen). Ylioppilaskunta katsoo hakijan eduksi:

  • motivaation ja sitoutumisen tehtävän hoitamiseen,
  • näkemykset yliopiston tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustoiminnan kehittämiseen
  • aiemman kokemuksen hallinnon opiskelijaedustajana, opintovastaavana tai muussa opiskelijoiden edunvalvontaan liittyvässä tehtävässä

Ylioppilaskunta toivoo hakijoiksi eri sukupuolten edustajia ja eri opintojen vaiheissa olevia hakijoita monipuolisista taustoista. Ylioppilaskunta pyrkii huomioimaan eri oppialojen edustavuuden valintoja tehdessään.

Lisätietoja tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustoimikunnassa toimimisesta ja hausta antaa

Marianna Suokas
koulutuspoliittinen asiantuntija
0503255202
marianna.suokas(at)hyy.fi