16.5.2024

Hae opiskelijaedustajaksi täydennyshaussa

UUTINEN

Helsingin yliopiston ylioppilaskunta etsii opiskelijaedustajia mitä erilaisempiin tehtäviin. Katso alta kaikki avoimena olevat paikat yliopiston toimielimissä!

 

Haemme opiskelijaedustajia täydennyshaussa näihin yliopiston toimielimiin:

 • Koulutusohjelmien johtoryhmät
 • Tiedekuntaneuvostot
 • Yliopistokollegio
 • Samarbetsgruppen för den tvåspråkiga verksamheten på centrumcampus
 • Tvex-samarbetsgruppen
 • Svenska verksamhetsnämnden
 • Helsingin yliopiston tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustoimikunta
 • Kielikeskuksen opetuksenkehittämistyöryhmä
 • Helsingin yliopiston kampusten kirjastoneuvottelukunnat
 • Meilahden kampuksen tieteenalarahaston hoitokunta

 

Mitä opiskelijaedustajalta odotetaan?

Sinun tulee olla läsnä oleva opiskelija Helsingin yliopistossa. Erityistä osaamista ei edellytetä, vaan tärkeintä on halu oppia ja motivaatio toimia opiskelijaedustajana. Kun lukee kokousmateriaalit hyvin ennen kokousta, kysyy tilanteesta riippuen opiskelutovereiden tai ainejärjestön näkemyksiä kokouksen aiheisiin ja käyttää puheenvuoroja itse kokouksessa, selviytyy tehtävästä jo oikein hyvin. Katso kunkin toimielimen hakulomakkeen ohjeista mahdolliset erityiskriteerit Halloped-hakujärjestelmässä.

 

Miten opiskelijaedustajaksi haetaan?

Hakemukset jätetään Halloped-hakujärjestelmään (beta.halloped.fi) 3.6.2024 klo 23:59 mennessä. Ilmoita hakemuksessasi

 • nykyinen koulutusohjelmasi ja opintosuunta
 • Tarkista Halloped-hakujärjestelmästä, oliko hakukohteellasi erityiskriteerejä tai ominaisuuksia, joita voidaan pitää hyödyllisinä ja jotka kannattaa ilmoittaa hakemuksessa.

Lisäksi hakemukseen kannattaa kirjata seuraavia asioita, joita ylioppilaskunta katsoo eduksesi:

 • Motivaatio ja valmiutesi sitoutua tehtävään
 • Yhteys kyseisen koulutusohjelman opiskelijoihin
 • Aiempi kokemus hallinnon opiskelijaedustajana, opintovastaavana tai muussa opiskelijaedunvalvontaan liittyvässä tehtävässä

Ylioppilaskunta toivoo hakijoiksi eri sukupuolten edustajia ja eri opintojen vaiheissa olevia hakijoita monipuolisista taustoista. Oletamme, että olet käytettävissä sekä varsinaisen että varajäsenen tehtävään. Ylioppilaskunta pyrkii huomioimaan eri oppialojen edustavuuden valintoja tehdessään.

 

Koulutusohjelmien johtoryhmät

Jokaisella Helsingin yliopiston koulutusohjelmalla on johtoryhmä, joka toimii koulutusohjelman johtajan tukena ja käsittelee keskeiset koulutusohjelman toimintaa koskevat asiat. Koulutusohjelman johtoryhmä valmistelee koulutusohjelman opetussuunnitelman. Opetussuunnitelma tehdään kolmeksi vuodeksi ja se määrittää,

 • Mitä opintojaksoja tutkintoihin kuuluu?
 • Millaisia suoritustapoja opintojaksoilla tarjotaan?
 • Millainen läsnäolovelvoite kursseilla on?
 • Millaiset osaamistavoitteet opintojaksoilla on?

