Error message

Notice: Only variables should be passed by reference in hyy_utils_i18n_translate_path() (line 193 of /biz/1/hyy/git/drupal/modules/hyy_utils/hyy_utils.module).×

Media och arkiv

Nyheter

Konsortiet FinELib som består av landets högskolor, forskningsinstitutioner och allmänna bibliotek har förhandlat med två förläggare för vetenskapliga tidskrifter om avtal som ska ge universitetens forskare och studenter åtkomst till vetenskapliga publikationer. Förhandlingarna med Taylor & Francis avslutades utan resultat den 28 januari 2019. De strandade förhandlingarna innebär att åtkomsten till Taylor & Francis elektroniska tidskrifter upphör vid Helsingfors universitet den 1 februari 2019. FinELib förhandlar vidare med Wiley.

Om du använder Taylor & Francis eller Wileys e-tidskrifter i ditt examensarbete ska du utan dröjsmål ladda ner och spara det material du behöver. Du har endast tillgång till materialet fram till utgången av januari.

Trots att Helsingfors universitet inte längre har åtkomst till nya nummer av de här förläggarnas tidningar då förhandlingarna strandat har universitetet avtal med en del av tidningarna som garanterar fortsatt åtkomst till äldre årgångar än år 2019. Vilka tidigare årgångar som är tillgängliga varierar beroende på tidskriften och organisationen. Dessutom har biblioteket på sin webbplats sammanställt sidan Alternative Access för forskare och studerande (tills vidare endast på finska) med aktuella anvisningar om vad man kan göra när man inte kommer åt materialet. Biblioteket gör sitt bästa för att erbjuda alternativa sätt att få åtkomst till artiklarna.

Vid problem kan du kontakta Helsingfors universitets bibliotek: e-library@helsinki.fi

Mer info om förhandlingarna finns på FinELibs webbplats.

Signaturerna Opiskelija (HS 21.1) och Kandidaatti (HS 22.1) kritiserar med fog kvoterna för förstagångssökande. Undersökningar har visat att endast cirka 250 studerande de facto gynnades av kvoten i fjol. Antalet är litet med beaktande av att inga undersökningar gjorts om hur många som lider av kvoterna på det sätt som Opiskelija och Kandidaatti beskriver.

Kvoterna driver unga att taktikera och ta onödiga mellanår innan de får sin studieplats i drömbranschen. Den orsakar också problem för dem som inte vet vad de vill studera. Man vågar inte testa något om det innebär att man förstör sina chanser att senare få sin drömstudieplats. Landets regering hoppades att förstagångskvoterna skulle förlänga arbetskarriärerna, men i verkligheten är effekten den motsatta.

Förutom att förstagångskvoterna gör det svårare att inleda studierna försvårar de också branschbyten och kontinuerligt lärande på ett oskäligt sätt. Det hör till ungdomen och till livet i allmänhet att man ska få försöka, misslyckas och försöka på nytt för att hitta sin egen plats.

Paula Karhunen

Studentkåren vid Helsingfors universitet

Är du en samarbetsvillig, aktiv och ansvarskännande studerande och intresserad av att få erfarenheter som gruppledare? Vill du bekanta dig med nya människor och få internationella upplevelser på dit hemuniversitet? Är du intresserad av att hjälpa nya studenter med att komma igång i sina studier?

Som tutor spelar du en viktig roll i mottagningen av nya studenter och hjälpa dem engagera sig vid universitetssamfundet och studierna. Som tutor är du en gruppledare och en del av universitetets ledningssystem tillsammans med universitetspersonalen. Vi betalar ut ett litet arvode till tutorerna. När du är tutor för första gången får du även studiepoäng för utbildningen.

Vi söker tutorer som är inspirerade, ansvarskännande och aktiva studeranden som är intresserade av att vara gruppledare. Som tutor är du redan bekant med husets praxis men du behöver förstås inte veta och kunna allt på förhand, utan fakulteterna utbildar alla tutorer.

Ansökningstiden för att bli tutor i augusti  2019 år till 12.2.2019 kl 15. Ansökan sker genom Aava-ansökningsportalen.

Tutoräventyr 2019


HUS och Studentservicen ordnar tillsammans tutorutbildningen till alla tutorer. Utbildningen genomförs i form av Tutoräventyr på eftermiddagen den 4 april 2019 på centrumcampus. Äventyret tar 3 timmar och kommer att äga rum vid 13-19. Vänligen boka din kalender för utbildningen!

Du kan utnyttja det du lär dig i höst när du vägleder gulnäbbarna in i studielivet!

Läs mer här!

I en ledare i Helsingin Sanomat den 17 januari påstås att det är lätt att se fördelarna med de terminsavgifter för studerande från länder utanför EU och EES som infördes för två år sedan. I texten hänvisas det till antalet sökande till de internationella magisterprogrammen vid Helsingfors universitet. Påståendet i texten är felaktigt och kräver några påpekanden.

