24.11.2022

Ehdokkaat HYYn hallitukseen 2023

UUTINEN

Edustajisto valitsee HYYn hallituksen vuodelle 2023 kokouksessaan 1.12.2022.

Edustajistoryhmät ovat asettaneet yhden ehdokkaan HYYn hallituksen puheenjohtajaksi ja 15 ehdokasta hallituksen jäseniksi. 7-13-jäseninen hallitus valitaan edustajiston kokouksessa 1.12.2022. Tätä ennen ehdokkaisiin pääsee tutustumaan HYYn Facebook-sivulle striimatun hallitushakijoiden esittelytilaisuuden tallenteesta.

 

Ehdokas HYYn hallituksen puheenjohtajaksi 2023

Nea Hakala
Luokanopettaja
HYAL

Hei HYYläiset! Olen Nea, pitkän linjan aktiivinen edunvalvoja ja vaikuttaja. Haen HYYn hallituksen puheenjohtajaksi, sillä minulla on vahvaa näkemystä ja palava halu kehittää ylioppilaskuntaamme. Mulle kaikessa toiminnassa tärkeintä on yhdenvertaisuuden edistäminen ja avoimuus. Johtajana sanoitan toimintamallejani, annan muille tilaa ja luon työympäristöä, jossa voidaan paremmin.

Ensi vuosi on HYYlle kehittämisen ja vaikuttamisen vuosi. Meidän on otettava aikaa hioa sisäisiä prosesseja sekä edunvalvonnan kärkiä. Aloitamme myös strategiaprosessin, jossa meidän tulee osallistaa koko yhteisö visioimaan sitä, millaisen ylioppilaskunnan, yliopiston ja yhteiskunnan haluamme vuonna 2029.

Mun HYY on rohkea ja aktiivinen vaikuttaja, joka kuuntelee jäsenistöään ja tekee Helsingin yliopiston opiskelijoiden arjesta parempaa.

Ehdokkaat HYYn hallituksen jäseniksi 2023

Christoffer Aminoff
Oikeustieteet

HELP

Olen Christoffer Aminoff, kolmannen vuoden oikeustieteen opiskelija Codexista ja Pykälästä. Tunnen tässä vaiheessa kartuttaneeni riittävästi osaamista ja kokemusta, erityisesti HYY:stä ja järjestötoiminnasta, hakeakseni HYY:n hallitukseen. Minulla ei näin ollen ole mitään hyvää syytä olla kantamatta korteani kekoon täysillä sellaisen HYY:n hyväksi, josta opiskelija saa mahdollisimman paljon irti.

Tavoitteenani on erityisesti HYY:n jäsenmaksun alentaminen mahdollisimman pieneksi. Koska tämän toteuttaminen vaatii käytännössä sen, että Ylva parantaa tulostaan siinä määrin, että HYY voi tulouttaa siltä yhtä paljon kuin mitä nykyisin kerätään jäsenmaksuilla, olen erityisesti kiinnostunut Ylvan parissa toimimisesta.

Kolmikielisen ja kansainvälisen taustan omaavana ihmisenä minua kiinnostavat myös, no, HYY:n kolmikielisyys ja kansainvälisyys.

 

Casper Enckell
Historia

Osakunnat

Tervehdys! Olen Casper Enckell, 25-vuotias viidennen vuoden historian opiskelija sekä kovan linjan järjestöaktiivi. Minulla on monipuolinen järjestökokemus niin HYY:n alaisista järjestöistä kuin osakunnista. Vuonna 2022 toimin Pohjois-Pohjalaisen Osakunnan puheenjohtajana. Minulla on vankkaa osaamista hallitustyöskentelystä, tapahtumien järjestämisestä, strategioista ja talousasioista.

Minusta kuoriutuu tilanteen vaatiessa niin byrokraattisten asioiden puurtaja, kuin räväkkä tapahtumien järjestäjäkin. Toimeliaan, avoimen ja aktiivisen luonteen myötä minulla on paljon annettavaa hallituksen ja sen toiminnan kehittämiselle.

HYYn hallituksen toiminnassa minua kiinnostaa sektoreista erityisesti järjestöjä, tapahtumia ja taloutta koskevat asiat. Onkin tärkeää, että ylioppilaskunta toimii opiskelijoiden sekä järjestöjen tukena taloudellisista haasteista huolimatta. Hyvillä toimintaedellytyksillä sekä toimivalla hallitustyöskentelyllä tämä voidaan turvata.

 

Henna Heino
Teologia

Osakunnat

Moi kaikki! Olen Henna Heino, kolmannen vuoden teologian opiskelija.

