För föreningar

Järjestötiedote 3/2017

16.03.2017

Innovatiivisten oppimismuotojen tuki jaossa!
Projektituki järjestöille ja jäsenille haussa!

Haluaako järjestönne ansaita vappuna rahaa?
Tervetuloa HYYn kansainvälisten asioiden tapaamiseen!
Yhdenvertaisuustoimijoiden tapaaminen

Onko sinulla tai järjestölläsi upea idea?
Tarvitsetko toteutukseen tukea?

Hae innovatiivisten oppimismuotojen tukea tai projektitukea!

HYY jakaa innovatiivisten oppimismuotojen tukea uusille opiskelijoiden organisoimille opiskeluprojekteille, joilla voidaan esimerkiksi kehittää opetusmetodeja tai edistää opiskelijoiden ammatillisia valmiuksia.

Muille projekteille voit hakea projektitukea. Projektituella mahdollistetaan suurempien ja laadukkaampien hankkeiden toteuttaminen, joihin niitä toteuttavilla tahoilla ei muuten olisi varaa.

Kummankin tuen haut alkavat 16.3. ja päättyvät 6.4.

Hakuehdot ja ohjeet selviävät alta!


Innovatiivisten oppimismuotojen tuki jaossa!

HYY myöntää tukea uusille opiskelijoiden organisoimille opiskeluprojekteille. Projekti voi kehittää esimerkiksi opetusmetodeja, soveltaa teoriaa käytäntöön tai edistää opiskelijoiden ammatillisia valmiuksia. Tukea ei myönnetä takautuvasti.
Innovatiivisten oppimismuotojen tukea ovat vuosien varrella saaneet esimerkiksi elintarviketieteilijöiden saippuapaja, eläinlääketieteen opiskelijoiden satulakurssi, kansainvälisen ympäristöseminaarin työpajatyöskentely sekä humanistien taidenäyttelyopintopiiri.

Tukea jaetaan yhteensä 5000 euroa (n. 100-900 euroa per projekti). Tukea myönnettäessä kiinnitetään huomiota oma-aloitteisuuteen ja oppimismuotoihin, jotka kannustavat opiskelijoita aktiivisuuteen. Tukea saaneita projekteja voidaan myös esitellä HYYn tiedotuksessa hyvinä esimerkkeinä.  Opiskeluprojektien tulee olla mahdollisimman avoimia kaikille toiminnasta kiinnostuneille.

Tukea ei myönnetä seuraaviin tarkoituksiin:
•    matka-tai tarjoilukustannuksiin
•    tilakustannuksiin, ellei kyse ole erityisvarustellusta tilasta, jota ei ole mahdollista saada maksutta.
•    julkaisujen painamiseen, ellei hakemuksen perusteella muuta päätetä
•    graduprojekteihin
•    sellaiseen perusopetukseen, josta huolehtiminen kuuluu ensisijaisesti laitokselle
•    jatkuvaan toimintaan

Projektin vastuuhenkilö sitoutuu raportoimaan hankkeen toteutumisesta sen päätyttyä.
Tukea haetaan sähköisellä lomakkeella, joka aukeaa 16.3. Lomake löytyy täältä.

Tarkistathan tiedot ennen kuin lähetät lomakkeen! Tietoja ei voi muokata myöhemmin, joten hakemukseen tarvittavat tiedot kannattaa miettiä valmiiksi jo ennen lomakkeen täyttämistä. Hakemuksen voi luonnostella tekstinkäsittelyohjelmalla, josta tiedot on sitten helppo kopioida lomakkeeseen.

Viimeinen hakupäivä on 6.4 klo 23:59. Myöhästyneitä hakemuksia ei oteta huomioon.
Tuen myöntämisestä ilmoitetaan kaikille hakijoille toukokuun aikana. Lisätietoja antaa hallituksen jäsen Minna Silvennoinen, minna.silvennoinen@hyy.fi, 050 325 9175.


Projektituki järjestöille ja jäsenille haussa!

HYY myöntää projektitukea piirissään toimiville järjestöille sekä jäsentensä ryhmittymille. Projektituella mahdollistetaan suurempien ja laadukkaampien hankkeiden toteuttaminen, joihin niitä toteuttavilla tahoilla ei muuten olisi varaa.

Projektituki myönnetään tiettyyn käyttötarkoitukseen ja se peritään pois mikäli taho, jolle se on myönnetty, ei pysty osoittamaan, että rahat on käytetty kyseiseen projektiin.

