24.4.2020

Hae Ylioppilaslehden päätoimittajaksi!

UUTINEN

Helsingin yliopiston ylioppilaskunta ja Ylioppilaslehden Kustannus Oy hakevat
PÄÄTOIMITTAJAA YLIOPPILASLEHTEEN
määräaikaiseen työsuhteeseen ajalle 1.9.2020-31.7.2022.

Päätoimittaja vastaa Ylioppilaslehden ja muiden Ylioppilaslehden Kustannus Oy:n julkaisujen julkaisemisesta, toimittamisesta ja sisällöstä sekä toimii toimituksen esihenkilönä. Päätoimittaja toimeenpanee yhtiön strategiaa, rekrytoi Ylioppilaslehden toimituksen ja vastaa lehden taloudesta Ylioppilaslehden Kustannus Oy:n hallitukselle. Lisäksi päätoimittaja edustaa lehteä ja nuoren sukupolven ääntä useissa julkisissa yhteyksissä.

Lähivuosina Ylioppilaslehden tavoitteena on laajentaa kohderyhmäänsä, vahvistaa digitaalisia kanaviaan, monipuolistaa tarjontaansa sekä kasvattaa tilaajakuntaansa. Hakijalta edellytetään valmiuksia toteuttaa kaikkia näitä painotuksia.

 

Tehtävän menestyksekäs hoitaminen edellyttää:

  • journalistista osaamista
  • valmiuksia rekrytointiin ja esihenkilötyöhön
  • johtamis- ja talousosaamista
  • ymmärrystä media-alasta
  • asiantuntemusta digitaalisesta kerronnasta
  • näkemystä printti- ja digimuotoisen aikakauslehden toimittamisesta ja kehittämisestä

 

Eduksi katsotaan analytiikkaosaaminen, soveltuvat opinnot ja ymmärrys opiskelijamaailmasta.

Päätoimittajan palkka luontoisetuineen on 3 500,00 €/kk. Lehden toimitus sijaitsee Helsingin Kampissa.

Ylioppilaslehden päätoimittajan valintatyöryhmälle osoitetut hakemukset liitteineen ja juttunäytteineen (max. 3) tulee toimittaa sähköisesti osoitteeseen hallinto@hyy.fi viimeistään torstaina 14.5. klo 12:00. Sähköpostiin tulee merkitä otsikoksi ”Hakemus Ylioppilaslehden päätoimittajaksi”.

Haastatteluun kutsuttaville tiedotetaan asiasta tiistaina 26.5. Henkilökohtaiset haastattelut järjestetään etäyhteydellä perjantaina 29.5. klo 9:00-15:00. Edustajisto valitsee päätoimittajan etäkokouksessaan 9.6., jolloin esitettäviltä odotetaan lyhyttä esittelypuheenvuoroa. Kokous alkaa klo 17.

 

Lisätietoja antavat Ylioppilaslehden päätoimittaja Susanne Salmi, susanne.salmi@ylioppilaslehti.fi,  p. 050 5525791 ja päätoimittajan valintaa valmistelevan työryhmän puheenjohtaja Taavi Heikkilä, taavi.heikkila@hyy.fi, p. 050 5950324.

 

Ylioppilaslehti on vuonna 1913 perustettu opiskelijalehti, joka käsittelee yhteiskunnan ja kulttuurin ilmiöitä ennen kuin muut ovat ehtineet niihin havahtua. Lehti toimitetaan kotiin muun muassa jokaiselle Helsingin yliopiston opiskelijalle, ja sen levikki on noin 35 000 kappaletta. Lehteä kustantaa Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan (HYY) kokonaan omistama Ylioppilaslehden Kustannus Oy, jonka liikevaihto oli vuonna 2019 426 000 euroa.