Mitkä kuntavaalit?

Kuntavaaleissa valitaan 85 valtuutettua kaupunginvaltuustoon, eli Helsingin kaupungin ylimpään päättävään elimeen. Valtuusto päättää kaupungin taloudellisista asioista sekä kaupungin hallinnon järjestämisestä. Se myös nimittää kaupunginhallituksen ja lautakuntien jäsenet, täyttää tärkeimmät virat sekä valitsee pormestarin ja apulaispormestarit.

Kuntavaalit ovat ennen kaikkea lähidemokratiaa edustavat vaalit, sillä niissä valitaan ne päättäjät, jotka ovat lähimpänä jokapäiväistä arkeamme.

Lue lisää kaupunginvaltuustosta täältä.

Äänestäminen

Äänestäminen on jokaisen täysi-ikäisen kansalaisen perusoikeus. Suomessa asuvalla Suomen kansalaisella ja täysi-ikäisellä maassa vakituisesti asuvalla ulkomaalaisella on oikeus äänestää kuntavaaleissa.

Vaalipäivänä 13.6. jokainen äänioikeutettu voi äänestää vain oman äänestysalueensa äänestyspaikalla. Ennakkoäänestyksen aikana 26.5.-8.6. voi äänestää millä tahansa ennakkoäänestyspaikalla.

Vaalipaikalla äänestäjän on esitettävä henkilöllisyystodistus, paperista ilmoitusta äänioikeudesta ei tarvitse ottaa mukaan.

  • Tärkeitä päivämääriä

   • Ehdokasasettelu päättyy 4.5.2021
   • Ehdokkaiden numerot vahvistetaan 14.5.2021
   • Viimeinen päivä ilmottautua kotiäänestykseen 1.6.2021
   • Ennakkoäänestys 26.5.–8.6.2021
   • Vaalipäivä 13.6.2021
   • Vaalien tulos vahvistetaan ja julkaistaan 16.6.2021
   • Uuden valtuuston toimintakausi alkaa 1.8.2021
  • Ennakkoäänestyspaikat kampusten läheisyydessä

   Keskusta

   • Kauppakeskus Citycenter, K1-kerros: Kaivokatu 8 (käynti myös Keskuskadulta), 00100 Helsinki
   • Keskuskirjasto Oodi: Töölönlahdenkatu 4, 00100 Helsinki
   • Kaupungintalo: Pohjoisesplanadi 11–13, 00170 Helsinki

   Kumpula

   • Arabianrannan kirjasto: Hämeentie 135 A, 00560 Helsinki

   Meilahti

   • Töölön kirjasto: Topeliuksenkatu 6, 00250 Helsinki
   • Töölön kisahalli: Paavo Nurmen kuja 1 F, 00250 Helsinki

   Viikki

   • Viikin nuorisotalo: Agronominkatu 3, 00790 Helsinki
  • Kotiäänestys

   Voit äänestää ennakkoon kotona, mikäli kykysi liikkua ja toimia on siinä määrin rajoittunut, ettet pääse kotimaan ennakkoäänestyspaikkaan tai vaalipäivänä äänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia.

   Kotiäänestykseen tulee ilmoittautua etukäteen. Ilmoitus kannattaa tehdä hyvissä ajoin ennen määräaikaa, joka kuntavaaleissa umpeutuu 1.6.2021 klo 16.  Määräajan umpeutumisen jälkeen ilmoittautumisia ei voida ottaa vastaan.

   Voit tehdä ilmoittautumisen Helsingin kaupungin keskusvaalilautakunnan toimistoon puhelimitse, sähköpostitse tai postittamalla kotiäänestyksen ilmoittautumislomakkeen.

HYYn kuntavaalipaneeli

Tämän kesän kuntavaaleissa on aika tuoda opiskelijoiden ääni kuuluviin, niin äänestyskopissa kuin tulevassa valtuustossa!

HYYn kuntavaalipaneelin tarkoitus on luoda keskustelua opiskelijoilta opiskelijoille! Kutsuimme Helsingin kuuden suurimman valtuustopuolueen opiskelijaehdokkaat koolle keskustelemaan juuri meitä opiskelijoita liikuttavista asioista.

