27.1.2023

Ehdota järjestösi osallistumiseen kannustava tapahtumaidea HYYn ja Helsingin yliopiston kilpailuun

UUTINEN

HYY ja Helsingin yliopisto tukevat opiskelijajärjestöjen tärkeää roolia yhteisöllisyyden ja opiskelijoiden hyvinvoinnin tukijoina kilpailun muodossa. Ilmoita järjestösi tapahtuma- tai toimintaidea mukaan 28.2. mennessä ja voita rahapalkinto sekä sparraustukea idean toteuttamiseen!

Opiskelijajärjestöillä on tärkeä rooli opiskelijoiden hyvinvoinnin tukijoina: ne tarjoavat paikkoja vertaisten kohtaamiselle sekä monipuolista ja arkea rikastuttavaa toimintaa, joka kytkee opiskelijan yhteisöönsä.

Opiskelijajärjestöjen toiminta on viime vuosina ollut suurien haasteiden ja muutosten keskellä. Esimerkiksi pandemia-ajan etäopiskelu ja eristys ovat voineet kasvattaa jäsenistön kynnystä osallistua tapahtumiin, käväistä järjestötiloissa tai ylipäätään kokea yhteenkuuluvuutta muiden opiskelijoiden kanssa.

HYY ja Helsingin yliopisto haluavat yhdessä tukea opiskelijajärjestöjen tärkeää työtä kilpailun muodossa. Tavoitteena on koota yhteen ideoita, joiden avulla yhä useampi opiskelija uskaltautuisi ja innostuisi mukaan järjestöjen toimintaan.

Ehdota kilpailuun järjestösi tapahtuma- tai toimintakonsepti, joka madaltaa kynnystä osallistumiseen ja tavoittaa nekin, jotka eivät yleensä osallistu opiskelijajärjestöjen toimintaan! Voit ehdottaa jo olemassa olevia konsepteja tai täysin uusia ideoita. Onko järjestösi vahvuus osallistavien aktiviteettien suunnittelussa? Vai kannustaisiko vuorovaikutuksellinen toiminta parhaiten jäsenistöänne mukaan?

HYYn ja yliopiston edustajat valitsevat yhdessä neljä parasta ideaa. Jokaisen voittajan idean toteutusta tuetaan 500 eurolla sekä tarjoamalla yliopistolta sparraustukea konseptin hiomiseen.

Milloin ja miten kilpailuun haetaan mukaan?

Kilpailun hakuaika on käynnissä 6.–28.2.2023. Hakemus jätetään Webropol-lomakkeelle ja idea tulee kuvailla siinä mahdollisimman tarkasti.

Kilpailun voittajat julkaistaan viikolla 12.

Millainen idea voittaa?

HYYn ja yliopiston edustajat arvioivat yhdessä hakemukset. Arvioinnissa painotetaan etenkin seuraavia asioita:

  • Tapahtuma- tai toimintaidea on kirjoitettu auki mahdollisimman yksityiskohtaisesti.
  • Hakulomakkeella on kuvattu selkeästi, miten ja miksi idea tekee osallistumisesta kaikille helppoa ja madaltaa kynnystä osallistua.
  • Hakemuksessa on perusteltu huolellisesti, kuinka tapahtuma- tai toimintaidealla lisätään turvallisuuden tunnetta osallistua tapahtumaan.

Miten rahapalkinnon voi käyttää?

Esitä lomaketta täyttäessä alustava arvio siitä, mihin mahdollinen palkintosumma aiotaan järjestösi tapahtumassa tai toiminnassa käyttää.

Palkintosummalla on mahdollista kustantaa esimerkiksi:

  • Tilavuokraa
  • Tarjoiluja (ei alkoholia)
  • Puhujapalkkioita
  • Materiaalikuluja

Kisassa ei voida maksaa takautuvasti järjestön laskuja. Huomioithan myös ideaa suunnitellessa, että rahapalkinto on käytettävä aikavälillä 20.3.–31.10.2023. Helsingin yliopisto tarvitsee lyhyen kirjallisen raportin idean toteutuksesta.

Lisätietoja rahapalkinnosta antaa Helsingin yliopiston Ohjauksen ja opiskelijahyvinvoinnin kehittämisprojektin projektipäällikkö Mari Räsänen, mari.rasanen@helsinki.fi.

Millainen järjestö voi osallistua kilpailuun?

Kilpailu on avoin kaikille HYYn piirissä toimiville järjestöille (esim. tiedekunta- ja ainejärjestöt, harrastusjärjestöt, yhteiskunnalliset järjestöt ja osakunnat). Kilpailuun toivotaan monipuolisia ehdotuksia kaikenkokoisista järjestöistä. Järjestön ei tarvitse olla rekisteröity yhdistys voidakseen osallistua kilpailuun.