Koulutusohjelman johtoryhmä päättää koulutusohjelman vuosittaisesti opetusohjelmasta. Opetusohjelma on ikään kuin opetussuunnitelman toteutussuunnitelma. Se määrittää esimerkiksi opintojaksojen

 • toteutusajankohdat,
 • lukujärjestykset ja
 • opetuspaikat,

eli kaikki opintojakson opiskelijan kannalta äärimmäisen tärkeät yksityiskohdat koko vuoden ajalta. Koulutusohjelman johtoryhmässä pääset siis vaikuttamaan kaikkiin niihin asioihin, jotka toteutuvat käytännössä oman koulutusohjelmasi opetuksessa. Tämä jos jokin on käytännönläheinen vaikuttamisen paikka!

Kaikkien koulutusohjelmien johtoryhmissä on kaksi varsinaista ja kaksi varaopiskelijajäsentä. Lisäksi koulutusohjelmissa on enintään kuusi koulutusohjelman opettajaa, joilla ei ole varajäseniä. Johtoryhmää johtaa koulutusohjelman johtaja. Opiskelijaedustajia haetaan kaudelle 1.1.2023-31.12.2024. Koulutusohjelmien johtoryhmien työskentelykieli on koulutusohjelman kielestä riippuen suomi, englanti tai ruotsi, mutta kokouksissa käytettävästä kielestä on mahdollista sopia erikseen.

Tarkista avoimet paikat koulutusohjelmien johtoryhmissä tämän uutisen lopusta tai halloped.fi-sivustolta.

 

TIEDEKUNTANEUVOSTOT

Tiedekuntaneuvosto on tiedekunnan monijäseninen hallintoelin, jonka puheenjohtajana toimii dekaani. Tiedekuntaneuvoston tehtävänä on kehittää tiedekunnan opetusta ja tutkimusta, vastata laadunhallinnasta, päättää mm. tutkintovaatimuksista, opetussuunnitelmasta ja opiskelijoiden valinnan perusteista sekä käsitellä tiedekunnan laajakantoiset suunnitelmat ja muut periaatteellisesti tärkeät asiat.

Tiedekuntaneuvoston jäsenenä pääset vaikuttamaan tiedekuntasi ja tieteenalasi tulevaisuuden suuntaan, tuot opiskelijoiden näkökulman kuulluksi ja samalla luot hyödyllisiä verkostoja. Myös varajäsenet voivat yleensä olla paikalla kokouksissa ja saavat käyttää puheoikeutta. Seuraavien tiedekuntien tiedekuntaneuvostoissa on tyhjiä paikkoja:

 • Bio- ja ympäristötieteellinen tiedekunta: 5 varajäsentä
 • Farmasian tiedekunta: 3 varajäsentä
 • Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta: 2 varajäsentä
 • Teologinen tiedekunta: 1 varajäsentä

 

YLIOPISTOKOLLEGIO

Yliopistokollegion jäsenenä pääset vaikuttamaan koko yliopiston tulevaisuuden suuntaan, tuot opiskelijoiden näkökulman kuulluksi ja samalla luot hyödyllisiä verkostoja. Yliopistokollegiossa toimimisesta voi myös saada opintopisteitä, ja lisäksi kokouksista maksetaan kokouspalkkio. Yliopistokollegioon valitaan opiskelijaedustajia jokaisesta yliopiston tiedekunnasta sekä Svenska social- och kommunalhögskolanista.

 

Yliopistokollegion jäseninä on professoreita, yliopiston muuta henkilöstöä ja opiskelijoita kaikista yliopiston tiedekunnista.  Yliopistokollegion tehtävänä on mm.