I och med terminsavgifterna rasade både antalet sökande och antalet nya internationella studerande i Finland. Det gällde också Helsingfors universitet. Färre nya studerande från länder utanför EU och EES kom till Finland och andelen européer ökade inte märkbart. Antalet sökande återhämtade sig, men en väsentligare aspekt är hur många som i slutändan verkligen kommer till Finland för att studera och betalar terminsavgifter.

Många studenter som antas tar inte emot studieplatsen, och till och med en del av dem som beviljas stipendier tackar nej till en erbjuden studieplats. För närvarande betalar endast 50 studerande vid Helsingfors universitet hela terminsavgiften själva. Det är ett anspråkslöst antal med beaktande av universitetets nivå och utbildningsutbud. Terminsavgifterna är ingen garanti för utbildningens kvalitet eller status.

Högskolorna har knappt fått några intäkter från läsårsavgifterna, vilket också konstateras i mellanrapporten från Undervisnings- och kulturministeriets arbetsgrupp för uppföljning och utvärdering av ibruktagandet av terminsavgifter vid högskolorna. Däremot har den avgiftsrelaterade förvaltningen, stipendiesystemet och den aktiva internationella marknadsföringen av utbildningsprogram medfört betydande kostnader.

Den avgiftsfria utbildningen är det finländska samhällets hörnsten och stolthet och bör värdesättas. Utbildningsnivån hänger fortfarande även i Finland i hög grad ihop med föräldrarnas utbildning, något som vi aktivt måste sträva efter att förändra. Också en liten terminsavgift påverkar mindre bemedlades benägenhet att söka sig till högskoleutbildning. Högskoleutbildningen måste förbli avgiftsfri och befintliga terminsavgifter slopas.

Laura Wathén
Styrelseordförande
Studentkåren vid Helsingfors universitet

HUS, Aalto-universitetets studentkår AUS och studentforskningsstiftelsen Otus gjorde i höstas en enkätundersökning om studenternas försörjning. Resultaten offentliggörs i Tankehörnan den 5 februari kl. 14–16. Kom och hör om resultaten och diskutera studenternas försörjning som valtema i vårens val! Programmet är tyvärr endast finskspråkigt, men information om undersökningen kommer att översättas till svenska och engelska.


Mer information:

Hannele Kirveskoski
Sakkunnig (försörjning, internationella ärenden)
050 543 9608
hannele.kirveskoski@hyy.fi

Vill du påverka samhället vi lever i? Är frågor som rör studenter och unga viktiga för dig? Är du intresserad av politik och kanske redan en erfaren påverkare? Är du bra på att hantera projekt och arbeta självständigt och målmedvetet? Om svaret är ja kan du vara den vi letar efter. Vi söker en

VALSAMORDNARE

som stöd i studentkårens valarbete. Din viktigaste uppgift är att samordna HUS praktiska valarbete i samband med riksdagsvalet. Du organiserar påverkansarbetet, samarbetar med olika intressentgrupper, kontaktar kandidater och beslutsfattare och planerar och genomför kommunikationen. Befattningen är en visstidsanställning fram till den 30 april 2019. Arbetstiden är 30 timmar i veckan om vi inte kommer överens om något annat.

Av dig förväntar vi oss

·         projekthanteringsfärdigheter: planering, schemaläggning, förmåga att leda ditt eget arbete och framgångsrikt föra projektet framåt, avslutande åtgärder och rapportering osv.

·         förmåga att arbeta självständigt men också i grupp, förmåga att motivera och inspirera

·         kommunikationsfärdigheter

·         ett systematiskt arbetsgrepp

Som merit räknar vi

·         goda kunskaper i svenska och engelska

·         kännedom om studentrörelsen

·         kännedom om det politiska fältet i Finland och intresse för politik

Vi är

En studentkår som betjänar cirka 27 000 studerande vid Helsingfors universitet.

En sporrande och inspirerande arbetsgemenskap med bl.a. 8 sakkunniga och en styrelse bestående av 12 studerande.

Vi erbjuder dig möjligheten att delta i valarbetet i Finlands största studentkår i samarbete med den övriga studentrörelsen. Hos HUS lär du dig nya saker, utvecklar dig själv och utnyttjar mångsidigt din kompetens som en del av HUS valteam som består av de sakkunniga och styrelsen. Förutom lön enligt kollektivavtalet för studentkårer inklusive eventuella utbildnings- och erfarenhetstillägg erbjuder vi goda anställningsförmåner. Tveka inte att kontakta oss om du är intresserad av jobbet!

Skicka in din ansökan och meritförteckning i pdf-format till adressen hallinto@hyy.fi senast den 28 januari 2019. Posten kan tillsättas också tidigare om vi hittar en lämplig sökande – så det gäller att vara snabb!  Vi önskar att den som blir vald kan inleda arbetet så snart som möjligt.

Generalsekreterare Aaro Riitakorpi (040 0816 426) ger mer information om befattningen.

HUS betonar mångfald och likabehandling i sin verksamhet. Vi efterlyser så många sökande med olika bakgrunder som möjligt. Vi tillämpar en prövotid som är högst hälften av visstidsanställningens längd.