26.5.2020

Aloituspaikkoja ei voida lisätä ilman merkittävää lisärahoitusta

KANNANOTTO

Olemme huolestuneita resurssien löytymisestä viime päivinä julkisuudessa esitettyihin aloituspaikkojen lisäyksiin liittyen. Julkisessa keskustelussa on esitetty yliopistojen aloituspaikkojen lisäystä nopealla aikataululla osana koronaviruspandemian jälkivaikutusten torjumista. Yliopistot ovat nyt jo taipumassa merkittäviin opiskelupaikkojen lisäyksiin vuosien 2021-2024 sopimusneuvotteluissa opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa ilman riittävää lisäresurssointia. Yliopistot eivät voi ratkaista kriisiä “talkoovoimin”. Ilman merkittävää lisärahoitusta vaarannetaan opetuksen laatu ja yliopiston lakisääteiset tehtävät.

Yliopistot ovat jo pitkään olleet huomattavissa talousvaikeuksissa. Viime vuosikymmen leimaantui yliopistojen historiallisilla yt-neuvotteluilla, joiden vaikutukset näkyvät jatkuvassa paineessa ja aliresursoinnissa vielä tänäkin päivänä. Opetuksen ryhmäkokojen jatkuva paisuminen vaarantaa sekä opetuksen laadun että kunniallisen suoriutumisen yliopistojen muista lakisääteisistä tehtävistä. Koronakriisi uhkaa akuutisti monen yliopiston taloutta ja pakottaa merkittävään toiminnan sopeuttamiseen jo nyt. Pidämme yliopistojen velvollisuuksien lisäämistä ilman vastaavaa rahoituksen nostamista nykyisen resurssivajauksen kontekstissa mahdottomana.

Julkisuudessa on tehty myös esityksiä, joissa yliopiston rahoitus halutaan turvata – näemme tämän ainoana oikeana kehityssuuntana. HYY ei vastusta aloituspaikkojen lisäämistä yleisesti. Monilla aloilla on tarvetta merkittävälle koulutusmäärien nostolle, ja pidämme korkeakoulutuksen saavutettavuuden lisäämistä tärkeänä. Näiden lisäyksien on kuitenkin aina oltava alakohtaisesti perusteltuja, eikä lisäpaikkojen voida olettaa löytyvän ilman lisäresursseja. Tie ulos tästäkin kriisistä on pitkäjänteinen koulutukseen panostaminen.

Monet tahot ovat esittäneet merkittäviä opiskelijamäärien nostoja jo ensi syksylle. Pidämme aikataulua epärealistisena. Opiskelijavalinnat on tältä vuodelta osittain ehditty jo toteuttaa, eikä lisätukea saada tarjottua opetusta toteuttaville yksiköille vielä syksyksi. Koronaviruksen myötä yliopistoilla on jo nyt täysi työ varmistaa henkilökuntansa ja opiskelijoiden tukeminen sekä jaksaminen. Kriisin vaikutukset vaativat yhteiskuntaa sopeutumaan ja toimimaan nopealla aikataululla, mutta liian hätiköityjen muutosten ja lisävelvoitteiden riskit jo valmiiksi vaikeassa ja raskaassa tilanteessa voivat saada aikaan enemmän haittaa kuin hyötyä.

Valtion tulee osoittaa yliopistoille riittävä lisärahoitus ennen keskustelua lisävelvoitteista. Tieteen ja koulutuksen arvo korostuu kriisiaikoina, minkä tulisi näkyä myös resurssoinnissa. Yliopistojen jäädessä yksin vaarantuvat sekä nykyiset saavutukset että esitetyt, itsessään positiiviset tavoitteet kansallisen koulutustason nostosta. Ei toisteta leikkauksia koulutukseen, vaan huolehditaan vahvan sivistysvaltiomme jatkuvuudesta ja taataan laadukkaiden yliopistojemme toimintaedellytykset.

 

Claes Bergh

Hallituksen puheenjohtaja

 

Lisätietoja:

Claes Bergh, hallituksen puheenjohtaja

050 595 0327

claes.bergh@hyy.fi