Panelisteina Sara Salonen (sd.), Mikko Särkkälä (ps.), Jeremias Nurmela (kok.), Titta Hiltunen (vas.), Amanda Pasanen (vihr.) ja Emmi Piippo (r.).

Voit katsoa tallenteen paneelista täältä!

 • Helsingin kaupungin tulee tunnistaa mielenterveyden edistäminen tärkeänä tavoitteena,  joka toteutuu kaupungin toiminnassa poikkileikkaavasti. Erityisesti opiskelijoita koskevassa  päätöksenteossa on huomioitava mielenterveysvaikutukset. Tämä toteutuu toteuttamalla  mielenterveysvaikutusten arviointi päätöksenteon eri tasoilla.

  Mielenterveyden haasteista kärsivän oikeutta saada riittävää hoitoa on vahvistettava kasvattamalla henkilöstö- sekä hoitoresursseja sekä perusterveydenhuollossa että 11 erikoisterveydenhuollossa. Psykiatrian erikoislääkäreitä täytyy lisätä perusterveydenhuoltoon. Potilaan pääsyä erikoisterveydenhuoltoon tulee helpottaa ja hoitopaikkoja lisätä. Nuorten psykologipalveluiden saatavuutta pitää kasvattaa lisäämällä psykologien määrää jokaisella koulutusasteella. 

  Toimivien matalan kynnyksen palveluiden saatavuus nuorille on turvattava ottamalla käyttöön terapiatakuu ja vahvistamalla jo hyväksi todettuja toimintamalleja kuten Mieppi. Mielenterveystaitoja tulee opettaa nuorille ja opiskelu- sekä oppilaitosterveydenhuoltoon on luotava sitovat henkilöstömitoitukset mielen hyvinvoinnin kannalta. Lisäksi kaupungin tulee varmistaa riittävät resurssit vaihto-opiskelijoiden terveydenhuoltoon. Helsingin kaupungin palveluissa tulee huomioida monikielisyys. 

 • Helsinkiin on saatava uusia opiskelija-asuntoja 500 vuodessa. Kaavoituksessa ja tonttien luovutuksessa on huomioitava opiskelija-asuntojen määrän lisäksi niiden sijainti ja pyrittävä sijoittamaan opiskelija-asunnot lähelle kampuksia sekä hyvien julkisten liikenneyhteyksien varrelle. 

  Jotta kunnianhimoinen opiskelija-asuntojen tuotantotavoite saavutetaan, tarvitsemme ennen kaikkea tehokasta rakentamista. Tämä toteutuu yksinkertaistamalla kaavoitusta ja luopumalla turhista vaatimuksista kuten pysäköintinormista ja liiketilavelvoitteesta erityisesti opiskelija-asuntoja rakennettaessa. Helsingissä pitää pyrkiä myös korkeampaan rakentamiseen, jotta rajallinen tila saadaan tehokkaammin hyödynnettyä. Ylioppilaskunta vaatii, että seuraavalla valtuustokaudella valtuusto edistää asuntorakentamista erityisesti keventämällä kaavoituksen turhia vaatimuksia ja tukee yleishyödyllisten tahojen mahdollisuuksia tuottaa ja ylläpitää opiskelija-asuntoja. Lisäksi haluamme, että sosiaalinen ja kohtuuhintainen asuntotuotanto turvataan.

 • Joukkoliikenteen tulee olla opiskelijoille edullinen ja helposti saavutettava liikkumisen muoto. Opiskelija-alennuksen määrä HSL:n liikenteessä on palautettava 50 % ja alennusta on saatava myös kertalipuista. HSL:n opiskelija-alennusten tulee kuulua jatkossakin kaikille läsnäoleville opiskelijoille. 

  Erityisesti raideliikenteen yhteyksiin on panostettava. Tiederatikan ja Pisara-radan edistämistä on aktiivisesti jatkettava. Kaupungin tulee pyrkiä lisäämään erityisesti ympäristöystävällisen raideliikenteen käyttöä. Ylioppilaskunta ehdottaa yhtenä keinona ruuhkamaksujen käyttöönottoa, mitä pitäisi samanaikaisesti tukea panostamalla merkittävästi liityntäpysäköintiin. Helsingin yliopiston keskustakampuksesta on tehtävä autoton ja pyöräilyä on edistettävä kampusalueilla ja kampusten välillä.