20.4.2023

Haemme edustajia SYLin kehitysyhteistyön neuvottelukuntaan

UUTINEN

Innostutko globaalista vaikuttamisesta ja koulutuksen edistämisestä kansainvälisesti? Kiinnostaako kestävä kehitys? Onko sinulla paloa antaa osaamisestasi pala maailmalle ja tutustua opiskelijoihin muista yliopistoista?

Etsimme idearikkaita ja motivoituneita tekijöitä Suomen ylioppilaskuntien liiton (SYL) kehitysyhteistyöasiain neuvottelukuntaan (KENKKU). SYL edustaa 15 jäsenjärjestöä ja yli 135 000 yliopisto-opiskelijaa. Kehitysyhteistyöasiain neuvottelukunta toimii SYLin hallituksen neuvonantajana kehitysyhteistyöasioissa ja hallinnoi kehitysyhteistyöhankkeita yhdessä kehityspolitiikan asiantuntijan ja hallituksen jäsenen kanssa.

Jäsenet osallistuvat Etiopia- ja Sambia-hankkeen hallinnointiin ja erityisesti varainhankinnan kehittämiseen. Toimikausi alkaa elokuussa 2023 ja loppuu heinäkuussa 2024. Neuvottelukuntaan valitaan enintään 15 jäsentä, joista osa on edelliskaudelta jatkavia jäseniä. Neuvottelukunta kokoustaa noin kerran kuussa kesäkuukausia lukuun ottamatta ja etätyöskentelee tarpeen mukaan. Helsingissä järjestettävissä kokouksissa on tarjolla lounas ja edustajien matkakulut kokouksiin korvataan SYLin matkustussäännön mukaisesti.

KENKKUn jäsenet jakautuvat pienryhmiin, joista jokaiselle valitaan puheenjohtaja, joka huolehtii tiimityöskentelyn sujumisesta. Kaudella 2023–2024 tarve on erityisesti varainhankinnasta kiinnostuneille jäsenille.

  1. 1. Viestinnän ja vaikuttamistyön tiimi

Tiimi pitää huolen kehitysyhteistyötoiminnan näkyvyydestä sosiaalisessa mediassa, luo viestinnän sisältöjä ja ideoi viestinnän kehittämistä. Tiimi avustaa kehityspoliittisessa vaikuttamistyössä esimerkiksi osallistumalla julkiseen keskusteluun ajankohtaisista aiheista.

    • 2. Etiopian hankehallintoryhmä

Tiimi vastaa Etiopiassa toteutettavan, vammaisia korkeakouluopiskelijoita tukevan
kehitysyhteistyöhankkeen hallinnoinnista. Tehtävässä tarvitaan kiinnostusta hankehallintoon, kykyä itsenäiseen työskentelyyn, projektinhallintataitoja ja kykyä työskennellä englanniksi.

      • 3. Sambian hankehallintoryhmä

Tiimi vastaa Sambiassa toteutettavan, vammaisia korkeakouluopiskelijoita tukevan kehitysyhteistyöhankkeen hallinnoinnista. Tehtävässä tarvitaan kiinnostusta hankehallintoon, kykyä itsenäiseen työskentelyyn, projektinhallintataitoja ja kykyä työskennellä englanniksi.

        • 4. Yhteistyö- ja varainkeruutiimi

Tiimi osallistuu uusien yhteistyökumppanuuksien etsimiseen ja varainkeruun suunnitteluun. Tiimin jäsenet pääsevät esimerkiksi suunnittelemaan varainkeräyskampanjoita, etsimään yhteistyökumppaneita ja järjestämään innostavia tapahtumia.

Kaikkea KENKKUn toimintaa ei kuitenkaan ole pakko toteuttaa tiimeissä, vaan esimerkiksi somettaminen on mahdollista kaikille ja yksittäiset jäsenet voivat ottaa vastuuta vaikkapa Maailma Kylässä -festivaalien ständistä. Tiimit tarvitsevat myös jäseniä, jotka olisivat kiinnostuneita koordinoimaan tiimin työskentelyä, eli toimimaan tiimien puheenjohtajina.

Lisäksi KENKKUlle etsitään puheenjohtajaa, joka johtaa neuvottelukunnan toimintaa ja kokouksia. Puheenjohtaja raportoi toiminnasta myös SYLin hallitukselle.

Hakemuksena toimii motivaatiokirje, jossa hakija voi kertoa motivaatiostaan ja kokemuksestaan. Hakijaa pyydetään myös kertomaan, mitä hän haluaisi KENKKU-kautensa aikana oppia ja miten hän voisi olla yhteydessä HYYn kehitysyhteistyötoimijoihin. Lisäksi hakijaa pyydetään ilmaisemaan kiinnostuksensa tiimeihin, tiimin puheenjohtamiseen tai koko KENKKUn puheenjohtamiseen. Myös mahdolliset pidempikestoiset esteet kokouksiin osallistumiselle (esim. suunnitellut opinnot ulkomaille) tulee ilmoittaa.

Lähetä hakemuksesi sähköpostitse 7.5.2023 mennessä HYYn kehitysyhteistyöstä vastaavalle hallituksen jäsenelle Teemu Kovaselle (teemu.kovanen@hyy.fi).

 

SYL korostaa toiminnassaan moniarvoisuutta ja ihmisten tasavertaisia mahdollisuuksia. Toivomme tehtävään eritaustaisia ja -sukupuolisia hakijoita. Valinnassa otetaan huomioon hakijan motivaatio, kokemus ja se, että neuvottelukunnassa on edustajia eri ylioppilaskunnista.

 

Lisätietoja

Teemu Kovanen
Kehitysyhteistyöstä vastaava hallituksen jäsen
teemu.kovanen@hyy.fi
050 472 7950