3.5.2021

Hae uusiin mielenkiintoisiin opiskelijaedustajapaikkoihin!

Yliopistolla on nyt tarjolla kaksi täysin uutta mielenkiintoista opiskelijaedustajapaikkaa. Toinen on yliopiston työryhmä ja toinen Una Europan yhteiskandiohjelmien valmisteluryhmä. Lisäksi hakuun avautuu mielenkiintoiset Una Europa’s Student Board –edustajapaikat.

LUKUVUOSIMAKSU- JA APURAHATYÖRYHMÄ

Helsingin yliopistoon asetetaan työryhmä arvioimaan yliopiston kansainvälisten tutkintojen maksullisuuden tulevaisuuden suuntaviivoja. Työryhmä seuraa myös OKM:n asettaman Korkeakoulujen lukuvuosimaksujen käyttöönoton seuranta- ja arviointiryhmän työn tuloksia ja raportointia. Työryhmässä pääset siis tarkastelemaan, arvioimaan ja työstämään erittäin ajankohtaista aihetta! Pääset myös vaikuttamaan apurahajärjestelmään, sillä työryhmä valmistelee ehdotuksia apurahajärjestelmän kehittämiseksi.

Työryhmän tehtävänä on

 • arvioida Helsingin yliopiston kansainvälisten kandi- ja maisteriohjelmien lukuvuosimaksujen tasoa, apurahajärjestelmän toimivuutta koulutusohjelmien näkökulmasta sekä haku- ja valintaprosessin kehittämistarpeita,
 • laatia 15.9. 2021 mennessä ehdotuksensa vuoden 2022 apurahajärjestelmää koskeviksi muutoksiksi ottaen huomioon uusi kansallinen Suomi-stipendiohjelma,
 • laatia 30.11.2021 mennessä loppuraportti, joka sisältää ehdotukset tarvittavista pitemmän aikavälin muutoksista Helsingin yliopiston kansainvälisten kandi- ja maisteriohjelmien lukuvuosimaksuihin, apurahajärjestelmään, koulutusohjelmien ansaintalogiikkaan sekä haku- ja valintaprosessiin.

Työryhmä koostuu yliopiston hallinnon työntekijöistä, dekaaneista ja koulutusohjelmien johtajista. Työryhmään haetaan yhtä varsinaista opiskelijajäsentä. Työryhmän toimikausi on vuoden 2021 loppuun asti. Työryhmän työskentelykielenä on suomi. Tässäpä upea mahdollisuus päästä vaikuttamaan ajankohtaiseen aiheeseen!

UNA EUROPAN YHTEISKANDIOHJELMIEN VALMISTELURYHMÄ

Osana Una Europa -yliopistoallianssin koulutusyhteistyötä Helsingin yliopisto on mukana luomassa kahta uutta kandiohjelmaa, jotka toteutetaan yhteistyössä seitsemän kumppaniyliopiston kanssa (Freie Universität Berlin, Alma Mater Studiorum Università di Bologna, University of Edinburgh, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, KU Leuven, Universidad Complutense de Madrid ja Univer-sité Paris 1 Panthéon-Sorbonne).

Toinen kandiohjelmista sijoittuu Euroopan tutkimuksen ja toinen kestävyystieteiden alalle. Kandiohjelmat ovat poikkitieteellisiä ja niiden opetuskieli on englanti. Helsingin yliopisto osallistuu yhteistyöhön liikkuvuuspartnerina tarjoamalla kandiohjelmiin opintokoko-naisuuksia. Yhteistyön myötä Helsingin yliopiston opiskelijoille tarjoutuu mahdollisuus osallistua Una Europa -yliopistojen tarjoamaan opetukseen. Voit lukea lisää yhteiskandiohjelmien taustasta Una Europan verkkosivuilta: https://www.una-europa.eu/initiatives/joint-european-bachelor

Valmistelutyöryhmään haetaan kahta varsinaista opiskelijaedustajaa. Valmisteluryhmän toimikausi on 1.6.2021-31.12.2023. Edustajien tulee olla Helsingin yliopiston läsnäolevia perustutkinto-opiskelijoita. Heillä tulee olla suoritettuja opintoja ja/tai näkemystä opetuksesta Euroopan tutkimuksen ja kestävyystieteiden aloilla. Opiskelijaedustajien toivotaan kuitenkin edustavan eri tieteenaloja ja mahdollisuuksien mukaan eri kampuksia. Valmisteluryhmän työskentelykieli tulee olemaan englanti tai suomi osallistujien mukaan.

