23.11.2021

Ehdokkaat HYYn hallitukseen 2022

UUTINEN

Edustajisto valitsee HYYn hallituksen vuodelle 2022 kokouksessaan 2.12.2021.

 

Edustajistoryhmät ovat asettaneet kaksi ehdokasta HYYn hallituksen puheenjohtajaksi ja 9 ehdokasta hallituksen jäseniksi. 7-13-jäseninen hallitus valitaan edustajiston kokouksessa 2.12. Tätä ennen ehdokkaisiin pääsee tutustumaan HYYn Facebook-sivulle striimattavassa hallitushakijoiden esittelytilaisuudessa 23.11. klo 18 alkaen.

Vähäisen hakijamäärän vuoksi edustajistoryhmät ovat jatkaneet hakuaikaa 25.11. asti. Mahdolliset uudet hakijat lisätään tähän uutiseen myöhemmin.

 

Ehdokkaat HYYn hallituksen puheenjohtajaksi 2022

 

Nimi: Tuomas Aho

Edustajistoryhmä: Edustajistoryhmä HELP

Koulutusala: Oikeustiede

Olen Tuomas Aho, 24-vuotias oikeustieteen maisteriopiskelija. Haen HYYn hallituksen puheenjohtajaksi vuodelle 2022, sillä haluan olla viemässä HYYn toimintaa eteenpäin vaikeiden koronavuosien jälkeen.

Visioni tulevaisuuden HYYstä voi tiivistää kolmeen osaan. Tulevaisuuden HYY on avoin sekä selkeästi hallittu organisaatio, sillä siten voimme välttää valitettavat sisäiset haasteet, jotka usein johtuvat väärinkäsityksistä. Tulevaisuuden HYY on väsymätön jäsentensä edunvalvoja sekä koronakriisistä kärsineiden järjestöjen vankkumaton tuki, joka ei hetkeäkään arastele puolustaa jäseniään tilanteessa kuin tilanteessa. Tulevaisuuden HYY on paikka, jossa jokainen saa olla oma itsensä ja, jossa ei ole minkäänlaista sijaa rasismille tai syrjinnälle.

HYY saisi minusta määrätietoisen ja muita hallituksen jäseniä tilanteessa kuin tilanteessa tukevan hallituksen puheenjohtajan, joka pyrkii aina edistämään asioita konsensuksen kautta. Yhdessä tekeminen on suuri vahvuutemme. Pidetään siitä kiinni!

 

Nimi: Aleksi Tujunen

Edustajistoryhmä: HYYn Vihreät

Koulutusala: Saksan ja ruotsin aineenopettaja

Rakkaat HYYläiset! Olen Aleksi Tujunen, 22-vuotias saksan ja ruotsin aineenopettajaopiskelija. Haen HYYn hallituksen puheenjohtajaksi, sillä haluan antaa kattavan osaamiseni HYYn käyttöön ja rakentaa yhä vaikuttavampaa ja viihtyisämpää ylioppilaskuntaa meille kaikille.

Ensi vuonna HYYssä on ajankohtaista eduskuntavaaliohjelman laatiminen, koronasta palautuminen sekä yhdenvertaisuuden parantaminen. Haluan puheenjohtajana huolehtia, että ajamme HYYnä vahvasti opiskelijoiden etua ja että varmistamme opiskelijaelämän ja luentojen turvallisuuden niin omassa yhteisössämme kuin yliopistollakin. Nautin erilaisten ihmisten kanssa työskentelystä ja pidän tärkeänä, että jokainen hallituslainen pystyy asettamaan itselleen realistisia tavoitteita ja saamaan onnistumisen kokemuksia.

Ylioppilaskunta saa minusta rautaisen järjestöosaajan, näkemyksellisen edunvalvojan sekä helposti lähestyttävän, edustajiston ja HYYn läpikotaisin tuntevan johtajan, joka ei pelkää ottaa asioita haltuun ja edistää niitä.

