För studerande

Medlemsförmåner och -service

HUS servicebyrå ger råd och hjälper till med frågor som gäller medlemskap, medlemsavgifter och studentkort. Du kan också hämta läsårsdekalen och studentkalender från HUS servicebyrå.

Medlemsförmåner för grundexamens- och forskarstuderande

Som medlem i HUS kan utnyttja många förmåner och tjänster som produceras eller förmedlas av HUS. Följ länkarna på denna sida för mera information om tjänsterna.

Gulnäbbsguiden – handledning för nya studerande som träder in i studielivet
Lilla HUS – barnpassning på centrumcampus för kortare tid
Frank – studerandeägd förmåns-tjänst
Rättshjälp – gratis juridisk rådgivning tillhandahålls av Codex r.f.
UniCafe – förmånliga måltider på alla campus, forskarstuderande får inte måltidsstöd, men UniCafeerna serverar lunch till specialpris för forskarstuderande
Studentkalendern – gratis kalender för alla HUS-medlemmar
Ylioppilaslehti – kommer med posten till alla studerande, svenskspråkiga får också Studentbladet

Som studerande och HUS-medlem får du också många andra rabatter och förmåner, bl.a.

Mera information om förmåner: frank.fi


OBS! Forskarstuderande är inte berättigade till FPA:s måltidsstöd, SVHS hälsovårdstjänster och inte heller till studentrabatt i kollektivtrafiken.

Rådgivning

HUS sakkunniga hjälper HUS-medlemmar och ger er råd om det uppstår problem i studierna eller i vardagen. Du kan be de sakkunniga om råd till exempel i frågor som berör rör boende, ekonomi eller studiehandledning.

På HUS finns två trakasseriombud som har till uppgift att ge rådgivning åt studerande som upplever att de har blivit utsatta för trakasserier på universitetet.

Om du inte vet vem du ska vända dig till med ditt problem kan du kontakta HUS informatör (tiedottaja(a)hyy.fi) som hjälper dig att hitta den person som kan besvara dina frågor.

HUS sakkunniga
Trakasseriombudsmännen