För studerande

Överlevnadshandbok för studerande

BOSTAD

Helsingforsregionens studentbostadsstiftelse Hoas. www.hoas.fi
Bostäder hyrs också ut av många nationer, religiösa sammanslutningar och olika studentföreningar. Studerande kan även ansöka om stadens hyresbostäder. Läs mer i HUS guide för bostadssökande.

EKONOMI

Studiestödet består av studiepenning och statsborgen för studielån. Dessutom kan studerande som bor i Finland ansöka om allmänt bostadsbidrag för sina boendekostnader. Det enklaste sättet att ansöka om studiestöd och allmänt bostadsbidrag och anmäla ändringar är FPA:s e-tjänst. På FPA:s webbplats finns omfattande information om försörjning och olika räknare som hjälper dig kontrollera kraven på studieframgång och dina inkomstgränser.

Gå till läkaren om dina studier fördröjs på grund av sjukdom. Du kan behöva ett läkarintyg senare för uppföljningen av studieframgången. Om sjukdomen är utdragen kan du ansöka om sjukdagpenning. Om du får sjukdagpenning och blir friskare kan du studera i viss utsträckning med sjukdagpenning, men inte mer än 24 sp per läsår eller 12 sp per termin.

Om du inte får studiestöd och har för små inkomster eller besparingar för att klara dig kan du ansöka om utkomststöd. Grundläggande utkomststöd söks hos FPA. Du kan också ansöka om utkomststöd för att klara av höga hyreskostnader och försörja dig fram till avlöningsdagen eller betalningsdagen för studiestödet.

Om du åker utomlands för utbytesstudier kan du ansöka om studiestödets bostadstillägg för den tiden. Studenterna började omfattas av det allmänna bostadsbidraget i augusti 2017, men bidraget beviljas inte för bostäder utomlands. Därför kan du få bostadstillägg för utbytestiden.


HÄLSA

Studenternas hälsovårdsstiftelse SHVS har hand om hälsovården för studerande. SHVS har allmän- och specialläkare och dessutom hälsovårdare, fysioterapeuter, laboratorium och röntgen. SHVS tar bara emot dagtid vardagar, så kvällar och veckoslut måste man söka sig till den kommunala hälsovården. De flesta SHVS-tjänster är gratis för studerande, men om man har bokat en tid och uteblir utan att avboka kräver SHVS en straffavgift på 35 euro.
www.shvs.fi

Din studentkår har representanter på olika nivå inom SHVS förvaltning och inom hälsofrämjande arbete. Läs mer om dem här.

STUDERANDES RÅD FÖR VÄLMÅENDE

Helsingfors universitet har i sina Instruktioner om hälsa och välmående för studerande samlat råd till studerande i olika vanliga och ovanliga problemsituationer.
 

KOLLEKTIVTRAFIK

Studerande som är skrivna i Helsingfors, Esbo, Vanda, Grankulla, Kervo, Kyrkslätt eller Sibbo får 50 % rabatt på stadens interna biljetter och regionbiljetter om de köps med resekort. Din studentstatus måste uppdateras på resekortet varje år. www.hsl.fi

Som studerande får du också rabatt på VR:s fjärrtåg och i Matkahuoltos bussar. www.vr.fi, www.matkahuolto.fi

För att få studentrabatt måste du kunna bevisa att du är studerande. Det gör du lättast genom att skaffa ett studentkort med läsårsdekal. Om du inte ännu har fått ditt studentkort ska du fylla i VR:s blankett och gå efter en underskrift och stämpel från universitetets studentrådgivning, så att du kan resa med rabatt redan medan du väntar på studentkortet. Matkahuolto har dessutom sitt eget studentkort, men det behöver du endast om du inte skaffar studentkortet av Frank.