 

Ehdokkaat HYYn hallituksen jäseniksi 2022

 

Nimi: Kalle Grönroos

Edustajistoryhmä: SNÄf

Koulutusala: Journalistiikka ja viestintä

 

Olen Kalle Grönroos, 22-vuotias Soc & Komlainen, varaedaattori ja pitkän linjan osakuntalainen. Olen vuonna 2021 toiminut osakuntani Åbo Nationin puheenjohtajana. Nyt haen HYYn hallitukseen vuodelle 2022.

Haluan, että HYY keskittyy ensi vuonna ydintehtäviinsä. Olemme mielestäni kriittisessä pisteessä opiskelijajärjestö- ja osakuntatoiminnassa. Pandemia on iskenyt kovaa niin järjestötoimintaan kuin opiskelijoiden omaan jaksamiseen ja mielenterveyteen. Haluan ensi vuonna tehdä kaikkeni vapaaehtoisten ja järjestötoiminnan tukemiseksi, sillä järjestöjen toiminta on monelle keskeinen osa opiskeluaikaa. Nostaisin myös opiskelijoiden mielenterveyden ensi vuoden keskeiseksi prioriteetiksi.

HYYnn hallituksessa haluan myös toimia tehokkaan ja uskottavan kolmikielisyyden puolesta.

 

Nimi: Nea Hakala

Edustajistoryhmä: HYAL

Koulutusala: Kasvatustiede, luokanopettaja

Olen Nea, kuudennen vuoden luokanopettajaopiskelija ja kokenut järjestötoimija. Olen toiminut jo fuksivuodesta lähtien useissa eri järjestöissä sekä tehnyt koulutuspoliittista edunvalvontaa niin yliopistolla kuin valtakunnallisesti.

Oikeudenmukaisuus ja yhdenvertaisuus ovat arvoja, jotka ovat vieneet minua eteenpäin vaikuttajana. Haluan tehdä parempaa ja joustavampaa opiskelijaelämää jokaiselle opiskelijalle sekä luoda vuorovaikutteista ylioppilaskunta- ja yliopistoyhteisöä. HYYn hallituksessa toivonkin pääseväni tekemään työtä yhtenäisenä vaikuttavan HYYn eteen. Opiskelijaedustajat ja edunvalvojat tarvitsevat tukea, erityisesti nyt kampuksille palattaessa.

Vuorovaikutustaitoni ovat erinomaiset, hallituksessa haluan luoda yhteisymmärrystä ja rakentavaa keskustelukulttuuria. Olen aktiivinen kuuntelija ja hyvä keskustelija, jolle tärkeintä on ihmisten aito kohtaaminen. Haluan omalla toiminnallani tukea työyhteisöä, jossa jaksamiseen ja toimijoiden hyvinvointiin kiinnitetään huomiota.

 

Nimi: Aku Houttu

Edustajistoryhmä: Sitoutumaton Vasemmisto

Koulutusala: Globaali poliittinen talous

Olen Aku, 5. vuoden opiskelija valtsikasta ja omaan laajan kokemuksen opiskelija-aktiivina. Minulla on vahva tahto kehittää ja olla edistämässä opiskelijoiden etua. Arvoina ja ominaisuuksina minua ohjaavat yhdenvertaisuus, solidaarisuus, rohkeus ja hyväntahtoisuus, joiden katson olevan erinomaisia piirteitä onnistuneeseen hallitustoimintaan.

HYYn hallituksessa minua kiinnostaa ensisijaisesti koulutuspoliittinen vaikuttaminen. Haluan vahvemmin liittää mielenterveyteen ja yhdenvertaisuuteen liittyviä näkökulmia opintoasioihin vaikuttaessa. Lisäksi mielestäni ylioppilasliikkeen tulisi tehdä vahvempaa yhteistyötä yliopiston henkilökunnan kanssa esimerkiksi yliopistodemokratian edistämisessä ja eduskuntavaalivaikuttamisessa.

Hallituksessa haluan rakentaa ylioppilaskunnasta turvallista ja antirasistista yhteisöä, jossa uupumuksesta ja tehokkuusajattelusta päästään eroon matkalla kohti sivistystä ja parempaa ymmärrystä maailmasta.