Fuksivuodesta lähtien olen ollut mukana osakuntani toiminnassa ja tällä hetkellä olenkin osakunnan galleristi. Osakunnan kautta minut houkuteltiinkin mukaan edariin. Tämä oli ensimmäinen kertani ehdolla ja oli ihanaa päästä heti varaedaattoriksi. Hallitustoiminta on minulle tuttua peruskoulusta ja lukiosta, joten olisi mahtavaa päästä jatkamaan tätä työtä myös HYY:ssä.

Korona ja nykyinen maailman tilanne ovat vaikuttaneet kovasti myös HYY:hyn ja opiskelijoihin. Haluan olla mukana auttamassa näiden haasteiden läpi pääsemisessä ja varmistamassa, ettei opiskelijoiden etuja unohdeta kaiken tämän keskellä.

HYY:n hallituksessa minua kiinnostavat eniten ympäristö, kansainvälisyys ja kansainväliset opiskelijat, ja vapaaehtoiset.

 

Antti Kaijansinkko
Oikeustiede
Sitoutumaton vasemmisto

Olen Antti Kaijansinkko, 24-vuotias 4. vuoden oikeustieteen ylioppilas. Taustaltani olen opintoedunvalvontaan keskittynyt opiskelijajärjestöaktiivi ja Sitoutumattoman Vasemmiston jäsen. Viimeisen vuoden olen ollut tiedekuntajärjestöni Pykälän hallituksen opintovastaava. Tässä ominaisuudessa olen vastannut järjestön opintoedunvalvonta-asioista laajasti. Samassa olen toiminut opiskelijaedustajana useissa tiedekuntani hallinnollisissa elimissä. Tahtoni on jatkaa aikaisempaa työtäni opintoedunvalvonnan parissa entistä suuremmalla ja vaikuttavammalla kentällä, mistä syystä olen asettunut ehdolle ylioppilaskunnan hallitukseen vuodelle 2023. Taustastani johtuen olenkin erityisesti kiinnostunut koulutuspoliittisella sektorilla työskentelystä. Olen myös käytettävissä tuutorit-sektorille sekä oikeusturvaan. Samaten olen valmis toimimaan hallituksen varapuheenjohtajana.

 

Tommi Kortelainen
Oikeustiede

HYYn Vihreät

Olen viidennen vuoden oikeustieteen opiskelija ja toisen kauden edustajistotoimija. HYYssä olen vaikuttanut etenkin talousjohtokunnan ja YLVAn hallintoneuvoston jäseninä. Tämän lisäksi taustani koostuu aktiivisesta järjestötoiminnasta mm. Vihreiden nuorten ja European Law Students’ Associationin puolella sekä monipuolisesta työkokemuksesta etenkin valtionhallinnon ja yliopiston leivissä.

Tuleva vuosi tulee olemaan äärimmäisen tärkeä vuosi, sillä aloitamme strategian valmistelun, joka linjaa HYYn tulevaa suuntaa kohti ensi vuosikymmentä. Ensi keväänä on myös eduskuntavaalit, joihin meidän on panostettava täysillä. Opiskelijoiden äänen tulee kuulua nyt entistä vahvempana, kun toimeentulo on tiukassa ja koulutuksen rahoitusongelmat vain jatkuvat.

Hallituksessa minua kiinnostaa strategia- ja vaalityön lisäksi edunvalvonnalliset sektorit, kansainvälisyys ja YLVA.

 

Teemu Kovanen
Poliittinen historia

HYYn Vihreät

Moikka! Olen Teemu Kovanen, poliittisen historian maisteriopiskelija. Politiikassa keskeisimmät arvoni ovat rohkeus, demokraattisuus ja vastuullisuus.

Viimeisen neljän vuoden aikana olen kerryttänyt vankkaa kokemusta opiskelijapiireistä ja politiikasta. Edustajiston ulkopuolella olen toiminut poliittisen historian ainejärjestön opintovastaavana ja valtiotieteellisen tiedekuntaneuvoston opiskelijajäsenenä.

Aloitin toimintani HYYn edustajistossa vuonna 2020. Valintani jälkeen olen luonut erityisen läheisen suhteen rakkaaseen talousjohtokuntaan. HYY urallani olen toiminut myös ryhmäni puheenjohtajistossa, valmisteluvaliokunnan jäsenenä ja vaalipäällikkönä edustajistonvaaleissa.

Olen kiinnostunut toimimaan hallituksen koulutus- tai sosiaalipoliittisella sektorilla. Odotan innolla pääseväni valvomaan opiskelijoiden etua eduskuntavaaleissa. Koen suurta paloa puolustaa maksutonta koulutusta ja opiskelijoiden toimeentuloa.

