Error message

Notice: Only variables should be passed by reference in hyy_utils_i18n_translate_path() (line 193 of /biz/1/hyy/git/drupal/modules/hyy_utils/hyy_utils.module).×

Media och arkiv

Nyheter

PRESSMEDDELANDE:

598 personer ställer upp som kandidater i studentkårens delegationsval vid Helsingfors universitet. I det föregående valet år 2016 var antalet kandidater 597. 

De flesta kandidaterna, totalt 120, ställs upp av HELP som har en bakgrund i ämnesföreningarna. HELP består av studenter inom veterinärmedicin, farmaci, odontologi, medicin och juridik. HYAL – Helsingin yliopiston ainejärjestöläiset, som består av ämnesföreningsaktiva vid åtta olika fakulteter, ställde upp 103 kandidater och de nationsaktivas Osakuntalainen vaalirengas 93 kandidater. SNÄf Svenska Nationer och Ämnesföreningar rf ökade sitt kandidatantal betydligt och fick ihop en full lista med 60 kandidater.

Kandidater har ställts upp av 11 grupper, varav vissa kommer att arbeta som flera separata grupperingar i delegationen. En del av grupperna har sitt ursprung i ämnesföreningarna, andra är obundna nationsbaserade valringar och några är allmänpolitiska valförbund. 

En ny politisk valring är Kristdemokraternas och de Blåas valring Vapauden puolesta (För friheten) som har 3 kandidater. Andra politiska grupperingar i valet är Socialdemokratiska studeranden vid HUS med 26 kandidater och valringen Maailmanpyörä med 114 kandidater från De Gröna vid HUS och Obunden vänster. De Gröna vid HUS ställer upp 54 kandidater och Obunden vänster 60 kandidater. Valförbundet Edistykselliset, som består av Samlingspartiets studerande och centerpartiets lista Keskustaopiskelijoiden Keskeiset, ställer upp 66 kandidater. Samlingspartiets studerande har 57 kandidater och Keskeiset 9. Övriga grupper är Sannfinländarnas valförbund Perussuomalaisten vaaliliitto med 7 kandidater, Piraterna Piraatit med 4 kandidater och Liberala valförbundet Liberaalinen vaaliliitto med 2 kandidater.

HUS delegationsval förrättas elektroniskt 31.10–2.11. och 5.11–7.11.2018. Delegationen med sina 60 medlemmar är studentkårens högsta beslutande organ. HUS medlemmar, cirka 27 000 studerande vid Helsingfors universitet, är röstberättigade. Delegationen utövar den högsta beslutanderätten inom HUS och beslutar bland annat om studentkårens budget som omfattar flera miljoner euro och om riktlinjerna i fråga om föreningarna inom studentkåren, universitetet, samhället och affärsverksamheten i HUS Gruppen, en koncern som ägs av HUS. Dessutom väljer delegationen HUS styrelse och presidium och studentmedlemmarna i styrelsen för Helsingfors universitet.

Kandidatantal enligt grupp (ändring jämfört med föregående val)
HELP 120 (+29)
Maailmanpyörä 114 (-3)
HYAL 103 (-1)
Osakuntalainen vaalirengas 93 (-50)
Edistykselliset 66 (+11)
Svenska Nationer och Ämnesföreningar 60 (+22)
Socialdemokratiska studeranden vid HUS OSY ry 26 (-14)
Perussuomalainen vaaliliitto 7 (+4)
Piraatit 4 (0)
Vapauden puolesta - De Blåa och KD 3 (ny)
Liberaalinen vaaliliitto 2 (0)

Kandidatnumren offentliggörs den 9 oktober på HUS webbplats https://hyy.fi/vaalit 

Mer information
Valsamordnare Silva Loikkanen
vaalit@hyy.fi
046 921 7850

Är du intresserad av vilken slags undervisning som ordnas i ditt utbildningsprogram? Nu har du chansen att påverka!

Studentkåren vid Helsingfors universitet söker två ordinarie medlemmar och två ersättare till ledningsgrupper för alla kandidat- cha magisterprogram för perioden 1.1.2019–31.12.2020. Ansökningarna ska lämnas in på adressen www.halloped.fi senast måndagen den 8 oktober 2018 kl. 12.00. I utlysningarna finns mer information om de uppdrag som lediganslås hösten 2018.

Varje utbildningsprogram vid Helsingfors universitet har en ledningsgrupp som stöder utbildningsprogrammets ledare och behandlar centrala ärenden som gäller utbildningsprogrammet. I varje ledningsgrupp representeras studenterna av två ordinarie medlemmar och två ersättare.

Särskilt viktigt för studenterna är att påverka beredningen av undervisningsplanen och fatta beslut om det årliga undervisningsprogrammet. Ledningsgrupperna fastställer ramarna för vilka kurser som ingår i programmet, vilka studier som ska vara obligatoriska för alla, hur mycket valbara studier det finns utrymme för i en examen, hurdant studiematerial och vilka undervisningsmetoder som används i kurserna och på vilka sätt man kan avlägga en kurs. Dessutom behandlar ledningsgrupperna bl.a. frågor som gäller studentantagningen och utnyttjandet av undervisnings- och lokalitetsresurser.

I ledningsgruppen kan studenter påverka undervisningen i utbildningsprogrammet, föra fram studenternas synpunkter och samtidigt bygga upp nyttiga nätverk. Man kan också få studiepoäng för arbetet i ledningsgruppen.

Om du har frågor om urvalsprocessen kan du läsa de här vanliga frågorna, där du kanske hittar ett snabbt svar. Urvalsförfarandet beskrivs närmare här.

Mer information ger

Silva Loikkanen
Urvalskordinator
0469217850
silva.loikkanen(at)hyy.fi

Jenna Sorjonen
Sakkunnig för utbildningspolitik (studentrepresentanter, rättskydd)
0503255202
jenna.sorjonen(at)hyy.fi