 

Nimi: Mikko Kanervo

Edustajistoryhmä: Edistykselliset

Koulutusala: Oikeustiede

Olen 24-vuotias kolmannen vuosikurssin oikeustieteen opiskelija Helsingin yliopiston Vaasan yksiköstä. Olen toiminut erilaisissa järjestöissä ja luottamustehtävissä yli 10 vuoden ajan. Olen päättäväinen, analyyttinen ja kokenut vaikuttaja. Uskonkin pystyväni kehittämään ylioppilaskuntaamme eteenpäin.

Olisin mainio valinta hallitukseen kokemukseni, taitojeni sekä persoonani vuoksi. Olen pitkän linjan vaikuttaja. Tunnen kuntien ja valtion päätöksentekotavat sekä käsiteltävän substanssin. Osaan esittää asiani vakuuttavasti ja minulla on kokemusta lobbaamisesta. Persoonaltani olen päättäväinen, mutta rakentava ja yhteistyökykyinen.

Sektoreista olisin erityisesti kiinnostunut koulutuspolitiikasta, sosiaalipolitiikasta ja Ylvasta. Kokemukseni tukee erityisesti edunvalvonnan sektoreilla toimimista. Ylioppilaskunnan hallituksessa tahtoisin kehittää edunvalvontaamme vaikuttavammaksi, osallistavammaksi ja suunnitelmallisemmaksi.

 

Nimi: Riina Karvonen

Edustajistoryhmä: Osakuntalainen edustajistoryhmä

Koulutusala: Metsäekologia

Terve! Olen Riina Karvonen, viidennen vuoden metsäekologian opiskelija Viikin kampukselta.

Olen fuksivuodesta lähtien ollut osakunta-aktiivi ja vuoden 2018 edustajistovaaleissa minut houkuteltiin mukaan edariin osakuntalaisten riveissä.

Minusta HYY saa hallituslaisen, joka osaa ajatella sekä järjellä että tunteella. Kaikkein opettavaisimmaksi edariin liittyväksi pestiksi on pakko mainita talousjohtokunnan jäsenyys vuonna 2020. Sen lisäksi olen kuluvana vuonna ryhmäni puheenjohtaja ja Ylioppilaslehden kustannus Oy:n hallituksen jäsen.

Haluaisin, että HYY näkyy jokaisen jäsenen arjessa ja jäsenyys koettaisiin merkityksellisenä. Ei-niin-kovin-salainen haaveeni onkin saada HYYlle jokin jäsenpalvelu, josta olisi konkreettista hyötyä opiskelijalle.

HYYn hallituksessa minua kiinnostavat erityisesti talousjohtokunnan puheenjohtajuus sekä asuminen, ympäristö, kopo ja kaupunkivaikuttaminen.

 

Nimi: Jenny Kasongo

Edustajistoryhmä: Sitoutumaton vasemmisto

Koulutusala: Sosiologia

Terve! Olen Jenny Kasongo, 26-vuotias kolmannen vuoden sosiologian opiskelija. Taustaryhmäni on Sitoutumaton vasemmisto. Haen ylioppilaskunnan hallitukseen vuodelle 2021, koska haluan edistää opiskelijoiden hyvinvointia sekä yhdenvertaisuutta.

Olen opintojeni alusta alkaen nähnyt ylioppilaskuntamme ja yliopistomme haasteet. Haluan toimia osana ratkaisua ja sitä olen tehnyt toimimalla Student of colour ry:n puheenjohtajana ja Sitvas edustajistoryhmän puheenjohtajana. Nämä vastuutehtävät ovat kasvattaneet minusta solidaarisen, yhteistyöhaluisen ja kompromissia tavoittelevan järjestöaktiivin.

Haluan edistää HYYssä yhdenvertaisuutta, turvata riittävät YTHS-palvelut ja edistää opintotuen korottamista. Sosiaalipolitiikka on lähellä sydäntäni. HYY saa minusta pitkäjänteisen, rohkean ja yhteistyötä suosivan hallituslaisen.

Vapaa-ajalla harrastan boulderointia ja vaellusretkiä.