 

 • valita yliopistoyhteisön ulkopuoliset jäsenet yliopiston hallitukseen,
 • vahvistaa yliopistoyhteisöä edustavat jäsenet yliopiston hallitukseen
 • valita yliopiston kansleri ja tilintarkastajat sekä
 • vahvistaa yliopiston tilinpäätös ja toimintakertomus.
 • kokoontua vähintään kaksi kertaa vuodessa keskustelemaan yliopistoa koskevista asioista

 

Yliopistokollegion jäsenenä pääset varmistamaan, että opiskelijoiden näkökulma otetaan huomioon yliopiston tulevaisuuden suunnassa. Helsingin yliopiston hallintokieli on yliopistolain mukaan suomi, mistä johtuen yliopistokollegio työskentelee pääasiassa suomeksi. Kokouksissa on sopimuksen mukaan mahdollista käyttää myös muita kieliä. Etsimme yhtä varajäsentä farmasian tiedekunnasta ja yhtä varajäsentä maatalous- metsätieteellisestä tiedekunnasta kaudelle 1.1.2024-31.12.2025.

 

 

SAMARBETSGRUPPEN FÖR DEN TVÅSPRÅKIGA VERKSAMHETEN PÅ CENTRUMCAMPUS

Samarbetsgruppen för den tvåspråkiga verksamheten på centrumcampus eli keskustakampuksen kaksikielisten asioiden yhteistyöryhmässä kehitetään ja koordinoidaan kampuksen ruotsinkielistä ja kaksikielistä toimintaa ja opetusta. Ryhmä voi käsitellä esimerkiksi opiskelijoiden mahdollisuutta tehdä tenttejä kaksikielisesti tai saada poikkitieteellistä opetusta ruotsiksi. Voit hakea toimielimeen, jos opiskelet humanistisessa, oikeustieteellisessä, kasvatustieteellisessä tai valtiotieteellisessä tiedekunnassa tai Svenska Social- och Kommunalhögskolanissa. Etsimme yhtä varsinaista ja kahta varajäsentä kaudelle 1.1.2024-31.12.2025. Työryhmän työskentelykieli on ruotsi.

TVEX-SAMARBETSGRUPPEN

Kaksi kielisten tutkintojen yhteistyöryhmässä, Tvex-samarbetsgruppenissa on edustettuna kaksikielisten tutkintojen toimijat Viikin, Kumpulan ja keskustan kampuksilta. Sen tehtävänä on tukea yhteistyötä yli tiedekuntarajojen ja jakaa hyviä käytäntöjä. Voit hakea tehtävään, jos opiskelet tai olet opiskellut kaksikielistä tutkintoa Kumpulan kampuksilla. Etsimmekin yhtä varsinaista jäsentä Kumpulan kampukselta kaudelle 1.1.2022-31.12.2024. Yhteistyöryhmän työskentelykieli on ruotsi.

Svenska verksamhetsnämnden

Ruotsinkielisten asioiden lautakunta, Svenska verksamhetsnämnden, keskittyy yliopiston ruotsinkielisiin asioihin ja niiden edistämiseen. Se kehittää ja antaa lausuntoja yliopiston ruotsinkielisestä opetuksesta ja toiminnasta sekä osallistuu ruotsinkielisen korkeakoulutuksen yhteensovittamiseen kansallisesti. Lautakunta myös kehittää Helsingin yliopiston ja allianssikorkeakoulujen (Svenska handelshögskolan ja Arcada) välistä yhteistyötä Lautakunnan toiminnasta säädetään yliopistolaissa. Sen puheenjohtajana toimii ruotsinkielisten professuurien viranhaltijoiden joukosta valittu rehtori tai vararehtori. Etsimme tehtävään yhtä varajäsentä kaudelle 1.1.2024-31.12.2025.

 

Helsingin Yliopiston Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustoimikunta

Helsingin yliopiston tasa-arvo ja yhdenvertaisuustoimikunta edistää ja kehittää tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutumista Helsingin yliopistossa. Toimikunnan tehtävänä on

 • edistää tasa-arvolain ja yhdenvertaisuuslain tavoitteiden toteutumista yliopistossa sekä seurata tasa-arvon kehittymistä yliopistossa ja raportoida siitä
 • vaikuttaa yliopistoyhteisöön siten, että tasa-arvolle ja yhdenvertaisuudelle myönteiset asenteet ja mielipiteet sekä rakenteet vahvistuvat yliopiston strategialinjauksien mukaisesti
 • valmistella tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuslakien mukainen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma.

