Föreningarna vid HUS

Föreningsaktiviteter som är öppna för alla samlar praktiska erfarenheter och samlar likasinnade människor. Oavsett om du är intresserad av ämnes- eller fakultetsföreningar, studentnationer, politik, musik, sport eller kultur, finns det något för dig bland våra föreningar. Och om du inte kan hitta en lämplig förening kan du alltid etablera en själv!

Ämnes- och fakultetsföreningar

Ämnes- och fakultetsföreningar

På Helsingfors universitet finns elva fakulteter och var och en har flera föreningar som förbinder studenter som studerar samma ämnen. Många fakulteter har också fakultetsföreningar som förbinder ämnesföreningarna. Det finns också många tvärvetenskapliga föreningar.

Nationerna

Nationerna

Studentnationerna är tvärvetenskapliga sammanslutningar av studenter i olika åldrar och olika områden, där medlemmarna vanligtvis är kopplade till sina geografiska områden. Varje medlem av studentkåren kan ansluta sig till en studentnation, oavsett studiefält, livsstil och politiska preferenser. Ofta går en student med i en studentnation baserad på en kommun, studentboende, hobby eller vänskap eller familjerelationer. Studentnationer är de äldsta studentorganisationerna i Finland. Av de 15 studentnationerna vid Helsingfors universitet är 4 svenskspråkiga.

Samhällsorienterade och religiösa föreningar

Kulturföreningar

Hobby och andra föreningar