Studentkåren

Organisation

Personal

Den dagliga verksamheten vid studentkåren sköts av styrelsen tillsammans med personalen som består av avlönade personer.

Till personalen hör generalsekreteraren, förvaltningschefen och sju sakkunniga. Dessutom arbetar tre kanslisekreterare på HUS centralkansli, de ansvarar för studentkårens servicebyrå. Till de anställda vid HUS hör också två personer som arbetar i HUS arkiv i Domus Gaudium och två barnledare vid Barnparkeringen.

Kontaktuppgifter