HUS påverkar

  • HUS är aktivt med om att förbättra studenternas ställning vid universitetet och driver frågor som är viktiga för dem.

  • Studentkårens verksamhet styrs förutom av sitt regelverk också av olika strategier som fastställs av HUS delegation eller styrelse.

  • Utvecklingssamarbetet är en viktig del av HUS arbete för att påverka samhället och HUS har ägnat sig åt utvecklingssamarbete i olika former ända sedan 1950-talet.

  • HUS ordnar regelbundet kampanjer för att driva igenom sina målsättningar i intressebevakningsfrågor.