Etsimme tehtävään yhtä varajäsentä kaudelle 1.1.2023-31.12.2024.

 

 

 

Kielikeskuksen opetuksenkehittämistyöryhmä

Helsingin yliopiston Kielikeskus järjestää tutkintoihin kuuluvat viestintä- ja kieliopinnot. Kielikeskuksessa opiskelee vuosittain noin 14 000 kotimaista ja kansainvälistä opiskelijaa eri kampuksilta ja koulutusohjelmista.

Kielikeskuksen opetuksen kehittämisryhmässä on sekä henkilöstö- että opiskelijajäseniä. Opetuksenkehittämisryhmä edistää ja tukee Kielikeskuksen opetuksen suunnittelua, toteutusta ja arviointia. Se suunnittelee ja järjestää Kielikeskuksen pedagogisia koulutustilaisuuksia ja seminaareja. Opetuksenkehittämisryhmässä keskustellaan ajankohtaisista Kielikeskuksen ja Helsingin yliopiston opetukseen ja erityisesti kieliopintoihin liittyvistä aiheista. Opetuksenkehittämisryhmän työkieli on suomi. Etsimme tehtävään kahta varajäsentä kaudelle 1.4.2024-31.3.2026

hELSINGIN YLIOPISTON KAMPUSTEN KIRJASTONEUVOTTELUKUNNAT

Hae kampuksesi kirjastoneuvottelukuntaan ja voit vaikuttaa juuri sinun kirjastosi palveluihin! Yliopiston kaikilla neljällä kampuskirjastolla on oma neuvottelukunta, jonka tehtävänä on toimia kirjaston käyttäjien yhteistyöfoorumina ja osallistua muun muassa kirjastopalveluiden strategiseen kehittämiseen ja kokoelmahankintojen suunnitteluun. Etsimme kolmea varsinaista jäsentä Meilahden neuvottelukuntaan ja kahta varsinaista jäsentä Viikin neuvottelukuntaan kaudelle 1.4.2024-31.3.2026

 

MEILAHDEN KAMPUKSEN TIETEENALARAHASTON HOITOKUNTA

Helsingin yliopiston jokaisella kampuksella on oma tieteenalarahaston hoitokunta. Hoitokuntien tehtävänä on julistaa haettavaksi rahastoihin lahjoitetuista varoista jaettavat apurahat, palkinnot, stipendit ja muut mahdolliset hakuun avattavat tuet sekä tehdä päätökset näiden myöntämisestä. Hoitokunnat on asetettu kampuskohtaisesti, eli kunkin kampuksen tieteenalarahastoa hallinnoi oma hoitokuntansa. Etsimme yhtä varsinaista jäsentä Meilahden kampuksen tieteenalarahaston hoitokuntaan.

Pääset siis tutustumaan rahastojen hallintaan, hakemuskäsittelyyn ja päätöksentekoon. Saat kokemusta neuvotteluista, kokouskäytänteistä sekä hallinnosta. Voit hakea HYYltä todistusta tehtävän hoitamisesta! Hoitokuntien kokouskieli on suomi. Edustajakausi on 1.1.2024-31.12.2025. Hoitokunnat kokoustavat kerran syksyllä ja kerran keväällä, eli työmäärä on hyvin keskittynyttä!

Voit hakea sellaiseen hoitokuntaan, joka edustaa tiedekuntaa, jossa itse olet läsnä oleva opiskelija. Lisäksi sinun tulee hallita sujuva suomen kieli. Muita rajoitteita tai vaatimuksia ei ole! Toivomme sinulta kiinnostusta ja intoa toimia rahastojen parissa.