 

Nimi: Linnea Keltanen

Edustajistoryhmä: HYAL

Koulutusala: Fysikaaliset tieteet, meteorologia

Olen Linnea Keltanen, 25-vuotias meteorologian opiskelija Kumpulan kampukselta. Olen varsinainen järjestökonkari: aloitin jo fuksina pienen ainejärjestön sihteerinä, mikä on monen erilaisen järjestön hallituksessa toimimisen ja monenlaisten virkojen jälkeen vienyt minut puheenjohtamaan myös tiedekuntajärjestöä. Edustajistossa olen ehtinyt vaikuttamaan edustajiston kokouksissa, omassa taustaryhmässäni HYALissa, HYYn talousjohtokunnassa ja Ylvan hallintoneuvostossa. Haen HYYn hallitukseen, koska haluan että HYYssä arvostetaan ja tuetaan sitä panosta, jonka jokainen vapaaehtoinen, järjestöaktiivi ja edustajistovaikuttaja yhteisömme eteen tekee. HYYn hallituksessa minua eniten kiinnostavat talousjohtokunnan puheenjohtaminen ja järjestöt.

Aurinkoisen luonteeni ansiosta mun seurassa on sateisena ja synkkänäkin päivänä hyvä olla. HYY saisikin minusta hallitukseensa sen tyypin, jonka seurassa stressaavakin päivä tuntuu vähän kevyemmältä!

 

Nimi: Sonja Naalisvaara

Edustajistoryhmä: HYYn Vihreät

Koulutusala: Ympäristönmuutos ja globaali kestävyys

Olen Sonja, 27-vuotias, empaattinen ja kokonaisvaltaisesti maailmaa katsova viidennen vuoden kestävyystieteen opiskelija. Keskityn opinnoissani vastuulliseen kuluttamiseen ja yritysten vastuullisuuteen. Opintojeni aikana olen toiminut niin ainejärjestössäni, tiedekuntajärjestössä kuin speksissäkin sekä viime syksystä lähtien myös HYYn edustajistossa.

Haluan olla edistämässä HYYtä entistä rohkeammaksi vaikuttajaksi, joka puolustaa jäsentensä etua sekä kestävämpää tulevaisuutta. Haaveenani on HYY, jossa opiskelijat voivat kokea jäsenyytensä tärkeäksi sekä tuntea olonsa turvalliseksi ja merkitykselliseksi.

Itselleni tärkeitä arvoja ovat kestävyys, yhdenvertaisuus ja toistemme ymmärrys. Minua erityisesti kiinnostaakin päästä hallituksessa hyödyntämään opinnoissa kertynyttä tietoa ja edistää toimintamme kestävyyttä ja vastuullisuutta. Minusta HYYn hallitus saisi yhteistyökykyisen, motivoituneen ja laajaa kokemusta omaavan jäsenen, jolla riittää intoa ja halua laittaa itsensä likoon!

 

Nimi: Tommi Ostrovskij

Edustajistoryhmä: HYAL

Koulutusala: Sosiaalipsykologia

Hei!

Olen seitsemännen vuoden sosiaalipsykologian opiskelija, joka on viimeistelemässä maisterintutkielmaa kansainvälisten opiskelijoiden osallisuuden kokemuksista yliopistoon. Yliopisto on vienyt mennessään ja tarjonnut aina mahdollisuuksia uuden oppimiselle oli kyseessä sitten järjestövastuut, edunvalvonta tai tutkimustyö. Koen, että nyt on aika ulosmitata se oppi ja kiitollisuus, mitä minulla yliopistoyhteisöämme kohtaan on.

Näen, että vaikuttava HYY edustaa meitä kaikkia ja sitä rakennetaan sisältä. Minulle on tärkeää, että jokainen niin hallituksessa kuin jäsenistössä pääsee toteuttamaan itseään ja rakentamaan yhteistä yhteisöä. Minulla olisi näihin erityisesti annettavaa vapaaehtoistoiminnasta vastaavana ja varapuheenjohtajana. Ensi vuoden itseäni suuresti kiinnostavia teemoja on kansainvälisten jäsentemme osallisuuden edistäminen ja opiskelijoiden yhteisöllisyyden toipuminen koronasta. HYYn hallituksessa ottaisin koppia tästä suuresta kuvasta ja toisin sitä käytännön tasolle.