SHVS utvidgas- vad ska du veta?

At the beginning of 2021, the FSHS’s services will expand to cover students of universities of applied sciences, too. From the perspective of HYY’s members, many things will remain the same, but you should pay attention especially to the changed payment procedure. Read more below!

Betalning

I fortsättningen krävs SHVS-avgiften INTE som del av studentkårens medlemsavgift. Däremot är alla studenter som är berättigade till tjänsterna  skyldiga att betala avgiften själv på FPA:s e-tjänst en termin åt gången. I studentkårens medlemsavgifter för läsåret 2020-2021 har SHVS-utvidgningen beaktats och för våren 2021 har ingen avgift krävts för SHVS tjänster.

Högskolestudentens hälsovårdsavgift år 2021 är 35,80 € per termin, alltså 71,60 € per läsår. Betalningen är en avgift av skattenatur, alltså obligatorisk för alla närvaroanmälda studenter. Samtidigt slopas SHVS specifika besöksavgifter.

För vem är SHVS tjänster till för?

SHVS tjänster kan användas av alla studerande som avlägger grundexamen vid universitet och yrkeshögskola och som närvaroanmält sig för terminen. Du omfattas alltså av SHVS om du avlägger lägre eller högre högskoleexamen vid universitetet.

Följande grupper omfattas inte av SHVS tjänster:

  • anländande internationella utbytesstudenter
  • studerande vid öppna universitetet
  • kompletteringsstuderande
  • doktorander
  • studerande i beställningsutbildning

Du kan vända dig till den kommunala hälsovården om du inte omfattas av SHVS.

Utbytesstudenter som kommer från EU/EES-området kan kontakta stadens studerandehälsovård. 

Vi rekommenderar sjukvårdsförsäkring för utbytesstudenter som kommer utanför EU/EES-området och användning av privata tjänsteleverantörer.

SHVS tjänster

SHVS grunduppgift är att ordna hälso-och sjukvårdsservice för studerande och befrämja studerandenas hälsa och studieförmåga samt välbefinnandet i studiemiljön.

SHVS tillhandahåller tjänster inom allmän hälsa, mental hälsa och oral hälsa för studerande. Det lönar sig för studeranden att i första hand kontakta SHVS innan övergång till offentliga eller privata hälsovårdstjänster.

Mer information om serviceinnehållet finns här på SHVS webbsida.

Du kan boka tid till SHVS genom att ringa vårdbehovsbedömningen:  Munvårdstjänster 046 7101085, Övriga tjänster 046 7101073.

Dessutom kan du boka tid genom att kontakta SHVS på SelfChat.