 

 

 

Lisätietoja

Riku-Petteri Kyllönen

Koulutuspoliittinen asiantuntija

riku-petteri.kyllonen@hyy.fi

050 325 5202

 

 

KOULUTUSOHJELMAT, JOIDEN JOHTORYHMISSÄ ON AVOIMIA PAIKKOJA:

BIO- JA YMPÄRISTÖTIETEELLINEN TIEDEKUTNA

Biologian kandiohjelma: 1 varajäsen

Ekologian ja evoluutiobiologian maisteriohjelma (Ecology and Evolutionary Biology) : 1 varajäsen

Genetiikan ja molekulaaristen biotieteiden maisteriohjelma (Genetics and Molecular Bioscience): 2 varajäsentä

Molekyylibiotieteiden kandiohjelma: 2 varajäsentä

Neurotieteen maisteriohjelma (Neuroscience): 2 varajäsentä

Ympäristömuutoksen ja globaalin kestävyyden maisteriohjelma (Environmental Change and Global Sustainability): 2 varsinaisen ja 2 varajäsenen paikkaa

 

Ympäristötieteiden kandiohjelma: 1 varajäsen

 

 

FARMASIAN TIEDEKUNTA

Farmaseutin koulutusohjelma: 1 varsinainen jäsen, 2 varajäsentä

Proviisorin koulutusohjelma: 2 varajäsentä

 

HUMANISTINEN TIEDEKUNTA

Alue- ja kulttuurintutkimuksen maisteriohjelma: 2 varsinainen jäsen, 2 varajäsentä

Englannin kielen ja kirjallisuuden maisteriohjelma (English Studies): 1 varajäsen

Historian kandiohjelma: 1 varajäsen

Historian maisteriohjelma: 1 varajäsen

Kielellisen diveristeetin ja digitaalisen humanismin maisteriohjelma (Linguistic Diversity and Digital Humanities): 1 varsinainen jäsen, 2 varajäsentä

Kielten kandiohjelma: 1 varajäsen

Kielten maisteriohjelma: 1 varsinaista ja 2 varajäsentä

Kirjallisuudentutkimuksen maisteriohjelma: 1 varsinainen jäsen, 2 varajäsentä

Kulttuurien tutkimuksen kandiohjelma: 1 varsinainen jäsen, 2 varajäsentä

Kulttuurienvälisen vuorovaikutuksen maisteriohjelma (Intercultural Encounters): 1 varajäsen

Kulttuuriperinnön maisteriohjelma: 2 varajäsentä

Kääntämisen ja tulkkauksen maisteriohjelma: 2 varajäsentä

Pohjoismaisten kielten ja kirjallisuuksien maisteriohjelma: 2 varajäsentä

Sukupuolentutkimuksen maisteriohjelma: 1 varajäsen

Suomen kielen ja suomalais-ugrilaisten kielten ja kulttuurien maisteriohjelma:  2 varajäsentä

Taiteiden tutkimuksen kandiohjelma: 2 varajäsentä

Taiteiden tutkimuksen maisteriohjelma: 1 varsinaista jäsentä, 2 varajäsentä

 

KASVATUSTIETEELLINEN TIEDEKUNTA

Kasvatustieteiden maisteriohjelma: 1 varajäsen

Muuttuvan kasvatuksen ja koulutuksen maisteriohjelma (Changing Education) 1 varajäsen

 

LÄÄKETIETEELLINEN TIEDEKUNTA

Logopedian kandi- ja maisteriohjelma: 2 varajäsenntä

 

MAATALOUS- JA METSÄTIETEELLINEN TIEDEKUNTA

Elintarviketalouden ja kulutuksen maisteriohjelma: 2 varajäsentä

Elintarviketieteiden maisteriohjelma (Food Science): 1 varajäsen§

Maatalous-, ympäristö- ja luonnonvaraekonomian maisteriohjelma (Agricultural, Environmental and Resource Economics): 2 varajäsentä