UNA EUROPA’S STUDENT BOARD

UNA Europa on eurooppalaisen yliopistoallianssi, joka yhdistää kahdeksan eurooppalaista yliopistoa. Una Europan tehtävänä on luoda eurooppalainen yliopistojen välinen ympäristö, jossa laadukas tutkimus yhdistyy kansainväliseen oppimiseen ja innovatiiviseen, kriittiseen ajatteluun. Yhteistyöllä on neljä pääteemaa:

 • Eurooppalaiset opinnot
 • Kestävyys
 • Kulttuurinen perintö
 • Datatiede ja tekoäly

Helsingin yliopiston ylioppilaskunta hakee nyt yhtä varsinaista jäsentä ja yhtä varajäsentä Una Europa’s Student Boardiin toimikaudelle 1.8.2021-31.7.2023. Student Board koostuu opiskelijaedustajista ja se on yksi Una Euroopan päättävistä toimielimistä. Student Board järjestäytyy vuosittain lukuvuosien alussa ja se kokoontuu sekä fyysisesti että virtuaalisesti läpi toimikausiensa. Helsingin yliopisto korvaa mahdolliset matkakulut.

Opiskelijajäsenet osallistuvat Una Europan työryhmiin, järjestävät Una Europan opiskelijoiden kongressin sekä viestivät oman yliopistonsa opiskelijoille Una Europan toiminnasta ja tarjoamista mahdollisuuksista.  Työskentelykielenä on englanti, eli sujuva englanninkieli on välttämätön toimiakseen UNA Europa’s Student Boardissa. Kirjoita siis hakemuksesi englanniksi.

Lisätietoja Una Europa’s Student Boardista antaa koulutuspoliittinen asiantuntija

Topias Tolonen (topias.tolonen@hyy.fi, 050 477 4543)

MITÄ OPISKELIJAEDUSTAJALTA ODOTETAAN?

Ylioppilaskunta toivoo hakijoita monipuolisista taustoista. Hakijoiden eduksi katsotaan erityisesti motivaatio tehtävän hoitamiseen ja kokemus opiskelijaedustajana, opintovastaavana tai muissa opiskelijan edunvalvontaan liittyvissä tehtävissä toimimisesta. Jokaisen hakijan tulee olla läsnäoleva opiskelija Helsingin yliopistossa. Lisäksi alla vielä kootusti kunkin edustajaposition erityisvaatimukset.

Lukukausimaksu- ja apurahatyöryhmä

 • Sujuva suomenkielen taito.

Una Europan yhteiskandiohjelmien valmisteluryhmä

 • Edustajan oltava perustutkinto-opiskelija
 • Edustajalla tulee olla suoritettuja opintoja ja/tai näkemystä opetuksesta Euroopan tutkimuksen ja kestävyystieteiden aloilla

Una Europa’s Student Board

 • Sujuva englanninkielen taito
 • Hakemus tulee kirjoittaa englanniksi

MITEN OPISKELIJAEDUSTAJAKSI HAETAAN?

Hae opiskelijaedustaja paikkoja Halloped-hakusivuston kautta. Hakuaika päättyy sunnuntaina 16.5. klo 23.59. Oletamme, että olet käytettävissä sekä varsinaisen että varajäsenen tehtävään. Ylioppilaskunta pyrkii huomioimaan eri oppialojen edustavuuden valintoja tehdessään.

Lisätietoja hausta antaa

Marianna Suokas

koulutuspoliittinen asiantuntija

0503255202

marianna.suokas(at)hyy.fi