Studentkåren

Delegationsval 2018

Nästa delegationsval vid Studentkåren vid Helsingfors universitet (HUS) hålls 31.10.–2.11 och 5.11-7.11.2018.

Kandidatnumren hittar du här.

I delegationsvalet väljs studentkårens högsta beslutande organ, delegationen, som har 60 medlemmar. Röstberättigade är alla medlemmar i HUS, det vill säga de cirka 27 000 studenterna vid Helsingfors universitet. 
Röstberättigade kan utnyttja sin rösträtt på HUS valsida https://vaalit.hyy.fi.

På valdagarna kan man rösta kl. 10–18. Valresultatet klarnar under valvakan i Virgin Oil på onsdagskvällen den 7 november. Valvakan börjar kl 18:00.

Mera information om delegationen, hur den arbetar, vilken makt den har och bl.a. en lista över alla delegationsmedlemmar finns här.