För föreningar

Utrustning att hyra

Alla ärenden som gäller uthyrning av utrustning (reservering, service, retur) sköts på HUS servicebyrå.

Hyror och panter

Den som hyr apparatur eller kärl måste betala en förseningspant på 20 euro. Den får man tillbaka om sakerna returneras i tid och om de är hela och snygga. För en del av utrustningen måste man betala dygns-/veckoslutshyra. Om man hyr utrustningen för längre tid tillkommer för varje dygn en avgift på 50 % av hyran (veckoslut räknas som ett dygn).

Ersättningsskyldighet

Om en förening tappar bort eller har sönder något måste den betala för anskaffningen av ny motsvarande apparatur. Kablar försvinner lätt, så för dem finns en fast självrisk som man betalar om en kabel går sönder eller försvinner, om inte föreningen förbinder sig att själv skaffa en ny motsvarande kabel.

AV-utrustning

Dataprojektor: Vivitek H1085, 1920x1080 (full HD)
DLP Dataprojektor/hemmabioanläggning: Epson EMP-TWD3 (inkl. videokanon, dvd och högtalare i ett)
ION Block Rocker

Pinsmaskin
56 mm, 30 snt pcs


Induktionsslinga
Induktionsslingor är hjälpmedel för personer som använder hörapparat. Med slingan överförs ljudet trådlöst direkt till hörapparaten, så man kan höra ljudet förstärkt och utan bakgrundssorl och med den ljudstyrka som passar en bäst.

Om induktionsslinga används måste alla tala i mikrofon. Kopplar man in en induktionsslinga till en hörapparat stängs dess vanliga mikrofon av, så användaren enbart hör de ljud som förmedlas av induktionsslingan. Därför måste mikrofonen användas också exempelvis för publikkommentarer, eller så måste den som leder tillställningen upprepa kommentarerna i mikrofonen.

Bruksanvisning följer med när man lånar en induktionsslinga på servicebyrån.