 

Etta Melander
Yleinen kielitiede

HYAL

Olen Etta, kuudennen vuoden yleisen kielitieteen opiskelija ja pesunkestävä järjestöaktiivi. Olen toiminut fuksivuodesta asti useissa ainejärjestöissä ja tehnyt edunvalvontaa, järjestänyt tapahtumia ja ollut mukana luomassa ympärilleni opiskelijoiden hyvinvointia tukevaa kulttuuria.

Haluan, että HYY olisi kaikille opiskelijoille yhdenvertainen ja saavutettavissa oleva yhteisö, josta jokainen opiskelija voi löytää paikkansa. Haluan tehdä ylioppilaskunnastamme tutumman ja läheisemmän jokaiselle opiskelijalle, jotta jokainen opiskelija ja järjestö voi saada HYYltä sitä tukea ja apua, joita he kaipaavat.

Järjestötoiminta mahdollistaa opiskelijoille ikimuistoisen opiskeluajan. Ilman moninaista järjestökenttää ja siellä toimivia aktiiveja meillä ei olisi toimivaa ylioppilaskuntaa. Haluan HYYn hallituksessa tukea opiskelijoiden tekemää vaikuttamistyötä ja yhteisöjä esimerkiksi järjestöjen tai viestinnän sektoreilta.

 

Onni Nyman
Metsäekonomia
Edistykselliset

Olen Onni Nyman, toisen vuoden metsäekonomian opiskelija, sekä neljättä vuotta viikkiläinen. Minulla on vahva kokemus ja tausta opiskelijavaikuttamisesta, sekä ylioppilaskunnassa, järjestöissä, että yliopistolla.

Olen keskittynyt ylioppilaskunnassa erityisesti Viikin kampuksen aseman vahvistamiseen ylioppilaskunnan päätöksenteossa, tilakysymyksiin, sekä vastuulliseen taloudenpitoon. Näiden ohella olen kiinnostunut laajemmista edunvalvonnan kysymyksistä, kuten TKI-rahoituksesta, sekä opiskelijoiden terveydenhuollosta ja työelämäyhteistyöstä.

Ylioppilaskunta tarvitsee uudistuksia ollakseen uskottava edunvalvoja koko jäsenistölle. Minusta HYYn hallitus saa ahkeran ja määrätietoisen vaikuttajan, joka uskaltaa ajaa tarvittavia päätöksiä läpi.

 

Linnéa Partanen
Yhteiskuntapolitiikka

Sitoutumaton Vasemmisto

Olen Linnéa Partanen, Valtsikan viidennen vuoden yhteiskuntapolitiikan opiskelija. Olen toiminut Sitoutumattomassa Vasemmistossa viimeiset kolme vuotta ja toiminut ryhmäpuheenjohtaja sekä HYY:n talousjohto- ja valmisteluvaliokunnissa. Tätä ennen olen toiminut Stigma ry:ssä varapuheenjohtajana sekä Kuka kuuntelee köyhää? -verkostossa.

Minulle on tärkeää luoda yhteiskuntaa, jossa korkeakoulutus on kaikille saavutettavaa. Haluan opiskelijat yhtenäiseen perusturvaan muiden suomalaisten kanssa, jotta toimeentulohuolet eivät veisi opiskelijoiden voimavaroja turhaan. Mielenterveyshoitoa on saatava nopeasti ja opintojen paineita sekä suorituskeskeisyyttä tulee vähentää, jotta jokaisella olisi rauha opiskella omien voimavarojensa mukaisesti.

Haluan yhteiskunnan, jossa sosioekonominen tausta ei määrittelisi elämää pitkälle aikuisuuteen. Olen rohkea vaikuttaja ja toimin aina arvojeni mukaan heikommassa asemassa olevien puolesta.

 

Alexander Pietilä
Farmasia

HELP

Hei, olen Alexander Pietilä. 3. vuoden farmasian opiskelija kotoisin Oulusta. Fuksivuotena päädyin HELPin uusien iltaan, josta päädyin ehdolle edustajistoon sekä valituksi ensimmäiseksi varajäseneksi. Pian tämän jälkeen tulin ylenemään varsinaiseksi jäseneksi, kun listaltani varsinainen meni edustajistoon.

Toimin 2 vuoden kauden aikana pääsääntöisesti varsinaisena edustajana sekä tämän lisäksi toimin pari vuotta HYY:n talousjohtokunnassa sekä vuoden keskusvalintatoimikunnassa. Olen myös kuluvana vuonna ollut edustajistoryhmäni taloudenhoitajana. Näinä vuosina opin paljon talouden hoidosta sekä kiinnostukseni talouteen kasvoi ja olen hakemassa TJK:n puheenjohtajaksi HYY:n hallitukseen.

Tärkeimpänä näen tulevana hallituskautena keskittymisen opiskelijoiden edunvalvontaan, toimeentuloon sekä mielenterveyteen, mitä korjataan etäopiskeluvuosien seurauksena.