Tänä vuonna projektitukea kohdennetaan erityisesti yhdenvertaisuutta edistäville hankkeille!

Projektitukihakemus tehdään vapaamuotoisena, siinä täytyy kuitenkin tulla esille seuraavat asiat:

Projektin nimi
Järjestävä taho (järjestö/jonkin muu)
Vastuuhenkilön yhteystiedot: nimi, puhelinnumero, sähköposti
Järjestävän tahon tilinumero

Itse projektista on tuotava esille seuraavat asiat:

Projektin idea: mitä ollaan tekemässä
Tavoite: mitä projektilla pyritään saamaan aikaiseksi
Syy: miksi projekti halutaan toteuttaa
Ajankohta: milloin projekti aiotaan toteuttaa / kestääkö projekti päivän/viikon/muu
Vastuujako: kuka vastaa mistäkin osa-alueesta.
Kohde: kenelle projekti on suunnattu
Mahdollinen yhteistyö eli tehdäänkö projekti yhteistyössä jonkun tahon kanssa

Hakemuksessa tulee esitellä myös projektin talousarvio, eli kuvaus menoista ja tuloista
Hakemus liitteineen toimitetaan osoitteeseen lauri.linna@hyy.fi tai palvelutoimistoon paperiversiona.

Projektitukien haku alkaa 16.3. ja päättyy 6.4 klo 23.59.
Huom! palvelutoimistoon palautuksen deadline on 6.4 klo 15.00


Haluaako järjestönne ansaita vappuna rahaa?


Nyt on oiva mahdollisuus tehdä ympäristöteko ja täydentää samalla järjestönne rahakirstua! HYY julistaa järjestöille tarjouskilpailun Ullanlinnanmäen vappusiivouksesta.

Järjestön tulee sitoutua vähintään kymmenen henkilön täysipainoiseen työpanokseen. Siivous tapahtuu tiistaina 2.5. noin klo 7-14.

Tarjoukset ma 10.4. klo 10 mennessä Elina Niemiselle (elina.nieminen(a)hyy.fi) otsikolla ”Ullanlinnanmäen siivous”. Jos kaksi järjestöä tekee saman tarjouksen, tarjouskisan voittaa tarjouksen ensimmäisenä lähettänyt järjestö. Tarjouskisan voittaneeseen järjestöön otetaan yhteyttä 10.4.


Tervetuloa HYYn kansainvälisten asioiden tapaamiseen!


Järjestämme viisi kampuskohtaista tapahtumaa, joissa pääset tutustumaan kampuksesi muihin kv-vastaaviin ja järjestöihin, saat uusia ideoita ja toimintatapoja, kuulet HYYn kv-toiminnasta ja siitä mitä yliopistolla tapahtuu! Tapaamisia järjestetään Meilahden, keskustan, Kumpulan ja Viikin kampuksilla. Lisäksi järjestämme erityisesti harrastejärjestöille ja osakunnille suunnatun yleisen tapaamisen keskustassa. Toivomme että ilmoittaudut ensisijaisesti sen kampuksen tapaamiseen, missä järjestösi toimii. Mikäli tämä ajankohta ei sovi, voit tietenkin ilmoittautua myös muihin tapaamisiin!

Ilmoittaudu tästä 19.3. mennessä


Yhdenvertaisuustoimijoiden tapaaminen


Haluatko kuulla miten muualla on madallettu kynnystä osallistua järjestötoimintaan?
Haluatko ideoita järjestösi yhdenvertaisuuden kehittämiseen?

Tule yhdenvertaisuudesta kiinnostuneiden järjestötoimijoiden tapaamiseen!

Paikalle ovat tervetulleita niin järjestöjen yhdenvertaisuusvastaavat kuin muutkin teemasta kiinnostuneet järjestötoimijat.

Tapaamisessa jaetaan ideoita ja kokemuksia sekä tutustutaan toisiin samojen kysymysten kanssa painiviin järjestötoimijoihin.
Tapaaminen järjestetään 27.3. klo 17.00 alkaen Uudella ylioppilastalolla osoitteessa Mannerheimintie 5A, 2. kerros. Tilana toimii ylioppilaskunnan kokoustila Topelius.

Mikäli sinulla on kysyttävää tapaamisesta tai aihepiiristä, niin ole yhteydessä (lauri.linna@hyy.fi)!