Maataloustieteiden kandiohjelma: 2 varajäsentä

Maataloustieteiden maisteriohjelma (Agricultural Science):  1 varajäsentä

Metsätieteiden maisteriohjelma: 1 varajäsentä

Mikrobiologian ja mikrobibiotekniikan maisteriohjelma: 2 varajäsentä

 

Ympäristö- ja elintarviketalouden kandiohjelma: 1 varsinaista, 2 varajäsentä

 

 

MATEMAATTIS-LUONNONTIETEIDEN TIEDEKUNTA

Datatieteen maisteriohjelma (Data Science): 1 varajäsen

Geologian ja geofysiikan maisteriohjelma (Geology and Geophysics): 1 varajäsen

Ilmakehätieteiden maisteriohjelma (Atmospheric Sciences): 2 varajäsentä

Kaupunkitutkimuksen ja suunnittelun maisteriohjelma (Urban studies and Planning): 2 varajäsentä

Kemian ja molekyylitieteiden maisteriohjelma (Chemistry and Molecular Sciences): 1 varsinainen jäsen ja 2 varajäsentä

Kemian kandiohjelma: 1 varajäsen

Life Science Informatics -maisteriohjelma: 2 varajäsentä

Luonnontieteiden kandiohjelma (Bachelor’s Programme in Science): 1 varajäsen

Maantieteen kandiohjelma: 1 varajäsen

Maantieteen maisteriohjelma (Geography): 2 varajäsentä

Matematiikan ja tilastotieteen maisteriohjelma (Mathematics and Statistics): 1 varajäsentä

Matematiikan, fysiikan ja kemian opettajan kandiohjelma: 1 varsinainen, 2 varajäsentä

Matematiikan, fysiikan ja kemian opettajan maisteriohjelma: 1 varsinainen, 2 varajäsentä

Materiaalitutkimuksen maisteriohjelma (Materials Research): 1 varsinainen jäsen ja 2 varajäsentä

Teoreettisten ja laskennallisten menetelmien maisteriohjelma (Theoretical and Calculational Methods): 1 varsinainen jäsen ja 2 varajäsentä

Tietojenkäsittelytieteen kandiohjelma: 2 varajäsentä

Tietojenkäsittelytieteen maisteriohjelma (Computer Science): 1 varajäsen

 

OIKEUSTIETEELLINEN TIEDEKUNTA

Globaalia hallintoa koskevan oikeuden maisteriohjelma (Global Governance Law: 1 varajäsen

Kansainvälisen liikejuridiikan maisteriohjelma (International Business Law): 2 varajäsentä

 

TEOLOGINEN TIEDEKUNTA

Teologian ja uskonnontutkimuksen maisteriohjelma: 1 varsinainen jäsen, 2 varajäsentä

 

VALTIOTIETEELLINEN TIEDEKUNTA

Euroopan ja Pohjoismaiden tutkimuksen maisteriohjelma (European and Nordic Studies): 1 varajäsen

Filosofian maisteriohjelma: 1 varsinaista, 2 varajäsentä

Globaalin politikan ja viestinnän maisteriohjelma (Global Politics and Communication): 2 varajäsentä

Nyky-yhteiskunnan tutkimuksen maisteriohjelma (Contemporary Societies): 1 varajäsen

Politiikan ja viestinnän maisteriohjelma: 1 varsinainen, 2 varajäsentä

Sosiaali- ja terveystutkimuksen ja -johtamisen maisteriohjelma: 2 varajäsentä

Sosiaalitieteiden kandiohjelma: 1 varajäsen

Sosiaalitieteiden maisteriohjelma: 1 varajäsen

Taloustieteen kandiohjelma: 1 varajäsen

Yhteiskunnallisen muutoksen kandiohjelma: 1 varsinainen, 2 varajäsentä

Yhteiskunnallisen muutoksen maisteriohjelma: 2 varajäsentä

Yhteiskuntatieteiden ruotsinkielinen maisteriohjelma (samhällsvetenskaper): 1 varsinainen jäsen, 2 varajäsentä