 

Jonna Rajala
Sosiologia

Sitoutumaton Vasemmisto

Hei! Olen Jonna Rajala. Opiskelen neljättä vuotta sosiologiaa ja taustaryhmäni on Sitoutumaton vasemmisto. Olen aiemmin toiminut aktiivisesti HYYn edustajistossa edustajistoryhmän varajäsenenä sekä valmisteluvaliokunnan jäsenenä. Lisäksi olen ollut Sitvasin vaalipäällikkönä suunnittelemassa ja toteuttamassa erittäin onnistunutta edustajistovaalikampanjaa kuluneen syksyn aikana.

Haen HYY:n hallitukseen, sillä haluan olla mukana tekemässä vaikuttavaa eduskuntavaalityötä ja hallitusohjelmaan vaikuttamista opiskelijoiden hyvinvoinnin ja toimeentulon edistämiseksi. HYY:n hallituksessa minua kiinnostaa erityisesti eduskuntavaalit, terveys, kaupunki sekä asumisen sektorit.

Minut kannattaa valita hallitukseen, sillä minulla on paljon osaamista vaikuttavasta vaalityöstä, sekä laajaa ymmärrystä yhteiskunnasta ja opiskelijoiden hyvinvointiin vaikuttavista tekijöistä. Olen tiimipelaaja, jolle muiden toimijoiden hyvinvointi on yhdessä toimiessa kaikkein tärkeintä.

 

Jonna Rättyä
Sukupuolentutkimus

HYAL

Olen kokenut järjestöaktiivi ja vaikuttaja, joka innostuu yhteisöjen tukemisesta ja edunvalvonnasta. Minulla on kokemusta monista erilaisista tehtävistä usean eri järjestön hallituksessa. Olen vuosien aikana toiminut usealla järjestötoiminnan osa-alueella. HYYssä olen toiminut niin edarissa, hallintoneuvostossa kuin talousjohtokunnassakin. Monipuolisen kokemuksen kautta tunnen HYYn toimintaympäristön hyvin.

Olen sanavalmis edunvalvoja, joka tuo rohkeasti esiin opiskelijanäkökulmaa. Opintovaliokunnan puheenjohtajistossa olen päässyt seuraamaan koulutuspoliittisen sektorin arkea. Opiskelijaedustajana on ollut ikävä huomata, miten helposti opiskelijoiden näkökulmat unohtuvat yliopistollamme. Haluan tehdä tulevana vuonna rakentavaa yhteistyötä niin muiden hallituslaisten, HYYn työntekijöiden, sidosryhmien kuin myös kaikkien ryhmien kanssa. Minusta HYYn hallitus saisi motivoituneen, helposti lähestyttävän tiimipelaajan, jolla on vankka asiaosaaminen HYYstä.

 

Irja Vaateri
Kasvatustieteet, kotitalousopettajan opintosuunta

Opiskelijoiden sosiaalidemokraattinen yhdistys

Moro! Olen Irja, oikeudentuntoinen, määrätietoinen ja aikaansaava oman elämäni vitsiniekka ja sillanrakentaja. Haen paikkaa HYYn hallituksesta vuodelle 2023. Hallituksessa haluan rakentaa ja ylläpitää sujuvaa yhteistyötä. Tämä käsittää esimerkiksi avoimen ja arvostavan keskustelukulttuurin fasilitoinnin. Ensi vuosi tulee olemaan HYYlle merkittävä: edessä on uuden strategian luominen sekä eduskuntavaalit. Opiskelijat voivat huonommin kuin koskaan aiemmin ja nousevat elinkustannukset horjuttavat jo valmiiksi niukkaa toimeentuloa – meidän tulee kirittää helsinkiläisiä ehdokkaita ja lobata opiskelijaystävällisen hallitusohjelman puolesta. Olisi upeaa päästä rakentamaan hallituksessa HYYlle onnistunutta vaikuttamisen vuotta ja viitoittamaan tietä myös tulevaisuuden vaikutustyölle. Tapanani ei ole tehdä asioita puolivillaisesti – HYYn hallitus ei ole tästä poikkeus.

 

Eugenie Touma van der Meulen
Neuroscience
HYYn Vihreät

Hello HYY! My name is Eugenie (she/they), and I am a proud Palestinian-Armenian-Dutch immigrant and Neuroscience student. With courage, warmth and a strong sense of justice I strive to make closed doors wide enough for everyone.

I want HYY to advocate boldly for the interests of all its members, especially in the upcoming election year. Free well-funded and good quality education for all is a value I want to fight for. HYY should also be a place where all our members, especially those from marginalised communities, can feel valued, included, and safe. I look forward to working towards a better HYY and future for all of us!