28.6.2024

Hae HYYn ehdokkaaksi SYLin hallitukseen vuodelle 2025!

UUTINEN

Mikä on Suomen ylioppilaskuntien liitto ry?

Suomen ylioppilaskuntien liitto (SYL) ry on opiskelijajärjestö, joka edustaa noin 132 000 perus- ja jatkotutkinto-opiskelijaa. Organisaation pääasiallinen työskentelykieli on suomi, mutta tehtävässä menestyminen ei edellytä äidinkielentasoista kielitaitoa.

SYL valvoo opiskelijan etua valtakunnan sekä EU:n tasolla opiskelijaa koskevissa asioissa. Liiton keskeiset vaikuttamisen alueet ovat koulutuspoliittinen, sosiaalipoliittinen ja kansainvälinen toiminta. Lisäksi se hoitaa opiskelijakortti- ja opiskelija-alennusasioita omistajaohjauksen kautta sekä tarjoaa jäsenjärjestöilleen neuvontaa ja koulutusta.

Haluaisitko HYYn ehdokkaaksi?

HYY päättää mahdollisten ehdokkaidensa asettamisesta SYL:n hallitukseen edustajiston kokouksessa 12.9.2024

Hallituksen asettama työryhmä, joka koostuu edustajistoryhmien edustajista, valmistelee esityksen. Työryhmä pyytää kiinnostuneita toimittamaan vapaamuotoisen yhden sivun mittaisen motivaatiokirjeen ja yhden sivun mittaisen ansioluettelon 31.7. kello 23.59 mennessä osoitteeseen hallinto@hyy.fi. Voit laatia hakemuksen suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi. Hakemukset anonymisoidaan.

Työryhmä tulee haastattelemaan ehdokkuudesta kiinnostuneita 13.8. (ja mahdollisesti 14.8.) ilta-aikaan. Haastattelu toteutetaan suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi. Valmisteluprosessissa noudatetaan edustajiston hyväksymää muistiota kansallisten liittojen ohjaamisesta, jossa linjataan myös HYYn ehdokkaiden valintatavasta SYL:n hallitukseen. Työryhmä voi valita esittämiensä ehdokkaiden määrän parhaaksi katsomallaan tavalla maksimoidakseen todennäköisyyksiä saada HYYn ehdokkaita läpi liittokokouksissa.

Edellytämme, että hakija

  • on HYYn entinen tai nykyinen jäsen.
  • on motivoitunut yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen ja toimintaan.

Hakijan eduksi luetaan:

  • Katsomme eduksi tuntemuksen liiton toimialasta ja opiskelijaliikkeestä sekä kokemuksen ylioppilaskunnasta.
  • Arvostamme hyvää yhteistyökykyä erilaisten ihmisten ja toimijoiden kanssa sekä monipuolisia yhteiskunnallisia verkostoja.
  • Katsomme eduksi kokemuksen vaikuttamisesta ja ymmärryksen politiikasta.
  • Toivomme, että tuot esiin mahdolliset toiveesi omasta roolistasi hakemasi liiton hallituksessa ja näkemyksiäsi liiton toiminnasta ja sen kehittämisestä.
  • Arvostamme suomen, ruotsin ja englannin taitoa.

HYY korostaa toiminnassaan monimuotoisuutta ja yhdenvertaisuutta. Toivomme hakijoiksi mahdollisimman runsaslukuista joukkoa eritaustaisia ihmisiä.

Lisätietoja

Antti Mykkänen
HYYn I varapuheenjohtaja, työryhmän puheenjohtaja
anssi.mykkanen@gmail.com