26.11.2019

Haemme ehdokkaita SSI:n hallitukseen vuodelle 2020

HAKUILMOITUS

Haemme ehdokkaita Svenska Studerandes Intresseföreningenin eli SSI:n hallitukseen vuodelle 2020. SSI on ruotsinkielisten opiskelijoiden kattojärjestö, joka julkaisee Studentbladet-lehteä ja järjestää yhteistapahtumia ruotsinkielisille sekä kaksikielisille opiskelijoille. SSI:n jäsenyhteisöjä ovat HYYn lisäksi Aalto Yliopiston Ylioppilaskunta AYY, Arcada studerandekår ASK, Teknologföreningen sekä HYYn piirissä toimivat ruotsinkieliset osakunnat Nylands Nation, Östra Finlands Nation, Åbo Nation ja Vasa Nation.

SSI:n hallitus vuodelle 2020 valitaan yhdistyksen syyskokouksessa ja täydennetään ylimääräisessä yhdistyksen kokouksessa. Jäsenyhteisöt asettavat omat ehdokkaansa hallitukseen ja yhdestä jäsenyhteisöstä voidaan valita maksimissaan kaksi henkilöä SSI:n hallitukseen.

Hakijoiden tulee toimittaa vapaamuotoinen hakemuksensa HYYn kirjaamoon (kirjaamo@hyy.fi) 2.12.2019 klo 23.59 mennessä. Katsomme haussa eduksi sujuvan ruotsin kielen taidon, HYYn ruotsinkielisen toimijakentän tuntemuksen ja aiemman kokemuksen hallitustyöskentelystä. HYYn edustajien edellytetään pitävän tiivistä yhteyttä HYYn hallitukseen SSI:tä koskevissa asioissa. Valinnassa painotetaan yllämainittuja, joten tuothan ne esiin hakemuksessasi.

HYYn hallitus käsittelee hakemukset kokouksessaan 5.12.2019, minkä jälkeen hakijoille ilmoitetaan valinnan tuloksesta. HYYn ehdokkaaksi hakevien toivotaan mahdollisuuksien puitteissa pääsevän paikalle SSI:n ylimääräiseen yhdistyksen kokoukseen joulukuussa, jonka päivämäärä tarkentuu 29.11.2019.

Lisätietoja:
Claes Bergh
HYYn ja SSI:n hallituksen jäsen
claes.bergh@hyy.fi