Studentkåren

Organisation

Delegationen

Det högsta beslutsfattande organet i studentkåren är delegationen med 60 medlemmar.
Delegationen väljs genom delegationsval som hålls vartannat år.
Alla HUS-medlemmar har rösträtt och har rätt att kandidera i valet.

Delegationen beslutar bland annat om:

  • studentkårens budget
  • bokslutet
  • stadgar
  • köp och försäljning av fastigheter

Dessutom utser delegationen:

HUS Gruppen

Delegationen ställer upp de viktigaste målen för studentkårens företagsverksamhet och de centrala målsättningarna genom att godkänna ett dokument som kallas HUS Gruppens ägarstrategi. Dessutom fastställer delegationen årligen målbudgeten för HUS fastighetsekonomi, som är HUS Gruppens modersamfund, samt beslutar om dess ramar för risker och investeringar, fastställer bokslutet och beviljar ansvarsfrihet. Delegationen utser studentkårens ekonomidirektör och revisorssamfund för HUS Gruppens modersamfund och kan också befria dem från sina uppgifter. Revisorssamfundet fungerar även som revisor för Oy HYY-Yhtiöt Ab och dess koncern.

Möten

Delegationen sammanträder ungefär en gång i månaden under terminerna.
I delegationen finns flera olika grupperingar och på mötena förs en livlig politisk debatt.

Delegationens möten 2018

HYYE 1/2018
måndag 26.2

HYYE 2/2018
torsdag 5.4

HYYE 3/2018
tisdag 15.5

HYYE 4/2018
torsdag 13.9

HYYE 5/2018
tisdag 9.10

HYYE 6/2018
måndag 3.12

HYYE 7/2018
torsdag 13.12


Styrelsens frågestund före delegationens möte från och med kl. 16.30

Delegationsmöten börjar kl. 17.00.

Beredningsutskottets möten 2018

Beredningsutskottets möten på hösten, alla möten hålls kl. 17 på HUS centralkansli (Mannerheimvägen 5 A, 2 vån.).

VVK 1/2018 torsdag 22.2.

VVK 2/2018 tisdag 3.4.

VVK 3/2018 tisdag 8.5.

VVK 4/2018 måndag 10.9.

VVK 5/2018 torsdag 4.10.

VVK 6/2018 torsdag 29.11.

VVK 7/2018 måndag 10.12.

Beredningsutskottet samlas i mötesrum Sparre på Nya Studenthuset, Mannerheimvägen 2, 2. vån.

Delegationens sammansättning 1.12.2016-30.11.2018

HYAL (18)

Abdulhamed, Rekar  
Alho, Alli
Björk, Tiia  
Fernström, Pinja  
Granström, Sampsa
Grünthal, Lauri
Hoffrén, Riitta
Jalo, Mikko
Järvinen, Sara
Kaajakari, Emma
Koivurova, Antti
Koponen, Matias  
Lahdelma, Minja
Lindberg, Sebastian 'Basse'
Nenonen, Ville  
Nieminen, Elina
Savisaari, Olli  
Timmer, Mathilda

HYY:n Vihreät - De Gröna vid HUS (9)

Ahmad, Mian  
Elolahti, Auli
Favén, Milla  
Pasanen, Amanda
Saarinen, Ada
Sauru, Miro
Silvennoinen, Minna  
Tarkhova, Daria  
Österman, Sebastian

HELP (9)

Heljanko, Viivi
Juntura, Jonne
Liu, Ville  
Meriläinen, Henrik
Mykkänen, Anssi
Talvinko, Tuuli
Teittinen, Helinä
Tuomi, Tytti
Viitanen, Salla

Sitoutumaton vasemmisto - Obunden vänster - Independent Left (8)

Hiltunen, Titta  
Hokkanen, Saana  
Kemppainen, Deniz  
Kolehmainen, Laura  
Lemström, Anna  
Lindqvist, Joel
Linna, Lauri  
Pulkkinen, Joonas

Edistykselliset (6)

Ahsanullah, Tarik  
Anomaa, Mattias
Koivulahti, Arttu
Lilja, Anna  
Niskanen, Dani  
Torikka, Peter

Osakuntalainen vaalirengas (5)

Kaplas, Otto
Mikkola, Heidi
Palkki, Teemu
Rahikainen, Sofia
Tuovinen, Aino

SNÄf (3)

Bergh, Claes
Cederlöf, Karin
Olander, Rasmusr

Sosialidemokraattiset opiskelijat (2)

Valtonen, Jetro  
Loima, Maria